Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop overwoekert andere planten en zorgt voor grote schade aan onder andere natuur, wegen en gebouwen. Met jouw hulp bestrijdt de gemeente de plant.

Japanse Duizendknoop in Zaanstad

De Japanse duizendknoop is een diepwortelende plant die zich snel uitbreidt.  De Japanse duizendknoop overwoekert andere planten en zorgt voor grote schade aan onder andere natuur, wegen en gebouwen. Met jouw hulp bestrijdt de gemeente de plant.           


Op zo'n 40 locaties in de openbare ruimte bestrijdt de gemeente de planten. Op de kaart ziet u de locaties waarvan wij weten dat de duizendknoop hier groeit. Zie je de duizendknoop op een plek die niet op de kaart staat? Geef dit dan aan ons door.

Wat te doen als je de Japanse duizendknoop aantreft?

  • Probeer de plant te verzwakken door de stengels meerdere keren per groeiseizoen af te knippen.
  • Probeer de uitlopers heel secuur te verwijderen, zonder dat er wortels achterblijven
  • Eventueel kan een wettelijk toegestaan bestrijdingsmiddel toegepast worden aan het einde van het groeiseizoen (september – november) 

Heeft u de Japanse duizendknoop zelf verwijderd?

De Japanse duizendknoop kan gewoon bij het groenafval in de gft-bak. De HVC die ons afval ophaalt maakt hier biogas en compost van.  

De  machines voor compost maken van HVC zijn zo ingericht dat alle zaden en kiemen, ook die van invasie exoten als de Japanse duizendknoop, in het proces worden gedood. Er bestaat daarna geen gevaar meer voor verspreiding.


Hoe ziet de plant eruit?

In het vroege voorjaar is de Japanse duizendknoop goed te herkennen, de plant gaat dan uitlopen. De duizendknoop heeft bij het uitlopen kleine rode blaadjes.

De plant groeit ontzettend snel. In mei/juni staat er al een grote plant. In augustus en september gaat de plant bloeien. Dan krijgt de plant bloesem. Een foto van de plant in bloei staat hieronder.

Foto van Japanse Duizendknoop in bloei

Mee helpen?

In samenwerking met de gemeente is de Zaanse 1000-knoopbrigade opgericht om de plant te bestrijden. De brigade helpt op deze manier mee aan een gezondere leefomgeving voor mens en vooral dier en insect.

Wil je ook mee helpen om de japanse duizendknoop te verwijderen? 

Vrijwilligers kunnen zich aanmelden bij groenzaans@gmail.com

Wat doet de gemeente nog meer?

                                                                                                                   Op verschillende manieren proberen we de planten te bestrijden en zo te zorgen dat de plant niet verder groeit:

  • Begrazing door schapen
  • Maaien en afvangen

De bestrijding van de Japanse duizendknoop is erg arbeidsintensief en kostbaar. Bovendien blijken de methodieken ook niet voldoende effectief.  Nog altijd komen er nieuwe locaties bij en bestaande locaties groeien.

Zie je de duizendknoop op een plek die niet op de kaart staat? Geef dit dan aan ons door via buitengewoon@zaanstad.nl

Waarom wil de gemeente de Japanse duizendknoop bestrijden? 

  • De plant zorgt voor schade aan onze natuur, groenvoorzieningen, wegen, bruggen en tunnels en gebouwen. De wortels dringen in funderingen van huizen en tasten zo de stabiliteit van woningen aan.

  • De Japanse duizendknoop groeit ontzettend snel en vormt een zeer dicht bladerdek. Daardoor kunnen andere, inheemse, planten niet meer groeien. Er ontstaat begroeiing die alleen nog maar uit duizendknoopplanten bestaan. Onze eigen, inheemse plantensoorten verdwijnen.

  • Ondergronds vormen de wortels van de plant een groot risico voor funderingen en constructies. De enorme groeikracht van de plant zorgt voor een snelle verspreiding. De wortels kunnen funderingen, wegen en muren breken door in de kleine kieren te groeien. Zo ontstaat forse schade.
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl