Rotondes Busbrug de Binding

In 2020 is dit project succesvol afgerond!

Aan beide zijden van de brug zijn rotondes aangelegd. Ook zijn de fietspaden geasfalteerd.  Het aanleggen van de rotondes staat los van een eventuele 24-uurs openstelling van de busbrug. Het gaat om verbeteringen die altijd zinvol zijn. 


Meer weten?

Poster de Binding.pdf

Bewonersbrief werkzaamheden busbrug.pdf

Bijlage 1 - Fasering.pdf

Kijk voor meer achtergrondinformatie op: 

www.zaanstad.nl
Benieuwd naar het eindresultaat? Bekijk onderstaand document.


Eindresultaat 

Terugblik

Tijdens de inloopavond op 15 januari 2018 presenteerde de gemeente het eerste ontwerp. De reacties die wij ontvingen, zijn meegenomen in het definitieve ontwerp.

De belangrijkste voorstellen voor verbetering zijn:

  1. Het asfalteren van de fietspaden.
  2. Het aanpassen van de kruising Houtveldweg met de Hensbroekstraat;
  3. Het maken van een rotonde op de kruising De Wildeman/De Glazenmaker met De Binding;
  4. Het maken van een rotonde op de kruising Houtveldweg met De Binding;
  5. De Houtveldweg ten westen van De Binding (richting Westenwindpad) wordt aanwezen als woonstraat (30km/uur). Fietsers rijden over de rijbaan zodat het naastliggende fietspad kan worden opgeheven;
  6. Ter hoogte van de Betje Wolfstraat komen verkeerseilandjes zodat fietsers en voetgangers halverwege even kunnen stoppen om De Binding over te steken;
  7. Op de Houtveldweg, vlakbij de Weiteveen, komt een verkeersdrempel

Andere vragen?

Je kunt contact met hem opnemen
via telefoonnummer 14 075.

Rotonde Westerkoog
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl