Karpers in Zaandam slachtoffer van virus

Karpers in Zaandam slachtoffer van virus

29 juni 2022

Vandaag is vast komen te staan dat de karpers die in groten getale stierven in de sloot naast de Ringweg in Zaandam, een venijnig virus onder de leden hadden. Dit heeft Wageningen Bioveterinary Research (WBVR) vastgesteld na onderzoek.

In de sloot naast de Ringweg in Zaandam stierven sinds enkele weken veel karpers. De vissen hapten eerst aan de oppervlakte naar adem , waarna ze stierven. Opvallend was dat alle andere vissoorten in deze sloot kerngezond rondzwommen. Dan moest er iets specifieks met de karpers aan de hand zijn. Onderzoek wijst uit dat de karpers stierven aan Carp Edema Virus (CEV). CEV is niet besmettelijk voor mensen. Alleen karpers zijn vatbaar.

Eerste maatregelen

Na de eerste melding van dode karpers in de sloot naast de Ringweg hebben de gemeente Zaanstad en het hoogheemraadschap maatregelen genomen. De gemeente ruimde meermalen per week kadavers op. Het hoogheemraadschap spoelde de sloot door met vers water en heeft de waterkwaliteit gemeten. Het doorspoelen bij vissterfte is een standaardmaatregel. Metingen wezen uit dat er niets mis was met het zuurstofgehalte, de zoutwaarde of de PH-waarde van het water.

Onderzoek

Vorige week ving Sportvisserij MidWest Nederland in samenwerking met het hoogheemraadschap een viertal levende exemplaren. Deze zijn onderzocht door WBVR in Lelystad. Hier werd de vermoedelijke CEV-besmetting bevestigd. Dit erg besmettelijke en meestal dodelijke virus raakt alleen karperachtigen. Het virus tast de kieuwen aan, waardoor de vis stikt. Besmette karpers zijn herkenbaar aan ongeco√∂rdineerd en slaperig zwemgedrag. Op de kieuwbogen ontstaan vlekken. 

Verdere besmetting voorkomen

Overdracht vindt plaats bij contact tussen karpers onderling. Een hoge karperdichtheid, zoals in deze sloot, zorgt voor een grotere kans op verspreiding. Het virus wordt vaak overgedragen door besmette vissen vanuit andere watersystemen zoals vijvers. Het hoogheemraadschap adviseert om vissen uit andere systemen niet over te zetten. Onbedoeld en onbewust kunnen zo ziektes van het ene waterlichaam naar het andere waterlichaam worden overgebracht.

Het virus kan ook overgedragen worden via vismaterialen zoals haken en leefnetten. Wie besmette karpers in zijn net heeft gehad, en nog dezelfde dag in een andere sloot opnieuw karpers in zijn net heeft, kan het virus overbrengen op gezonde dieren. Het hoogheemraadschap adviseert watergebruikers om de komende weken deze sloot te mijden. Het is sowieso raadzaam om vismaterialen onder de kraan te spoelen en buiten te laten drogen als men wisselt van vislocatie. 

Voor de karpers in deze sloot zal dat niet meer helpen. Deze zullen hoogstwaarschijnlijk overlijden.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl