Noordeinde

Het riool in de Noorddijk is van slechte kwaliteit. Om die reden moet deze vernieuwd worden. Op deze pagina vindt je de informatie over dit project

Project Noordeinde

Op 3 juni wordt riool vernieuwd op de kruising Vlasblomweg – Roode Wildemanstraat. Doorgaand verkeer op de Vlasblomweg voor motorvoertuigen is dan niet mogelijk. Voor hen wordt een tijdelijke omleiding ingesteld. Deze duurt ca. één week.

De omleiding geldt voor de verkeersstromen:

  • Verkeer via de Witte Paardweg naar de Noorddijk;
  • Bouwverkeer voor Markus via route M;
  • De bedrijven in bedrijventerrein Noorderveld II.

Fietsers en voetgangers kunnen wel langs de werkzaamheden rijden.

Start werkzaamheden: 13 mei 2019

Omdat vanaf 2020 aan de Noorddijk nieuwe woningen worden gebouwd, moet het riool hier ook op voorbereid zijn. Het nieuwe riool moet het extra afvalwater aan kunnen.

De rioolwerkzaamheden worden op de volgende locaties uitgevoerd:

  • De Vlasblomweg, tussen de Roode Wildemanweg en de Noorddijk;
  • De Noorddijk, tussen De Witte Paardweg en de Cor Bruijnweg;
  • Het Noordeinde, tussen de Cor Bruijnweg en de Evertsenstraat.


Wat betekent dit? 

Wij proberen de overlast van de werkzaamheden tot een minimum te beperken. Tijdens de uitvoering blijft een woning of bedrijf bereikbaar, maar moeten er met de onderstaande zaken rekening worden gehouden.

Tijdens de werkzaamheden blijven de wegen zo veel mogelijk open voor al het verkeer. De Vlasblomweg wordt in de berm plaatselijk verbreed zodat er altijd 2 rijbanen voor verkeer langs de werkzaamheden beschikbaar blijven. Ook de aanliggende bedrijven blijven in overleg bereikbaar.

Tijdens de werkzaamheden in de Noorddijk en het Noordeinde wordt de weg plaatselijk versmald of tijdelijk omgeleid.

  • Van 19 augustus tot 4 oktober wordt gewerkt in de Noorddijk: ter hoogte van Meneba tot aan de Vlasblomweg. Met Meneba wordt de bereikbaarheid afgestemd.
  • Van 7 oktober tot 1 november is de Noorddijk tussen de Vlasblomweg en de Cor Bruijnweg voor motorvoertuigen afgesloten. Het te vernieuwen riool ligt daar midden in de weg. De afsluiting wordt tijdig met borden aangegeven.
  • Dit geldt ook voor het Noordeinde, tussen de Cor Bruijnweg en de Evertsenstraat. Deze straat is tussen 28 oktober en 29 november afgesloten voor motorvoertuigen.

(Brom-)fietsers en voetgangers kunnen wel altijd langs de werkzaamheden.

De aannemer plaatst tijdig tekstborden met daarop de mogelijke omleidingsroutes. Ook als de datums wijzigen wanneer de wegen zijn afgesloten.

Fases project Noordeinde

De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Deze starten op 13 mei en eindigen op 30 november 2019.

Vanaf 13 mei treft Afezo voorbereidingen vooruitlopend op de rioolwerkzaamheden. Op deze datum starten zij met de aanleg van een tijdelijke verbreding op de Vlasblomweg.

Vanaf 20 mei start de rioolaanleg in de Vlasblomweg. Deze lopen door tot 30 augustus.

Van 19 augustus tot en met 30 november 2019 wordt het riool in de Noorddijk en het Noordeinde vervangen. Vanaf dat moment zijn alle werkzaamheden afgerond.

Vragen tijdens de uitvoering?

Voor vragen met betrekking tot de uitvoering kun je contact opnemen met de heer Jaap van den Bosch. Hij is hoofduitvoerder van Afezo en is op werkdagen van 07:00 tot 16:30 uur bereikbaar op telefoonnummer 020 – 561 2090.

Vragen kunnen ook gemaild worden naar omgevingsmanager@afezo.nl.

Voor overige vragen kun je contact opnemen met de projectleider van de gemeente. Bel telefoonnummer 14075 en vraag naar Marcel Strating.

Documenten

Bewonersbrief april 2019.pdf

Ga naar Zaanstad.nl