Kap bomen Hoornseveld

Kap bomen Hoornseveld


Het huidige Sportpark Hoornseveld verandert in een nieuw, uitnodigend sportpark met verschillende verenigingen. Op het Sportpark komen 6 nieuwe voetbalvelden waarvan 2 kunstgrasvelden, 2 minivelden, 2 grote natuurgrasvelden, 12 nieuwe tennisbanen en 4 padelbanen. De huidige korfbalvelden gaat de gemeente verplaatsen en zwembad De Slag verhuist van de Kleurenbuurt naar het sportpark. In 2024 moet het sportpark klaar zijn.


Het werk aan het sportpark bereidt de gemeente nu voor. Helaas is het nodig om voor de aanleg 576 van de 1288 bomen te kappen. De vergunning hiervoor is verleend.


Waarom kappen we deze bomen?

  • Ruim 130 bomen zijn in zeer slechte staat. Dat kan gevaarlijk zijn. Bij harde wind kunnen ze omvallen of grote takken verliezen. Ook staat een aantal bomen op een plek waar ze niet goed uit kunnen groeien tot sterke, grote bomen. Zo staat een aantal bomen bijvoorbeeld in teerhoudend asfalt.
  • We moeten ruimte maken voor de (aanleg van de) nieuwe sportvelden en voor zwembad De Slag. Voor de aanleg van de sportvelden gelden bepaalde eisen. Zo moeten we bij de aanleg rekening houden met de meest voorkomende windrichting.

We hebben er alles aan gedaan om het aantal te kappen bomen zoveel mogelijk te beperken. Het waterpeil op het sportpark is laag. Bij bouwwerkzaamheden is het gebruikelijk dat de grond wordt opgehoogd. Mede vanwege het bosachtige karakter van het sportpark is hier niet voor gekozen. Ophoging zou zorgen voor extra bodemdruk. Dan zou het waterpeil stijgen en veel bomen het niet overleven. Daarom kiezen we ervoor om de grond niet op te hogen. Ook bij de keuze van de plek voor het zwembad is goed naar bomen gekeken. Door de keuze voor deze locatie hoeven we zo min mogelijk te kappen.


Wat voor bomen worden gekapt?

Onder meer populieren, essen, esdoorns, zomereiken, wilgen, dennen en iepen.


Worden er bomen herplant?

Voor iedere gekapte boom planten we een nieuwe terug op het sportpark zelf. Het sportpark biedt daar alle gelegenheid toe: met een wadi (een groene plek die regenwater opvangt als het lang en hard regent), een (trim)pad en een klimaatbestendige parkeerplaats krijgt het een groen karakter. Hierbij proberen we niet alleen jonge bomen te planten, maar ook al wat oudere, grotere bomen.


Doordat zwembad De Slag en de verenigingen van het Oostzijderveld naar het sportpark verhuizen, komt er grond vrij. Hier komen huizen. Daar worden ook bomen geplant.


Op deze pagina vindt u meer informatie over het nieuwe sportpark.

Impressie Sportpark Hoornseveld

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl