Botenmakersstraat – Herengracht

In 2020 gaat de gemeente de Botenmakersstraat en Herengracht opknappen. Het werk bestaat uit het vervangen van het riool, het vernieuwen van de bestrating en het plaatsen van nieuwe lichtmasten. Ook de kademuur van de Vaartkade wordt vernieuwd.

Wat gaat er gebeuren?

In 2020 gaat de gemeente Zaanstad de Botenmakersstraat en Herengracht opknappen.

Het werk bestaat uit het vervangen van het vuilwaterriool, het leggen van een hemelwaterriool, het vernieuwen van de bestrating en het plaatsen van nieuwe lichtmasten. Hieronder vindt u het definitieve ontwerp van uw straat.

Ontwerp

Ontwerp Botenmaker-Herengracht.pdf

Niet het gehele vuilwaterriool wordt vervangen. Eind 2020 wordt een deel van het riool hersteld door het aanbrengen van een nieuwe binnenkant. Dit gebeurt door het aanbrengen van een soort kunststof kous, die in het bestaande riool wordt geschoven. Dit wordt 'relinen' genoemd. Het voordeel hiervan is dat de straat niet hoeft te worden open gegraven en dat daardoor geen risico op schade aan bomen en woningen ontstaat. Wel wordt op deze locaties een nieuw hemelwaterriool aangelegd om het regenwater apart van het vuile huishoudwater te kunnen afvoeren. Het hemelwaterriool komt een stuk hoger te liggen dan een vuilwaterriool zodat ook hierbij het risico op schades beperkt is.

Kadeconstructie Vaartkade

Tegelijk met het rioolproject vervangen we de kadeconstructie van de Vaartkade. De waterkant krijgt een nieuwe stalen damwand constructie die met metselwerk wordt afgewerkt. De werkzaamheden gebeuren vanaf drijvende pontons in de vaart.

Overzicht Vaartkade.pdf

Foto van de bestrating in de Botenmakersstraat


Wanneer?

De rioolwerkzaamheden zijn  in de eerste week van maart 2020 begonnen en worden uitgevoerd door aannemer Schot Infra uit Alkmaar.

Het werk wordt in fases uitgevoerd om de overlast zoveel als mogelijk te beperken. In de tekening is de volgorde van werken aangegeven. We starten in de hoek Vaartstraat – Herengracht. In de bijlage vindt u een faseringstekening met een globaal tijdpad.

We houden rekening met de bereikbaarheid van uw buurt, de platanen in de Botenmakersstraat en de vervanging van de kadeconstructie langs de Vaart. Dat neemt niet weg dat onze werkzaamheden overlast zullen veroorzaken.Foto van de Botenmakersstraat

Uw woning blijft altijd bereikbaar te voet, per fiets én voor nood- en hulpdiensten. Het is de bedoeling om de werkzaamheden eind 2020 af te ronden.

Gelijktijdig starten we met de kademuur van de Vaartkade. Het werk wordt uitgevoerd door aannemer Benecke uit Zaandam. We verwachten dat de kadeconstructie voor de zomervakantie klaar is.

Parkeren

Als er in uw straat wordt gewerkt, dan zult u uw auto ergens anders moeten parkeren. Ook bewoners die normaal op eigen erf parkeren dienen elders te parkeren. Zij kunnen hiervoor een tijdelijk parkeervergunning aanvragen door een mail te sturen naar h.lamers@zaanstad.nl

Communicatie

Het startschot van de werkzaamheden is gemarkeerd door een druk bezochte inloopavond op 26 februari. Medewerkers van aannemers Schot Infra en Benecke lichtten samen met medewerkers van de gemeente Zaanstad de werkzaamheden toe.

Om u sneller en vaker te informeren over het rioolproject, houdt de aannemer u graag op de hoogte via ‘de BouwApp’. U kunt hier ook uw vragen stellen. Deze app kunt u downloaden vanuit de App Store of Google Play. Wanneer u de app heeft gedownload, zoekt u naar het project ‘Botenmakersstraat – Herengracht Zaandam’.

Als de werkzaamheden naderbij komen informeert de aannemer u ook via huis-aan-huis brieven.

Projectgebied & fases

Op onderstaand kaartje is het projectgebied te zien. Daarnaast zijn met de verschillende kleuren de verschillende fases en tijdsindicaties van het project aangegeven. 

Klik op de afbeelding om deze vergroot te kunnen zien.

Afbeelding van de fases van het project.

Andere vragen?

Voor vragen over bereikbaarheid, planning en uitvoering van het werk is namens de aannemer de heer Eef Hofman het aanspreekpunt. Hij is op werkdagen van 08:00 tot 15:00 uur bereikbaar op  06 – 2059 7822 of te benaderen via ‘de BouwApp’. Voor de gemeente Zaanstad is de heer Martijn van Dijk het aanspreekpunt. U kunt hem tijdens werktijd bereiken via de gemeentelijke informatielijn: 14 075.

Vragen over de kademuur kunt u stellen aan de heer Wouter Toornstra, projectleider van aannemer Benecke via (075) 614 8503.

Voor overige vragen kunt contact opnemen met de projectleider van de gemeente. Bel met het gemeentelijke telefoonnummer 14 075 en vraag naar Hans Lamers of stuur een mail naar h.lamers@zaanstad.nlHoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl