Noordeinde

We gaan de Noorddijk en het Noordeinde, tussen de Ned Benedictweg en de Zaanstroom, opnieuw inrichten. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit project.

We gaan de Noorddijk en het Noordeinde, tussen de Ned Benedictweg en de Zaanstroom, opnieuw inrichten. De rijweg is nu ruim 7 meter breed. Om de snelheid te verlagen, versmallen we de rijweg naar 5 meter. Ook worden er drempels en verkeersplateaus aangelegd om de snelheid terug te brengen naar 30km/uur. Ter hoogte van de Ruijterkade realiseren wij een nieuwe brug.

Dit gaan we doen

De herinrichting van het Noordeinde en de Noorddijk voeren we fasegewijs uit. De eerste fase ter hoogte van de school voert de firma Floris Infra uit. Alle bestrating wordt vervangen voor nieuwe bestrating en er wordt een schoolzone ingericht. 

Historisch lint

De Noorddijk en het Noordeinde maken onderdeel uit van het historisch lint. Dat wil zeggen dat Gemeente Zaanstad graag de oude identiteit zichtbaar wil houden of maken. Meer informatie hierover vindt u op Home - Zaanse linten, dijken en paden (zaanstad.nl). Om dit bijzondere karakter vorm te geven, komen er bijzondere straatstenen in de weg te liggen. Zogenaamde gebakken stenen in plaats van betonstraatstenen.


Wanneer?

Vanaf januari 2024  is aannemer Germieco begonnen met de werkzaamheden aan de Noorddijk en het Noordeinde. De werkzaamheden duren tot en met mei 2024. We vervangen de bestrating tussen de kruising Noordeinde/Zaanstroom en het viaduct bij de Prins Clausbrug.

De werkzaamheden ter hoogte van de school (Toermalijn) zijn begin augustus 2022 afgerond. 

Fasering en planning

Germieco stuurt vóór de start van een nieuwe werkfase de betreffende bewoners een brief met daarin de planning . 

Definitief ontwerp

Hieronder kunt u het definitief ontwerp bekijken.

Definitief ontwerp 22-06-22.pdf

Wilt u meer informatie over de nieuwbouw aan het Noordeinde? Klik dan hier.

Zo laten we van ons horen

Bewonersbrief werkzaamheden Germieco 25-1-24.pdf

Bewonersbrief start werk Noordeinde 12-12-23.pdf

Bewonersbrief start werk 1e deel 22-6-22   

Zo kunt u ons bereiken

Voor vragen tijdens de uitvoering kunt u terecht bij:

  • Martin de Jonge, uitvoerder Germieco. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 075 621 6689. 
  • Mike de Bruijn, toezichthouder gemeente. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 14075.

Voor overige vragen kunt u contact opnemen met de projectleider van het werk.  Bel telefoonnummer 14075 en vraag naar  Niels Böhmer .

Wilt u meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Archief


Filmpje voorlopig ontwerp

Voorlopig Ontwerp - inclusief woningbouw 29-03-21.pdf


Voorlopig Ontwerp - Noorddijk en Noordeinde 29-05-20.pdf


Presentatietekening 29-05-20.pdf


Definitief Ontwerp brug Toermalijn 09-12-21.pdf

Bewonersbrief start werkzaamheden 09-03-22.pdf

Bewonersbrief 25-03-21.pdf

Tekening straatwerk thv Toermalijn 22-06-22.pdf

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl