Botenmakersstraat – Herengracht

In 2020 gaat de gemeente de Botenmakersstraat en Herengracht opknappen.
Het werk bestaat uit het vervangen van het riool, het vernieuwen van de bestrating en het plaatsen van nieuwe lichtmasten.

Wat gaat er gebeuren?

In 2020 gaat de gemeente Zaanstad de Botenmakersstraat en Herengracht opknappen.

Het werk bestaat uit het vervangen van het vuilwaterriool, het leggen van een hemelwaterriool, het vernieuwen van de bestrating en het plaatsen van nieuwe lichtmasten. In de bijlage vindt u het definitieve ontwerp van uw straat.

Niet het gehele vuilwaterriool wordt vervangen. Eind 2020 wordt een deel van het riool hersteld door het aanbrengen van een nieuwe binnenkant. Dit gebeurt door het aanbrengen van een soort kunststof kous, die in het bestaande riool wordt geschoven. Dit wordt 'relinen' genoemd. Het voordeel hiervan is dat de straat niet hoeft te worden open gegraven en dat daardoor geen risico op schade aan bomen en woningen ontstaat. Wel wordt op deze locaties een nieuw hemelwaterriool aangelegd om het regenwater apart van het vuile huishoudwater te kunnen afvoeren. Het hemelwaterriool komt een stuk hoger te liggen dan een vuilwaterriool zodat ook hierbij het risico op schades beperkt is.

Foto van de bestrating in de Botenmakersstraat

Wanneer?

De voorbereiding van het project is afgerond. Momenteel loopt de aanbestedingsprocedure. Begin december is de aannemer bekend en zal hij zijn verdere plannen moeten maken. 

De kademuur van de Vaartkade wordt begin 2020 vervangen. Bijna gelijktijdig starten we met de vervanging van het riool en de herinrichting van de openbare ruimte. 

Foto van de Botenmakersstraat

Het werk wordt in fases uitgevoerd om de overlast zoveel als mogelijk te beperken. In de planning houden we onder andere rekening met de bereikbaarheid van uw buurt, de platanen in de Botenmakersstraat en de vervanging van de kadeconstructie langs de Vaart. Dat neemt niet weg dat onze werkzaamheden overlast zullen veroorzaken. 

Als er in uw straat wordt gewerkt, dan zult u uw auto ergens anders in de wijk of misschien wel elders moeten parkeren. Uw woning blijft altijd bereikbaar te voet, per fiets én voor nood- en hulpdiensten. Het is de bedoeling om de werkzaamheden eind derde kwartaal van 2020 af te ronden.

Andere vragen?

Bel met het gemeentelijke telefoonnummer 14 075 en vraag naar Hans Lamers of stuur een mail naar h.lamers@zaanstad.nl

Projectgebied

Op onderstaand kaartje is het projectgebied te zien. Klik op de afbeelding om deze vergroot te kunnen zien.

Afbeelding van het projectgebied.

Definitief ontwerp

Open > Ontwerp Botenmaker-Herengracht.pdf

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl