Darwinpark - ZNMC

Op dit moment zijn wij in het Darwinpark met drie projecten bezig. Het wordt een prachtig gebied waar je plezier kunt maken, bewegen en spelenderwijs leert over de natuur. Op deze pagina lees je meer over de projecten.  

Natuurspeeltuin

(gereed in 2021)

In het Speelruimtebeleidsplan 2017 van de gemeente Zaanstad, is er budget vrijgemaakt om natuurspeelplaatsen aan te leggen. Eén ervan leggen wij aan naast het nieuwe ZNMC-gebouw in Poelenburg. Daarnaast zijn er nog op een aantal plekken wat kleinere speelplaatsen aangelegd; onder ander in het Agathepark, Assendelft, Saendelft en komt er nog een in het Noordsterpark.


In de Natuurspeeltuin kunnen kinderen op speelse wijze op ontdekkingstocht gaan in een groene en landschappelijke omgeving. Gelegen tussen de kinderboerderij en nieuwbouw van het ZMNC, wordt het een leerzame en recreatieve plek. 


De speeltuin is geschikt voor kinderen van allerlei verschillende leeftijden. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen kinderen die onder toezicht spelen (0-6 jarigen) en kinderen die zelfstandig op ontdekkingstocht gaan (6-ouder). Uitdaging en spanning zal zeker aanwezig zijn! 


Ontwerp natuurspeeltuin 26-08-20.pdf


Sfeerbeeld natuurspeelplaats 26-08-20.pdf


In het onderstaande filmpje laat projectleider Cees Fleur de plannen aan u zien.Lees hier een interview met projectleider Cees Fleur over de vorderingen van de Natuurspeeltuin.

De werkzaamheden zijn in volle gang!Heeft u vragen over de natuurspeeltuin?

Neem dan contact op met projectleider Cees Fleur via de gemeentelijke informatielijn 14075 of via C.fleur@zaanstad.nl


Parkverbindingen Darwinpark, Twiskeweg en omgeving

(gereed begin 2021)


In de huidige situatie wordt het Darwinpark ter hoogte van de Twiskeweg in tweeën gedeeld. In de nieuwe situatie willen wij het stuk grond ter hoogte van de Twiskeweg weer onderdeel van het Darwinpark maken.


De bestaande brede grasbermen langs de Twiskeweg worden opnieuw ingericht.  De bestaande rechte fiets- en voetpaden  worden verwerkt in het landschap. Hierdoor wordt het één doorlopend parkachtig geheel  van het Darwinpark. Het Darwinpark wordt hierdoor uitgebreid met  ca. 1 hectare.


Ook zal de Noord-Zuidverbinding verbeterd worden, door middel van een oversteek ter hoogte van de nieuwbouw van het ZNMC.  U leest hier meer over in het onderstaande informatieboekje.


Definitief ontwerp Darwinpark

Hieronder vindt u het definitief ontwerp. Waarbij de vragen en opmerkingen van bewoners zijn verwerkt in een overzicht.

Tekeningen huidige en nieuwe situatie 27-10-20.pdf


Definitief Ontwerp 26-08-20.pdf

Vraag en antwoord Darwinpark 26-08-20.pdf


Toelichting kapvergunning

In de kapaanvraag zijn 41 bomen opgenomen, waarvan 7 bomen worden gekandelaberd en dus wel behouden blijven. Van de resterende 34 bomen, worden er 12 bomen gekapt vanwege hun slechte conditie/levensverwachting en 22 vanwege de nieuwe inrichting.


De aanvraag voor de kapvergunning is ingediend op 9 juli 2020. Verdere toelichting hierover vindt u in de onderstaande bijlagen. Maar Poelenburg blijft een groene wijk! Er worden in hetzelfde gebied ongeveer 145 bomen teruggeplaatst.


Kapaanvraag en bijbehorende documenten 24-08-20 .pdf

Heeft u vragen over vergroenen Twiskeweg?

Neem dan contact op met projectleider Siep van Jaarsveld via de gemeentelijke informatielijn 14075 of via S.Jaarsveld@zaanstad.nl


Nieuwbouw ZNMC

(gereed in 2022)


Het oude Zaans Natuur en Milieu Centrum (ZNMC) komt  alweer uit 1967 en voldoet niet meer aan de huidige  wensen en eisen van deze tijd. Na ruim 53 jaar is het tijd voor een duurzamer gebouw.   


Het Zaans Natuur & Milieu Centrum is een leerzaam museum over natuur en milieu. In het pand komt ook een kinderdagverblijf en een horecagelegenheid. 


Het gebouw kan dankzij zonnepanelen en een luchtwarmtepomp zichzelf (bijna) helemaal voorzien van energie. Het dak wordt voorzien van begroeiing (sedum) wat fijn is voor insecten. De zwarte kleur van de houten wanden komt van bacteriën die met lijnolie gevoed worden. Een heel natuurlijk en diervriendelijk geheel dus. U kunt hier meer over lezen in het onderstaande informatieboekje. 


Informatieboekje nieuwbouw ZNMC 26-08-20.pdf


Definitief ontwerp van de gevels 26-08-20.pdf

Heeft u vragen over het ZNMC?

Neem dan contact op met projectleider Roger Jakobs via de gemeentelijke informatielijn 14075 of via R.jakobs@zaanstad.nl.  

Archief

Op deze pagina vindt u alle informatie die eerder in het project gedeelt is met de bewoners.

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl