Gemeente pakt trillingen Dorpsstraat Assendelft aan

Gemeente pakt trillingen Dorpsstraat Assendelft aan

3 februari 2022
Over de Dorpsstraat in Assendelft rijdt dagelijks veel verkeer. Bewoners hebben al langer overlast door trillingen. Dat komt vooral door vracht- en busverkeer. Vanwege de Zaanse bodemgesteldheid (veenbodem) is er altijd enige mate van trillingsoverlast. Bijzonder aan de situatie in de Dorpsstraat is dat er bij woningen waar funderingsherstel heeft plaats gevonden de trillingen niet of nauwelijks zijn verminderd. De gemeente heeft gezocht naar aanvullende oplossingen op eerder genomen maatregelen tegen de trillingen. Dat deed ze samen met bewoners, plaatselijke ondernemers, de Vervoerregio, Veilig Verkeer Nederland en de politie.

Het college van B&W doet nu een voorstel aan de gemeenteraad om één of twee proefwegvakken van 45 meter aan te leggen. Dat gebeurt tussen de kruising van de Dorpsstraat met de Genieweg en Waterschot (het centrumgedeelte). In een proefwegvak vervangt de gemeente de klinkers door asfalt in combinatie met piepschuim. Als de gemeenteraad met dit voorstel instemt en hiervoor geld vrijmaakt, gaat de gemeente deze werkzaamheden uitvoeren. De voorbereidingen starten in 2022. De uitvoering staat gepland voor 2023 of eerder als dit mogelijk is.

Eerder stelde de gemeente de adviessnelheid voor vrachtverkeer bij naar 20 km/uur.

Aanpassingen moeten minder trillingen opleveren

Uit berekeningen blijkt dat plaatsen van piepschuim veel trillingen kan verminderen. Half 2023 kijkt de gemeente of deze aanpak werkt. Deze ervaringen gebruikt de gemeente als voorbereiding op de geplande herinrichting van dit gedeelte van de Dorpsstraat. Samen met verschillende partners kijkt de gemeente ook, hoe ze de overlast van het (zware) verkeer in het centrumgedeelte van de Dorpsstraat verder kan verminderen.

Op deze foto staat de Dorpsstraat in AssendelftDe Dorpsstraat in Assendelft

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl