Noordeinde

Het riool in de Noorddijk is van slechte kwaliteit. Om die reden gaan wij deze vernieuwen. Op deze pagina vindt je de informatie over dit project

Omdat vanaf 2020 aan de Noorddijk nieuwe woningen worden gebouwd, moet het riool hier ook op voorbereid zijn. Het nieuwe riool moet het extra afvalwater aan kunnen.

Dit gaan we doen

De rioolwerkzaamheden worden op de volgende locaties uitgevoerd:

  • De Vlasblomweg, tussen de Roode Wildemanweg en de Noorddijk;
  • De Noorddijk, tussen De Witte Paardweg en de Cor Bruijnweg;
  • Het Noordeinde, tussen de Cor Bruijnweg en de Evertsenstraat.

Wat betekent dit?

Wij proberen de overlast van de werkzaamheden tot een minimum te beperken. Tijdens de uitvoering blijft een woning of bedrijf bereikbaar, maar moeten er met de onderstaande zaken rekening worden gehouden.

Tijdens de werkzaamheden blijven de wegen zo veel mogelijk open voor al het verkeer. De Vlasblomweg wordt in de berm plaatselijk verbreed zodat er altijd 2 rijbanen voor verkeer langs de werkzaamheden beschikbaar blijven. Ook de aanliggende bedrijven blijven in overleg bereikbaar.

Verkeersomleidingen

Tijdens de werkzaamheden in de Noorddijk en het Noordeinde wordt de weg plaatselijk versmald of tijdelijk omgeleid.

  • Van 19 augustus tot 4 oktober wordt gewerkt in de Noorddijk: ter hoogte van Meneba tot aan de Vlasblomweg. Met Meneba wordt de bereikbaarheid afgestemd.
  • Van 7 oktober tot 1 november is de Noorddijk tussen de Vlasblomweg en de Cor Bruijnweg voor motorvoertuigen afgesloten. Het te vernieuwen riool ligt daar midden in de weg. De afsluiting wordt tijdig met borden aangegeven.
  • Dit geldt ook voor het Noordeinde, tussen de Cor Bruijnweg en de Evertsenstraat. Deze straat is tussen 28 oktober en 29 november afgesloten voor motorvoertuigen.

(Brom-)fietsers en voetgangers kunnen wel altijd langs de werkzaamheden.

De aannemer plaatst tijdig tekstborden met daarop de mogelijke omleidingsroutes. Ook als de datums wijzigen wanneer de wegen zijn afgesloten.

Stand van zaken aanleg riolering

Vlasblomweg

De werkzaamheden op de Vlasblomweg zijn afgerond. Deze werkzaamheden duurden langer dan voorzien, omdat verschillende kabels in de weg lagen om het riool aan te leggen. Om geen vertraging op te lopen, heeft de aannemer in de vakantie doorgewerkt.

Noorddijk en Noordeinde

De volgorde om het riool in de Noorddijk en het Noordeinde aan te leggen, is gewijzigd. Dat heeft te maken met de mogelijk toekomstige woningbouw op het terrein van Meneba. Om die reden start de aanleg van het riool in het Noordeinde (ter hoogte van Zaanstroom) en werkt de aannemer in de richting van de Vlasblomweg.

Planning

De fasering is nu als volgt:

  • 20 mei t/m 23 augustus: Vlasblomweg
  • 26 augustus t/m 20 september: Noordeinde, vanaf de Zaanstroom tot aan de Cor Bruijnweg
  • 23 september t/m 18 oktober: Noorddijk, tussen de Cor Bruijnweg en de Vlasblomweg
  • 21 oktober tot 30 november: Noorddijk, tussen Vlasblomweg richting het terrein van Meneba.

Zo laten we van ons horen

De onderstaande bewonersbrief heeft u in april 2020 mogen ontvangen.

Bewonersbrief 05-04-19.pdf

Zo kun je ons bereiken

Voor vragen met betrekking tot de uitvoering kun je contact opnemen met de heer Jaap van den Bosch. Hij is hoofduitvoerder van Afezo en is op werkdagen van 07:00 tot 16:30 uur bereikbaar op telefoonnummer 020 – 561 2090.

Vragen kunnen ook gemaild worden naar omgevingsmanager@afezo.nl.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met de projectleider van de gemeente. Bel telefoonnummer 14075 en vraag naar Marcel Strating.

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl