Noordeinde

We gaan de Noorddijk en het Noordeinde, tussen de Ned Benedictweg en de Zaanstroom, opnieuw inrichten. Op deze pagina vindt u meer informatie over dit project.

We gaan de Noorddijk en het Noordeinde, tussen de Ned Benedictweg en de Zaanstroom, opnieuw inrichten. De rijweg is nu ruim 7 meter breed. Om de snelheid te verlagen, versmallen we de rijweg naar 5 meter. Ook worden er drempels en verkeersplateaus aangelegd om de snelheid terug te brengen naar 30km/uur. Ter hoogte van de Ruijterkade realiseren wij een nieuwe brug.

Dit gaan we doen

De herinrichting van het Noordeinde en de Noorddijk voeren we fasegewijs uit. De eerste fase ter hoogte van de school voert de firma Floris Infra uit. Alle bestrating wordt vervangen voor nieuwe bestrating en er wordt een schoolzone ingericht. De overige fasen voeren we naar verwachting in 2023 uit.

Historisch lint

De Noorddijk en het Noordeinde maken onderdeel uit van het historisch lint. Dat wil zeggen dat Gemeente Zaanstad graag de oude identiteit zichtbaar wil houden of maken. Meer informatie hierover vindt u op Home - Zaanse linten, dijken en paden (zaanstad.nl). Om dit bijzondere karakter vorm te geven, komen er bijzondere straatstenen in de weg te liggen. Zogenaamde gebakken stenen in plaats van betonstraatstenen.


Wanneer?

De werkzaamheden ter hoogte van de school (Toermalijn) zijn begin augustus 2022 afgerond. 

De uitvoering van het overige deel van de Noorddijk en het Noordeinde gebeurt op een later moment. Naar verwachting halverwege 2023. Er gaan nog veel bouwactiviteiten plaatsvinden. Zodra deze zijn afgerond vernieuwen wij ook deze bestrating. Wij laten u dit op tijd weten.

Tekening straatwerk thv Toermalijn 22-06-22.pdf

Definitief ontwerp

Hieronder kunt u het definitief ontwerp bekijken.

Definitief ontwerp 22-06-22.pdf

Wilt u meer informatie over de nieuwbouw aan het Noordeinde? Klik dan hier.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl