Opknappen Westzanerdijk

De gemeente Zaanstad knapt de openbare ruimte op in uw buurt. De asfaltverharding van de Westzanerdijk is aan vervanging toe.

Wij knappen de verharding van de Westzanerdijk tussen de Aris van Broekweg en de Ringweg op.

Het asfalt van de rijweg is gescheurd. De trottoirs zijn verouderd. Een deel van de rijweg is van betonstraatstenen.

Foto van de straat Westzanerdijk Zaandam

Wanneer?


De werkzaamheden starten in de 2e helft van 2022.


Dit gaan we doen

 • Het ontwerp van de verharding herzien
 • De rijweg herstellen en verbeteren
 • De trottoirs en de parkeervakken vervangen

Waar werken we?

Klik op onderstaande kaart met het projectgebied.

Werkgebied opknappen Westzanerdijk 24-2-2021.pdf

Hier hebben we over nagedacht

 • Hoe gaat de verharding weer 25 jaar mee?
 • Hoe houden we de rijsnelheid laag?
 • Hoe richten we de schoolzone opnieuw in?
 • Hoe voorkomen we hinderlijke trillingen?
 • Hoe verbeteren we de trottoirs en voetpaden?
 • Hoe past de dijkweg in de omgeving?

Wij hebben een voorlopig ontwerp gemaakt op basis van uw wensen en suggesties. Bedankt daarvoor. In het onderstaande formulier vindt u ook de afwegingen van de gemeente. 

Vraag en antwoord uit reactieformulieren 23-06-2021.pdf

Daarnaast hebben wij ook rekening gehouden met de wensen en eisen van de wegbeheerder (WIORZ), de gemeente (beleid in ZaansMobiliteitsPlan, notitie Linten, Paden en Dijken, Beeldkwaliteitsplan Buitengebied Zaanstad) de Provincie NH (Notitie bestrating Westzanerdijk), het waterschap HHNK (eigenaar dijklichaam) en het advies van de Fietsersbond. Wij hebben al deze wensen en eisen gebundeld in een ontwerpadvies.

Ontwerpnotitie Westzanerdijk 23-06-2021.pdf

Voorlopig Ontwerp

Wij hebben in 2021 een voorlopig ontwerp gemaakt.

Voorlopig ontwerp 23-06-2021.pdf

Dit ontwerp geeft de dijk weer herkenbaarheid en identiteit als onderdeel van de monumentale Noorder IJ- en Zeedijk. Daarnaast is de recreatieve functie van de dijk beter vastgelegd. Met dit ontwerp verbeteren we de situatie:

 • De rijweg bij Aldi wordt ook van asfalt (minder trillingen, uniform karakter rijweg)
 • De rijweg wordt fietsstraat met bruinrood asfalt; de auto is “te gast”(beperken rijsnelheid)
 • Drempels worden volledig van asfalt en krijgen nette overgangen (minder trillingen)
 • Gebakken bruine klinkers in plaats van tegels en stenen (historisch karakter van de dijk)
 • Trottoirs overal op breedte brengen en paaltjes weglaten (verbeteren begaanbaarheid)
 • Geen biggenruggen langs parkeervakken (verbeteren parkeren)
 • Bij toegang woningen biggenruggen aan kopzijden parkeervakken (verbeteren toegang)
 • Tussen de parkeerplaatsen is ruimte voor rolcontainers voor ophalen huisvuil
 • Een drempel aan het einde van de Aris van Broekweg (rijsnelheid omlaag).
 • Rijweg bij kruispunt Ringweg versmallen naar 4,80m (rijsnelheid omlaag)
 • Doorlopend looppad naar woningen 141-217 als alternatief voor lopen op de rijweg
 • Ook de parkeerplaats bij 476 knappen we op: asfalt wordt vervangen door overrijdbare roosters met gras (groener karakter dijkweg). Betonbanden tussen de roosters geven de oorspronkelijke ligging van de dijk aan (behoud historisch kenmerk)

In het ontwerp is niet opgenomen:

 • Opstelplaatsen rolcontainers (iedereen dient rolcontainers op eigen terrein te plaatsen)
 • Oversteekplaatsen (onnodig voor het kleine aantal overstekers van de nieuwe fietsstraat)
 • Verbod op vrachtauto’s (er zouden dan veel ontheffingen nodig zijn)
 • Eénrichtingsverkeer (dat verplicht omrijden en verhoogt rijsnelheid door ontbreken tegenliggers)

Definitief ontwerp

U heeft op het voorlopig ontwerp kunnen reageren tot 1 augustus 2021. De ontvangen reacties hebben wij verwerkt in een overzicht met vragen en antwoorden. Deze vindt u onder de volgende knop. 

Vraag en antwoord  op het voorlopig ontwerp 22-4-2022.pdf

Samen met opmerkingen van andere belanghebbenden en resultaten van nader grondonderzoek hebben wij een definitief ontwerp gemaakt. Daarbij zijn de volgende wijzigingen aangebracht:

 • Er komt een looppad langs de rijweg bovenaan het talud tussen huis nr. 141 en 145. Daarvoor wordt het talud met grond aangevuld.
 • Tussen huis nr. 217 en de Israëlische Begraafplaats komt ook een looppad langs de rijweg.
 • Er komen wat meer drempels om de rijsnelheid laag te houden.
 • De parkeerplaats bij huis nr. 476 blijft zoals deze is; er is nog onvoldoende ervaring met overrijdbare roosters met gras om deze verantwoord toe te kunnen passen.

Hieronder ziet u het definitief ontwerp.

Definitief ontwerp  22-4-2022.pdfZo laten we van ons horen

Tijdens de voorbereiding van dit project informeren wij bewoners en belanghebbenden 3 keer.

Brief 1 – verzamelen informatie (gereed)

Met onderstaande brief vragen wij naar uw mening en wensen.
Bewonersbrief nr 2 mening ophalen  24-2-2021.pdf


Brief 2 – voorlopig ontwerp (gereed)

Bewonersbrief nr2  28-6-2021.pdf


Brief 3 - definitief ontwerp (gereed)

Bewoners zijn geïnformeerd over het definitieve ontwerp door de volgende brief.

Bewonersbrief nr 3 Definitief ontwerp 22-4-2022.pdf


Brief 4 - uitvoering

Voordat de werkzaamheden starten stuurt de aannemer een nieuwe informatiebrief over de precieze planning. 


Zo kunt u ons bereiken

Bel met het gemeentelijke telefoonnummer 14 075 en vraag naar mij, Vic Besnard projectleider, of stuur een mail naar Westzanerdijk@zaanstad.nl

Ook kunt u contact opnemen met de toezichthouder de heer N. van Esseveld via telefoonnummer 14075.

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Archief

I

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl