Paukenhof

In de omgeving van de Paukenhof vervangen wij het riool en het straatwerk. Op deze pagina lees je meer over het project.

In de omgeving van de Paukenhof vervangen wij het riool en het straatwerk . Als we dan toch de grond in moeten vervangen we meteen de bestrating en knappen we het groen in de buurt op. Daarnaast vervangen we ook een groot deel van de openbare verlichting.


Dit gaan we doen

  • Vervangen straatwerk;
  • Vervangen riool;
  • Vervangen lichtmasten;
  • Vervangen beplantingen;
  • Schoonmaken van het riool en een beschermlaag aanbrengen

Herstellen bestrating H. Schaarweg en A. de Vriesstraat

De bestrating op sommige plekken in de Hendrikschaarstraat en de Antonie de Vriesstraat zijn verzakt. Dit zijn met name de rijwegen en kleine stukjes stoep. Het zou zonde zijn om dit ook niet meteen te herstellen. We herbruiken zoveel mogelijk bestaande materialen.

Foto van de straat

Waar werken we?

Klik op de afbeelding om te vergroten 

Kaartje van het werkgebied


Wanneer?

[update 15-9-2021] De aannemers zijn inmiddels gestart met hun werkzaamheden in uw wijk. Fronik Infra B.V. vervangt de bestrating en het riool. De firma Van Baarsen Buisleidingen B.V. gaat gas en waterleidingen in opdracht van Liander en PWN vervangen. Beide aannemers houden u op de hoogte over hoe het gaat.  

Het riool in de Jan Steijnstraat hebben we inmiddels schoon gemaakt en voorzien van een beschermlaag.

Wij hopen dat de overlast is meegevallen.


Definitief ontwerp


We hebben diverse reacties op het ontwerp mogen ontvangen, hartelijk dank hiervoor.


Alle ontvangen reacties zijn verzameld en van een antwoord voorzien. Suggesties en aanvullingen zijn waar mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp.


Klik hieronder voor het overzicht van vragen en antwoorden.


Vraag en antwoord formulier Paukenhof 04-11-20.pdf


De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van het voorlopig ontwerp zijn:


- Aansluiting steeg Tamboerijnhof op Jan Steijnstraat

- Aansluiting voetpad achter Tamboerijnhof 22

- Wijziging te kappen bomen Tamboerijnhof 22 en Jan Steijnstraat 4

- Versmallen voetpad Sluissloot

- Aanvulling herstellen rijwegen Hendrik Schaarstraat en Antonie de Vriesstraat

-Vervallen 1 parkeerplaats naast Tamboerijnhof (op 1-12-2020 toegevoegd aan Definitief ontwerp)

 

Via de onderstaande knop kunt u het definitief ontwerp bekijken.

Definitief Ontwerp 1-12-20.pdfBomen


Vanaf 29 juni 2021 kappen wij 66 bomen zoals u in het Definitief Ontwerp hierboven kunt zien. 


Dit zijn 14 populieren langs de Sluissloot en 52 bomen in de wijk.


De bomen langs de Sluissloot zijn slecht en hebben vaak dood hout. In de Jan Steijnstraat voor de huisnummers 43 t/m 53 moeten wij ook drie bomen kappen. Ook hier moeten we een nieuw riool aanleggen. De ruimte is te smal om de bomen te behouden. Op dezelfde locatie gaan we drie nieuwe bomen planten.


De meeste bomen in de wijk zijn slecht en veroorzaken met hun wortels schade aan de bestrating. Voor elke boom die wordt gekapt, planten wij minimaal één nieuwe boom terug.


De aannemer informeert u over de planning. Na het kappen van de slechtste bomen langs de Sluissloot, snoeien wij de overgebleven bomen. 


Tekening Kapvergunning Sluissloot Trompethof-Bazuinhof 22-06-21.pdf


Kapvergunningstekening J Steijnstraat-J Steijnstraat 31-03-21.pdf

Lijst te kappen bomen 20-11-2020.pdf


Overzichtstekening te kappen bomen 20-11-2020.pdfZo laten we van ons horen

Tijdens de voorbereiding van dit project informeren wij bewoners en belanghebbenden. 

Brief aannemer: start werk

Bewonersbrief start 6-09-2021.pdf

Brief: Kenbaar maken definitief ontwerp

In onderstaande brief hebben we u laten weten dat het definitief ontwerp op deze projectpagina is geplaatst.  De binnengekomen reacties zijn waar mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp. 

Bewonersbrief definitief ontwerp 10-11-20.pdf

Brief: Start uitvoering

In deze brief vertelden we u wanneer de werkzaamheden startten en welke gevolgen dit had. Denk bijvoorbeeld aan bereikbaarheid, parkeergelegenheid, stof-, en geluidsoverlast. We maakten ook bekend hoe we u gedurende de werkzaamheden op de hoogte houden van de voortgang. 

Bewonersbrief start werkzaamheden Paukenhof 22-09-20.pdf

Zo kun je ons bereiken

Fronik heeft een bouwapp waarmee ze u op de hoogte houden. Deze app kunt u gratis op uw telefoon downloaden. Scan de onderstaande QR-code.

Voor vragen over de uitvoering: paukenhof@fronik.nl

Voor overige vragen bel met het  telefoonnummer 14 075 en vraag naar Iwan van Straalen, projectleider. Je kan ook een e-mail sturen naar i.straalen@zaanstad.nl

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Archief

Definitief ontwerp 04-11-20.pdf


Voorlopig ontwerp 14-09-2019.pdf

Principeprofielen voorlopig ontwerp 14-09-2019.pdf

Voorlopig ontwerp Riolering 9-03-2020.pdf

Video toelichting voorlopig ontwerp 21-09-2020


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl