Een aantrekkelijker (winkel)gebied door verkeersaanpassingen Zaanbocht

Een aantrekkelijker (winkel)gebied door verkeersaanpassingen Zaanbocht 

25 november 2021
De gemeente past de verkeerssituatie bij de Zaanbocht aan om het winkelgebied aantrekkelijker en veiliger te maken voor bezoekers en terrassen aan de Zaan mogelijk te houden. Het kruispunt Stationsstraat-Zaanbocht krijgt een andere inrichting, er komen verkeersplateaus en de parkeervakken worden aangepast. De maximale snelheid blijft 30km/u. De komende maanden laat Zaanstad al een deel van de werkzaamheden uitvoeren. De Zaanbocht valt onder het Perspectief MAAK Noord: het plan om Zaanstad Noord mooier, duurzamer en leefbaarder te maken.

Eind 2017 startte de gemeente een pilot om plekken voor terrassen aan de Zaan mogelijk te maken en het winkelgebied en de omgeving veiliger te maken. Het gaat om het gebied tussen de Marktstraat en de Stationsstraat (Zaanbocht). De Zaanbocht was eerder een 50km/u zone. In dit gebied rijdt veel verkeer, niet alleen personenauto’s gebruiken deze route, ook vrachtwagens en bussen. Vanwege het vele verkeer dat over de Zaanbocht rijdt, is de keuze om het gebied in te richten als een 30km/u zone, niet gebruikelijk. Daarom koos de gemeente voor een proefperiode. Zaanstad heeft enkele ondernemers, de fietsersbond en belanghebbenden zoals vervoersmaatschappij Connexxion gevraagd naar hun ervaringen. Hieruit kwamen vanuit de belanghebbenden geen opmerkingen over de snelheidsbeperking van 30km/u. Maar wel een aantal opmerkingen over het gebruik en verkeersaanpassingen waar de gemeente mee aan de slag gaat.

Een aantrekkelijk gebied

Wethouder Openbare Ruimte, Gerard Slegers: 'Het winkelgebied bij de Zaanbocht in Wormerveer is een toeristische hotspot. De nieuwe inrichting van de Zaanbocht draagt bij aan een veiligere en fijnere plek voor onze inwoners en bezoekers om te winkelen en – hopelijk in het voorjaar weer – een terrasje te pakken. Deze corona-periode is extra zwaar voor de ondernemers. Daarom moeten we met hen blijven meedenken.'

Nieuwe verkeersmaatregelen 

De aannemer gaat de werkzaamheden in december en januari uitvoeren.

  • Om het verkeer af te remmen, komen er nu drie drempels. Twee bij de vluchtheuvels en één in plaats van de busdrempel.
  • De parkeerplaatsen naast de vluchtheuvels worden breder om te voorkomen dat bussen schade rijden aan de spiegels van geparkeerde auto’s.
  • De vier parkeervakken bij de vluchtheuvel in de bocht van de Zaanweg, verdwijnen. Dit is het grootste passeerknelpunt voor bus- en vrachtverkeer. Deze plekken worden opgehoogd tot dezelfde hoogte als het trottoir. Op deze plekken worden fietsenrekken geplaatst.
  • Het kruispunt bij de Markstraat wordt herstraat zodat het zichtbaar een gelijkwaardig kruispunt is. Het zebrapad naast het kruispunt verdwijnt; deze hoort niet in een verblijfgebied dat kenmerkend is voor de Zaanbocht. De voorrangssituatie met de Stationsstraat gaat terug naar de oude situatie. Vooral voor fietsers is dat veel overzichtelijker en veiliger.

Werkzaamheden

Twee drempels worden tijdens de nachtelijke uren aangebracht (op 8 en 9 december) om de overlast voor inwoners zoveel mogelijk te beperken. De Zaanweg hoeft hiervoor overdag niet te worden afgesloten. Rondom de feestdagen worden er geen werkzaamheden uitgevoerd. In januari zal de Zaanbocht ook een paar dagen afgesloten zijn.

Over MAAK.Noord
De komende twintig jaar verandert MAAK.Noord (Krommenie, Assendelft-Noord en Wormerveer) in een gebied waar het nog prettiger wonen en werken is. Er komen 5.000 woningen bij. Daarbij is veel aandacht voor een mooie openbare ruimte, groen, goede voorzieningen (zoals winkels, kinderopvang en huisartsen), een goede bereikbaarheid en het behoud van industrieel erfgoed. Zaanstad maken we samen: inwoners, organisaties, ondernemers, investeerders en gemeente.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl