Kruispunt Leliestraat – Provincialeweg

De gemeente gaat de kruising Leliestraat–Provincialeweg veiliger maken. Fietsers en voetgangers die de Leliestraat oversteken ervaren de kruising nu als gevaarlijk.

Wat gaat er gebeuren?

De gemeente Zaanstad gaat de kruising Leliestraat – Provincialeweg veiliger maken. Fietsers en voetgangers die de Leliestraat oversteken ervaren de kruising nu als gevaarlijk.

Tijdens groen licht kunnen er ook auto’s van de provinciale weg afslaan om de Leliestraat in te rijden. Deze auto’s kruisen dan de overstekende fietsers en voetgangers.

We gaan de kruising veiliger maken door op de provinciale weg een aparte strook voor afslaand verkeer te maken, dat niet gelijk groen heeft met overstekende fietsers en voetgangers.

Communicatie

Bewoners en omwonenden ontvangen een informatiebrief.

Vooraf aan de start van de uitvoering zal er nogmaals een informatiebrief verstuurd worden.

Wanneer?

De start van de uitvoering is vanaf oktober 2020 gepland en duurt ongeveer 2 maanden.

Stand van zaken

De gemeente heeft een voorlopig ontwerp van de kruising in februari 2020 afgerond. 

Voorlopig ontwerp kruising Leliestraat-Provincialeweg.pdf

Het ontwerp van de Parallelweg tussen de Leliestraat en Mallegatsloot zal met de bewoners van de aangrenzende woningen worden afgestemd. Daarna kan een definitief ontwerp worden gemaakt en kunnen we een contract voor uitvoering gaan opstellen.


Andere vragen?

Bel met het gemeentelijke telefoonnummer 14 075 en vraag naar Pieter Veldhuis of stuur een mail naar p.veldhuis@zaanstad.nl

Projectgrenzen

Op de afbeelding hieronder is in het paars aangegeven wat de grenzen van het project zijn.

Klik op de afbeelding om deze groter te zien.

Afbeelding van de grenzen van het project.

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl