Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop overwoekert andere planten en zorgt voor grote schade aan onder andere natuur, wegen en gebouwen. Met uw hulp bestrijdt de gemeente de plant.

Japanse Duizendknoop in Zaanstad

De Japanse duizendknoop is een diepwortelende plant die zich snel uitbreidt.  De Japanse duizendknoop overwoekert andere planten en zorgt voor grote schade aan onder andere natuur, wegen en gebouwen. Met uw hulp bestrijdt de gemeente de plant.           


Op zo'n 40 locaties in de openbare ruimte bestrijdt de gemeente ook in 2019 de planten. Op de kaart ziet u de locaties waarvan wij weten dat de duizendknoop hier groeit. Ziet u de duizendknoop op een plek die niet op de kaart staat? Geef dit dan aan ons door.

Wat te doen als je de Japanse duizendknoop aantreft?

  • Probeer de plant te verzwakken door de stengels meerdere keren per groeiseizoen af te knippen.
  • Probeer de uitlopers heel secuur te verwijderen zonder dat er wortels achterblijven
  • Eventueel kan een wettelijk toegestaan bestrijdingsmiddel toegepast worden aan het einde van het groeiseizoen (september – november) 

Heeft u de Japanse duizendknoop zelf verwijderd?

De Japanse duizendknoop kan gewoon bij het groenafval in de gft-bak. De HVC die ons afval ophaalt maakt hier biogas en compost van.  

De  machines voor compost maken van HVC zijn zo ingericht dat alle zaden en kiemen, ook die van invasie exoten als de Japanse duizendknoop, in het proces worden gedood. Er bestaat daarna geen gevaar meer voor verspreiding


Duizendknoop in uw tuin?                                   

In het vroege voorjaar is de Japanse duizendknoop bij het uitlopen met het rood kleurende blad goed te herkennen. Dit is ook het beste moment om de plant te bestrijden door deze met de hele wortel uit te steken.

Hoe ziet de plant eruit?

Het groeiseizoen is weer begonnen. De Japanse duizendknoop komt weer uit de grond. Op onderstaande foto’s ziet u hoe de plant er op verschillende momenten in het jaar uitziet.

Maart/april:Juni/juli:

Augustus/september:


Waarom wil de gemeente de Japanse duizendknoop bestrijden? 

  • De plant zorgt voor schade aan onze natuur, groenvoorzieningen, wegen, bruggen en tunnels en gebouwen. De wortels dringen in funderingen van huizen en tasten zo de stabiliteit van woningen aan.

  • De Japanse duizendknoop groeit ontzettend snel en vormt een zeer dicht bladerdek. Daardoor kunnen andere, inheemse, planten niet meer groeien. Er ontstaat begroeiing die alleen nog maar uit duizendknoopplanten bestaan. Onze eigen, inheemse plantensoorten verdwijnen.

  • Ondergronds vormen de wortels van de plant een groot risico voor funderingen en constructies. De enorme groeikracht van de plant zorgt voor een snelle verspreiding. De wortels kunnen funderingen, wegen en muren breken door in de kleine kieren te groeien. Zo ontstaat forse schade.

Wat doet de gemeente?

                                                                                                                   Op verschillende manieren proberen we de planten te bestrijden en zo te zorgen dat de plant niet verder groeit:

  • Begrazing door schapen
  • Maaien en afvangen

De bestrijding van de Japanse duizendknoop is erg arbeidsintensief en kostbaar. Bovendien blijken de methodieken ook niet voldoende effectief.  Nog altijd komen er nieuwe locaties bij en bestaande locaties groeien.

Ziet u de duizendknoop op een plek die niet op de kaart staat? Geef dit dan aan ons door via buitengewoon@zaanstad.nl

Ga naar Zaanstad.nl