Hennepad

Dit project is in 2023 succesvol gerealiseerd. 

Fröbelstraat - Hennepad 

In september 2021 jaar werd het project Fröbelstraat uitgesteld vanwege funderingsproblemen. De herinrichting van het Hennepad gaat binnenkort wel van start.

Wij hebben besloten om het Hennepad uit het project Fröbelstraat te halen. Dit vanwege vragen over de kwaliteit van het straatwerk in het Hennepad.

Dit gaan we doen

We vervangen het straatwerk en de lichtmasten. Daarnaast zijn enkele aansluitpunten (standpijp) op het riool aan vervanging toe.

Straatwerk

De bodem in Zaanstad zakt. Tijdens een herinrichting brengen wij de straten en voetpaden zoveel mogelijk op het oude niveau terug. Hierdoor kan het zijn dat uw (tuin)pad en/of tuin lager komt te liggen dan de aansluitende openbare ruimte. Wij straten het toegangspad naar de woning en/of garage maximaal 1 meter uw tuin in. Zo ontstaat er geen afstapje.


Wij voeren geen werkzaamheden uit op particulier terrein naast de eerder genoemde meter. u bent zelf verantwoordelijk voor het ophogen van uw eigen terrein.


Hergebruik

Met het straatwerk gaan wij voor zoveel als mogelijk voor hergebruik van bestaande materialen (duurzaamheid).

Het gebakken materiaal van de rijweg gebruiken we voor de parkeervakken en plint langs de woningen. Voor de rijweg passen we de bestaande gebakken straatstenen uit de opslag toe. Betonbanden zijn niet geschikt meer voor hergebruik. Hiervoor gebruiken wij nieuw materiaal.

Openbare verlichting

De bestaande lichtmasten gaan we vervangen. De nieuwe lichtmasten zijn hetzelfde type als dat we in de Indischebuurt hebben gebruikt.

Openbare verlichting voorbeeld

Wanneer?

Wij starten met de uitvoering begin november 2022 (week 45) . De aannemer stuurt een bewonersbrief met planning en contactpersoon tijdens de uitvoering.

Definitief ontwerp 

Vorig jaar hebben wij u, tijdens het project Fröbelstraat, het definitief ontwerp laten zien. Op basis van het definitief ontwerp zijn de onderstaande uitvoeringstekeningen gemaakt.

Tekening herinrichting.pdf

Doorsneden & details.pdf

Riolering standpijp vervangen.pdf

Wij begrijpen dat het werk overlast gaat veroorzaken

De aannemer probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen. Tijdens de uitvoering blijft uw woning of bedrijf bereikbaar, maar houd rekening met het volgende:

  • Bereikbaarheid: De aannemer zal het werk gefaseerd uitvoeren. Door middel van borden zal aangegeven worden aan welke kant u de straat in en uit kan komen.
  • Huisvuilinzameling: HVC haalt de afvalcontainers op dezelfde plek als u gewend bent. indien nodig zal de aannemer assisteren om de rolcontainers , over het werkvak, naar de verzamelplek te brengen
  • Grofvuil: Bij het aanmelden van het grofvuil bij de gemeente geeft u aan dat de straat is opgebroken. Spreek duidelijk af waar u het grofvuil neerzet.
  • Voorwerpen: Heeft u voorwerpen in de openbare ruimte staan? Dan vragen wij  udeze weg te halen. Dit betreft hier ook de steeg achter Hennepad nummers 1 t/m 21. Zo kunnen wij het werk zo snel mogelijk doen. Als de gemeente Zaanstad voorwerpen moet verwijderen, zijn de kosten helaas voor jou.
  • Parkeren: Tijdens de werkzaamheden kunt u uw auto niet op de normale plek neerzetten. Wilt u uw auto dan ergens anders in de wijk parkeren? Als u een invalideparkeerplaats heeft, krijgt u tijdelijk een andere parkeerplek. De aannemer en directievoerder zullen contact met ju opnemen om dit met u af te stemmen.

Monitoringsplan

Tijdens de  uitvoering zullen wij de panden laten monitoren. Hiervoor  hangen we op een paar locaties trillingsmeters op aan de gevel. De uitvoering en monitoring hiervan doet Aveco de Bondt.

Zo laten we van ons horen

Bewonersbrief boombehandeling op 25okt 18-10-22.pdf

Bewonersbrief uitvoering Hennepad 22-07-22.pdf

Zo zijn we te bereiken

Bel met ons telefoonnummer 14 075 en vraag naar Arnold van Egmond of stuur een mail naar a.egmond@zaanstad.nl

A. van Egmond

Wilt u meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl