Hennepad

De openbare ruimte in  Hennepad  is aan vervanging toe. Op deze pagina lees je meer over dit project.

Fröbelstraat - Hennepad 

In september vorig jaar hebben wij aangegeven dat het project Fröbelstraat is uitgesteld vanwege funderingsproblemen. De herinrichting van het Hennepad gaat binnenkort wel van start.

Wij hebben besloten om het Hennepad uit het project Fröbelstraat te halen. Dit vanwege vragen over de kwaliteit van het straatwerk in het Hennepad.

Dit gaan we doen

W vervangen het straatwerk en lichtmasten. Daarnaast zijn enkele aansluitpunten (standpijp) op het riool aan vervanging toe.

Straatwerk

De bodem in Zaanstad zakt. Tijdens een herinrichting brengen wij de straten en voetpaden zoveel mogelijk op het oude niveau terug. Hierdoor kan het zijn dat je (tuin)pad en/of tuin lager komt te liggen dan de aansluitende openbare ruimte. Wij straten het toegangspad naar je woning en/of garage maximaal 1 meter je tuin in. Zo ontstaat er geen afstapje.


Wij voeren geen werkzaamheden uit op particulier terrein naast de eerder genoemde meter. Je bent zelf verantwoordelijk voor het ophogen van je eigen terrein.


Hergebruik

Met het straatwerk gaan wij voor zoveel als mogelijk voor hergebruik van bestaande materialen (duurzaamheid).

Het gebakken materiaal van de rijweg gebruiken we voor de parkeervakken en plint langs de woningen. Voor de rijweg passen we de bestaande gebakken straatstenen uit de opslag toe. Betonbanden zijn niet geschikt meer voor hergebruik. Hiervoor gebruiken wij nieuw materiaal.

Openbare verlichting

De bestaande lichtmasten gaan we vervangen. De nieuwe lichtmasten zijn hetzelfde type als dat we in de Indischebuurt hebben gebruikt.

Openbare verlichting voorbeeld

Wanneer?

Wij starten met de uitvoering halverwege september 2022. 

Voorafgaand aan start uitvoering stuurt de aannemer een bewonersbrief. Daarin staat de daadwerkelijke startdatum en een contact persoon tijdens de uitvoering.

Definitief ontwerp 

Vorig jaar hebben wij je, tijdens het project Fröbelstraat, het definitief ontwerp laten zien. Op basis van het definitief ontwerp zijn de onderstaande uitvoeringstekeningen gemaakt.

Tekening herinrichting.pdf

Doorsneden & details.pdf

Riolering standpijp vervangen.pdf

Wij begrijpen dat het werk overlast gaat veroorzaken

De aannemer probeert dit zoveel mogelijk te voorkomen. Tijdens de uitvoering blijft je woning of bedrijf bereikbaar, maar houd rekening met het volgende:

  • Bereikbaarheid: De aannemer zal het werk gefaseerd uitvoeren. Door middel van borden zal aangegeven worden aan welke kant je de straat in en uit kan komen.
  • Huisvuilinzameling: HVC haalt de afvalcontainers op dezelfde plek als je gewend bent. indien nodig zal de aannemer assisteren om de rolcontainers , over het werkvak, naar de verzamelplek te brengen
  • Grofvuil: Bij het aanmelden van het grofvuil bij de gemeente geeft je aan dat de straat is opgebroken. Spreek duidelijk af waar je het grofvuil neerzet.
  • Voorwerpen: Heb je voorwerpen in de openbare ruimte staan? Dan vragen wij je deze weg te halen. Dit betreft hier ook de steeg achter Hennepad nummers 1 t/m 21. Zo kunnen wij het werk zo snel mogelijk doen. Als de gemeente Zaanstad voorwerpen moet verwijderen, zijn de kosten helaas voor jou.
  • Parkeren: Tijdens de werkzaamheden kun je je auto niet op de normale plek neerzetten. Wil je je auto dan ergens anders in de wijk parkeren? Als je een invalideparkeerplaats heeft, krijg je tijdelijk een andere parkeerplek. De aannemer en directievoerder zullen contact met je opnemen om dit met je af te stemmen.

Monitoringsplan

Tijdens de  uitvoering zullen wij de panden laten monitoren. Hiervoor  hangen we op een paar locaties trillingsmeters op aan de gevel. De uitvoering en monitoring hiervan doet Aveco de Bondt.

Zo laten we van ons horen

Bewonersbrief uitvoering Hennepad 22-07-22.pdf

Zo kun je ons bereiken

Bel met ons telefoonnummer 14 075 en vraag naar Arnold van Egmond of stuur een mail naar a.egmond@zaanstad.nl

A. van Egmond

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina.Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl