Botenmakersstraat – Herengracht

In maart 2020 begon de gemeente Zaanstad met het opknappen van de Botenmakersstraat en Herengracht. Het werk bestaat uit het vervangen van het riool, het vernieuwen van de bestrating en het plaatsen van nieuwe lichtmasten. Ook de kademuur van de Vaartkade wordt vernieuwd.

Wat gaat er gebeuren?

In maart 2020 begon de gemeente Zaanstad met het opknappen van de Botenmakersstraat en Herengracht.

Het werk bestaat uit het vervangen van het vuilwaterriool, het leggen van een hemelwaterriool, het vernieuwen van de bestrating en het plaatsen van nieuwe lichtmasten. Hieronder vindt u het definitieve ontwerp van uw straat.

Deel van riool vernieuwen

Niet het gehele vuilwaterriool wordt vervangen. Eind 2020 herstellen we een deel van het riool door het aanbrengen van een nieuwe binnenkant. Dit gebeurt door het aanbrengen van een soort kunststof kous, die we in het bestaande riool schuiven. Dit wordt 'relinen' genoemd. Het voordeel hiervan is dat we de straat niet open graven. Daardoor ontstaat er geen risico op schade aan bomen en woningen . 

Wel leggen we op deze locaties een nieuw hemelwaterriool aan, om het regenwater apart van het vuile huishoudwater af te voeren. Het hemelwaterriool komt een stuk hoger te liggen dan een vuilwaterriool, zodat er ook hierbij een beperkt risico op schades is.

Definitief ontwerp 26-02-2019.pdf

Kadeconstructie Vaartkade

Tegelijk met het rioolproject vervangen we de kadeconstructie van de Vaartkade. De waterkant krijgt een nieuwe stalen damwand constructie die met metselwerk wordt afgewerkt. De werkzaamheden gebeuren vanaf drijvende pontons in de vaart.

Overzicht Vaartkade.pdf

Foto van de bestrating in de Botenmakersstraat

Projectgebied & fases

Op onderstaand kaartje is het projectgebied te zien. Daarnaast zijn met de verschillende kleuren de verschillende fases en tijdsindicaties van het project aangegeven. 

Klik op de afbeelding om deze vergroot te kunnen zien.

Afbeelding van de fases van het project.


Wanneer?

De rioolwerkzaamheden zijn  in de eerste week van maart 2020 begonnen en uitgevoerd door aannemer Schot Infra uit Alkmaar.

Het werk wordt in fases uitgevoerd om de overlast zoveel als mogelijk te beperken. In de tekening  onder het kopje projectgebied & fases is de volgorde van werken aangegeven. We starten in de hoek Vaartstraat – Herengracht. In de bijlage vindt u een faseringstekening met een globaal tijdpad.

We houden rekening met de bereikbaarheid van uw buurt, de platanen in de Botenmakersstraat en de vervanging van de kadeconstructie langs de Vaart. Dat neemt niet weg dat onze werkzaamheden overlast zullen veroorzaken.Foto van de Botenmakersstraat

Uw woning blijft altijd bereikbaar te voet, per fiets én voor nood- en hulpdiensten. Het is de bedoeling om de werkzaamheden eind 2020 af te ronden.

Start werkzaamheden kademuur Vaartkade

Gelijktijdig starten we met de kademuur van de Vaartkade. Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Benecke uit Zaandam. We verwachten dat de kadeconstructie voor de zomervakantie klaar is.

Parkeren

Als we in uw straat werken, dan zult u uw auto ergens anders moeten parkeren. Ook bewoners die normaal op eigen erf parkeren moeten elders parkeren. Zij kunnen hiervoor een tijdelijk parkeervergunning aanvragen door een mail te sturen naar h.lamers@zaanstad.nl

Communicatie

Het startschot van de werkzaamheden is gemarkeerd door een druk bezochte inloopavond op 26 februari. Medewerkers van aannemers Schot Infra en Benecke lichtten samen met medewerkers van de gemeente Zaanstad de werkzaamheden toe.

Bouwapp

Om u sneller en vaker te informeren over het rioolproject, houdt de aannemer u graag op de hoogte via ‘de BouwApp’. U kunt hier ook uw vragen stellen. Deze app kunt u downloaden vanuit de App Store of Google Play. Wanneer u de app heeft gedownload, zoekt u naar het project ‘Botenmakersstraat – Herengracht Zaandam’.

Als de werkzaamheden dichterbij komen, informeert de aannemer u ook via huis-aan-huis brieven.

Andere vragen?

Voor vragen over bereikbaarheid, planning en uitvoering van het werk is namens de aannemer de heer Eef Hofman het aanspreekpunt. Hij is op werkdagen van 08:00 tot 15:00 uur bereikbaar op  06 – 2059 7822 of te benaderen via ‘de BouwApp’. Voor de gemeente Zaanstad is de heer Martijn van Dijk het aanspreekpunt. U kunt hem tijdens werktijd bereiken via de gemeentelijke informatielijn: 14 075.

Vragen over de kademuur kunt u stellen aan de heer Wouter Toornstra, projectleider van aannemer Benecke via (075) 614 8503.

Voor overige vragen kunt contact opnemen met de projectleider van de gemeente. Bel met het gemeentelijke telefoonnummer 14 075 en vraag naar Hans Lamers of stuur een mail naar h.lamers@zaanstad.nl

Foto van de projectleider

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Archief

Bewonersbrief Vaartkade 01-03-20.pdf

Bewonersbrief inloopavond 14-02-20.pdf


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl