Poelenburg

Wij passen de openbare ruimte in Poelenburg aan. Op deze pagina leest u meer over het project.

In 2015 hebben wij de straat Poelenburg opnieuw ingericht. De vele kruisingen en aansluitingen zijn vervangen door 4 rotondes. We hebben oversteekplaatsen aangepakt en de fietsers zijn van de hoofdrijbaan gescheiden. Allemaal maatregelen om de verkeersveiligheid te verbeteren.

Rotondes zijn in het algemeen veiliger dan kruisingen. Door de lagere snelheid is ook het risico op gewonden lager. Helaas, blijkt het dat er nog te vaak ongelukken gebeuren.

Om de ongelukken te verminderen hebben de verkeerskundige en de verkeersontwerpers van de gemeente Zaanstad onderstaande verbeterplannen uitgewerkt. Deze zijn met de Klankbordgroep Poelenburg en de Fietsersbond besproken.


Het groen in de rotondes

In de week van 12 april brengt groenaannemer De Enk & Groen Golf hogere beplanting aan. Dit gebeurt in de rotondes in Poelenburg als focusverlegger.

Het doel van deze focusverlegger is om de focus te verplaatsen naar bijvoorbeeld fietsers. De Poelenburg is een lange weg met vier rotondes en aan beide kanten erg druk voor een automobilist om te overzien. De focusverlegger zorgt ervoor dat de automobilist niet verder de straat in kan kijken. Hij wordt gedwongen om naar de zijkanten te kijken. Voor de lange termijn hebben wij gekozen voor het verhogen van het fietspad die over de rotonde loopt. Daardoor zullen automobilisten minder hard de rotonde op en af rijden. Ook zorgt de verhoging voor een lagere snelheid bij het wegrijden van de rotonde. Hierdoor heeft de automobilist meer tijd om in de dode hoek te kijken.

Waar werken we?

Hieronder kunt u het projectgebied zijn. 

Projectgebied 8-4-21.pdf

Rotondes veiliger maken

Rotonde 1: Poelenburg-Twiskeweg Watering

De rijrichting van het fietspad valt te weinig op. Wij gaan beide rijrichtingen duidelijker aangeven met borden en lijnen. De lijnen van de fietsoversteek gaan eraf. Zo valt de  fietsoversteek meer op.

Rotonde 2: Poelenburg-Dodonaeusstraat

Ook hier gaan wij beide rijrichtingen duidelijker aangeven met borden en lijnen. Om de rijrichting meer te laten opvallen en halen we de belijning van de fietsoversteek eraf. Ook maken we een rammelstrook. Een rammelstrook zorgt ervoor dat het autoverkeer rechter op de fietsoversteek staat. Hierdoor heeft de automobilist beter zicht op het fietspad. We plaatsen op deze rotonde hoge beplanting midden op de rotonde.

Rotonde 3: Poelenburg-Weerpad 

We halen de lijnen van de fietsoversteek af om de fietsoversteek meer te laten opvallen. We plaatsen ook midden op de rotonde hoge beplanting.

Rotonde 4: Poelenburg-Oost Dorsch, busbrug de Vlinder, Zuidervaart

Net als bij rotonde 1 & 2 maken we de rijrichtingen duidelijk door borden en lijnen. We halen we de lijnen van de fietsoversteek af. We plaatsen hoge beplanting in het midden op de rotonde.

Kruispunt Lobeliusstraat - Poelenburg

We maken het kruispunt kleiner en maken een rammelstrook. Hiermee verlagen we de snelheid van het afslaande verkeer. Een rammelstrook zorgt ervoor dat het autoverkeer rechter op de fietsoversteek staat. Hierdoor heeft de automobilist beter zicht op het fietspad. De rijrichtingen van het fietspad maken wij duidelijk door borden en lijnen. De lijnen voor de fietsoversteek halen wij eraf om de fietsoversteek meer op te laten vallen.

Wanneer gaan wij dat doen?

De werkzaamheden worden voor 26 juli 2021 door aannemer Gebr. van der Veekens uitgevoerd. De definitieve uitvoeringsplanning volgt binnenkort via de aannemer.

Hieronder kunt u een overzichtstekening van de rotondes zien. 

Overzichtstekening rotondes Poelenburg 22-3-21.pdf

Extra parkeerplaatsen

We gaan ongeveer 75 parkeerplaatsen maken verdeeld over 18 locaties in Poelenburg. 

Hieronder ziet u een overzichtstekening van de locaties.

Overzichtstekening parkeerplaatsen 22-3-2021.pdf

Wanneer gaan wij dat doen?

Aannemer Gebr. van der Veekens zal deze parkeerplaatsen maken in de periode van maandag 12 juli tot en met 27 augustus 2021. De definitieve uitvoeringsplanning volgt binnenkort via de aannemer.

Zo laten we van ons horen

U ontvangt een brief van de aannemer in de week voor dat de werkzaamheden starten. 

Vragen?

Als er vragen zijn, kunt u contact met de projectleider Siep van Jaarsveld opnemen via de gemeentelijke informatielijn 14 075.

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl