Botenmakersstraat – Herengracht

In 2020 hebben wij de Botenmakersstraat en Herengracht opgeknapt. Dit project is inmiddels afgerond. 

Dit gaan we doen

In maart 2020 begon de gemeente Zaanstad met het opknappen van de Botenmakersstraat en Herengracht.

Het werk bestond uit het vervangen van het vuilwaterriool, het leggen van een hemelwaterriool, het vernieuwen van de bestrating en het plaatsen van nieuwe lichtmasten. Hieronder vindt u het definitieve ontwerp van uw straat.

Deel van riool vernieuwen

Niet het gehele vuilwaterriool wordt vervangen. Eind 2020 herstellen we een deel van het riool door het aanbrengen van een nieuwe binnenkant. Dit gebeurt door het aanbrengen van een soort kunststof kous, die we in het bestaande riool schuiven. Dit wordt 'relinen' genoemd. Het voordeel hiervan is dat we de straat niet open graven. Daardoor ontstaat er geen risico op schade aan bomen en woningen . 

Wel leggen we op deze locaties een nieuw hemelwaterriool aan, om het regenwater apart van het vuile huishoudwater af te voeren. Het hemelwaterriool komt een stuk hoger te liggen dan een vuilwaterriool, zodat er ook hierbij een beperkt risico op schades is.

Definitief ontwerp 26-02-2019.pdf

Kadeconstructie Vaartkade

Tegelijk met het rioolproject vervangen we de kadeconstructie van de Vaartkade. De waterkant krijgt een nieuwe stalen damwand constructie die met metselwerk wordt afgewerkt. De werkzaamheden gebeuren vanaf drijvende pontons in de vaart.

Overzicht Vaartkade.pdf

Foto van de bestrating in de Botenmakersstraat
Wanneer?

De rioolwerkzaamheden zijn  in de eerste week van maart 2020 begonnen en uitgevoerd door aannemer Schot Infra uit Alkmaar.

Foto van de Botenmakersstraat

Terugkoppeling evaluatie

In maart 2021 hebben wij u verzocht onze evaluatie over de communicatie rondom het project in de Botenmakersstraat in te vullen. Nogmaals bedankt voor uw reactie, wij zijn blij met de input die wij hebben ontvangen. In hoofdlijnen hebben wij het volgende uit de evaluatie gehaald:

  • De bewonersbrieven zijn informatief en prettig om op de deurmat te krijgen
  • Deze website  was niet genoeg onder de aandacht van bewoners
  • De communicatie via de Bouwapp is als zeer prettig ervaren, maar het is geen vervanging van de bewonersbrieven
  • Over het algemeen zijn de bewoners tevreden over de communicatiemiddelen vanuit de gemeente. Wel het verzoek om vertragingen en wijzigingen in de werkzaamheden vaker te communiceren
  • De telefonische bereikbaarheid van de gemeente is gewaardeerd met een 6,7
  • De klachtenafhandeling vanuit de gemeente duurde soms te lang en is gewaardeerd met een 5,7
  • De telefonische bereikbaarheid van de aannemer is gewaardeerd met een 7,7
  • De klachtenafhandeling van de aannemer is gewaardeerd met een 7,5. Er is aangegeven dat zij over het algemeen netjes en snel werk hebben geleverd

Binnen de gemeente zijn wij met de verbeterpunten aan de slag gegaan. Zo plaatsen wij voortaan borden in de buurt met een verwijzing naar de projectpagina op deze website. Daarnaast zijn we bezig om de klachtenafhandeling binnen de gemeente te verbeteren. Ook communiceren we vertragingen en wijzigingen in de werkzaamheden vaker met de omgeving.

Andere vragen?

Voor vragen over bereikbaarheid, planning en uitvoering van het werk is namens de aannemer de heer Eef Hofman het aanspreekpunt. Hij is op werkdagen van 08:00 tot 15:00 uur bereikbaar op  06 – 2059 7822 of te benaderen via ‘de BouwApp’. Voor de gemeente Zaanstad is de heer Martijn van Dijk het aanspreekpunt. U kunt hem tijdens werktijd bereiken via de gemeentelijke informatielijn: 14 075.

Vragen over de kademuur kunt u stellen aan de heer Wouter Toornstra, projectleider van aannemer Benecke via (075) 614 8503.

Voor overige vragen kunt contact opnemen met de projectleider van de gemeente. Bel met het gemeentelijke telefoonnummer 14 075 en vraag naar Hans Lamers of stuur een mail naar h.lamers@zaanstad.nl

Foto van de projectleider

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Archief

Bewonersbrief Vaartkade 01-03-20.pdf

Bewonersbrief inloopavond 14-02-20.pdf


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl