Snoeien

Snoeien kent 2 delen. Het beleidsgedeelte en het uitvoeringsdeel. Op deze pagina leggen we hier meer over uit.

Het groen-team van Wijkbeheer & Onderhoud controleert ieder jaar al het groen in Zaanstad. Als het nodig is snoeien we de heestervakken en planten. 

Snoeien kent 2 delen. Zo hebben we het beleidsgedeelte, dit betekent dat we van te voren bedenken hoe we met het snoeien van het groen omgaan. Aan de andere kant heb je het uitvoeringsdeel. Dit zijn de jongens die daadwerkelijk naar buiten gaan om te gaan snoeien. 

Hart voor de natuur

De gemeente beheert het groen zorgvuldig met hart voor de natuur. Zo is er oog voor wettelijk beschermde natuurwaarden en wordt rekening gehouden met broedplaatsen. Heesters worden daarom meestal tussen november en maart, gesnoeid. Als heesters door zacht winterweer al vroeg in de knop staan passen we de snoeiplannen daar op aan. Soms is het vanwege veiligheid nodig te snoeien tussen maart en november. Ook dan houdt de gemeente rekening met broedende vogels en verblijfplaatsen van onder andere vleermuizen, die in of nabij bomen aanwezig kunnen zijn.

Foto van het snoeien van struiken


Waarom wordt er gesnoeid?

Regelmatig snoeit de gemeente de heesters en het bosplantsoen. Door regelmatig snoeien blijft het groen in vorm, behoudt het de sierwaarde en krijgen andere bomen en struiken meer ruimte en licht. Ook voor de veiligheid kan het van belang zijn dat er gesnoeid wordt. Overhangende takken over het trottoir, fietspad of de weg worden verwijderd.

Groen herstelt snel

Het onderhoud is nodig om heesters en bosplantsoen gezond en gevarieerd te houden. Direct na het snoeien ziet de beplanting er wat kaal uit. Regelmatig laten bewoners weten dat ze dit erg jammer vinden want een groene omgeving heeft meer uitstraling. Het herstel van het groen gaat gelukkig snel!

Snoeien bosplantsoenen

In de winterpeiode voert de gemeente onderhoud uit aan de bosplantsoenen. Dat zijn groenstroken met een natuurlijk en bosachtig karakter met bomen, struiken en kruiden. Door onderhoud blijft het bosplantsoen levendig, veilig, met veel verschillende soorten planten en dieren en in vorm. Ongewenst groen halen we weg en zo geven we lucht, licht en ruimte aan wat blijft staan.

Onderhoud is nodig om het bosplantsoen gezond en gevarieerd te houden. Zo moeten we soms de heesters snoeien, om ze te ‘verjongen’. 

Gemiddeld een keer in de zes jaar dunnen we het bosplantsoen uit. Dit bepalen we aan de hand van een controle ter plekke. Langs de randen van het bosplantsoen snoeien we gemiddeld één keer per jaar en als dat nodig is, bijvoorbeeld voor de veiligheid van bijvoorbeeld wandelaars vaker.


Waarmee wordt er gesnoeid?

In Zaanstad snoeien we over het algemeen met de motorkettingzaag. Dit doen we omdat we dan zo snel mogelijk kunnen werken, maar ook om de snoeiwonden zo netjes mogelijk te maken. Hierbij moeten we vooral letten op veilige omstandigheden, zowel voor onszelf als voor mensen die langskomen.

Kijk onderstaand filmpje over het snoeien van de heesters en struiken in Zaanstad.
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl