Bomenbeleidsplan

We willen Zaanstad de komende jaren gezonder, groener en duurzamer maken. De rol van bomen hierin is belangrijk. Bomen helpen om van onze gemeente een prettige en gezonde plek te maken. In het Bomenbeleidsplan hebben we vastgelegd hoe we met onze bomen omgaan.


We willen Zaanstad de komende jaren gezonder, groener en duurzamer maken. De rol van bomen hierin is belangrijk. Bomen helpen om van onze gemeente een prettige en gezonde plek te maken. Zij zijn de longen van Zaanstad. Bomen geven lucht door CO2 om te zetten in zuurstof. Ze houden water vast en geven schaduw bij hitte. Ook zorgen ze voor het afvangen van fijnstof en voor een aangename leefomgeving. In het Bomenbeleidsplan hebben we vastgelegd hoe we omgaan met onze bomen.

De gemeente gaat de komende jaren behoorlijk groeien. Dit betekent meer woningen, voorzieningen en wegen op hetzelfde aantal vierkante kilometers. Zo komen er tot 2040 ongeveer 20.000 nieuwe woningen bij.  De ruimte voor bomen wordt schaarser, maar ze zijn hard nodig. We gaan voor meer grotere bomen. Uiteindelijk moet in 2050 elke wijk voor minstens 20% bedekt zijn door boomkronen. En krijgen ook de nieuwe inwoners minimaal 0,4 boom per inwoner, want dan aantal hebben de huidige inwoners ook. Om dit te bereiken moeten we goed zorgen voor onze huidige bomen. Bij nieuw te planten bomen gaan we de best mogelijke groeiomstandigheden creëren. Via onderstaande knop kun je het Bomenbeleidsplan bekijken. Weten wat de belangrijkste uitgangspunten zijn? Lees dan de samenvatting.

Bomenbeleidsplan

Samenvatting bomenbeleidsplan 2020-2050

Hoe staat het ervoor met de bomen in Zaanstad?

In het verleden is er niet altijd goed voor de Zaanse bomen gezorgd. Tijdens de Tweede Wereldoorlog zijn bomen vaak als brandstof gebruikt en gekapt. In de jaren erna zijn bomen terug geplant, maar ze zijn vaak van slechte kwaliteit. Ook staan ze regelmatig op plekken waar ze niet goed kunnen groeien. Elk jaar moeten we daarom ongeveer 1100 bomen vervangen. Daarnaast groeit de gemeente de komende jaren sterk. Zowel boven als onder de grond is steeds minder ruimte voor bomen. Bijvoorbeeld parkeren, verkeer, internet, riolering en elektriciteit: daar moet allemaal plek voor zijn.

Kap en herplant

Soms is het nodig om bomen te kappen. Bijvoorbeeld omdat ze ziek zijn of veel schade veroorzaken. Of voor projecten, zoals de bouw van nieuwe woningen of de aanleg van een weg. Voor de kap is vaak een vergunning nodig. De gemeente wil dat er voor elke gekapte boom minimaal één terugkomt. Deze worden dan binnen twee jaar herplant.

De Bomenbalans

Ieder jaar maken we de zogeheten ‘Bomenbalans’. We tellen de cijfers van de afgelopen jaren bij elkaar op. Zo krijgen we een beeld van hoe het ervoor staat met de kap en hoe ver we zijn met de herplant. Voor de duidelijkheid: deze aantallen gaan niet over alle bomen in Zaanstad, maar om de bomen die niet zonder vergunning gekapt mogen worden. Voor een groot deel zijn dit bomen van de gemeente. Ook voor bomen van onder andere Staatsbosbeheer, de provincie Noord-Holland, ProRail of particulieren is soms een kapvergunning nodig.

We hebben nu een Bomenbalans opgesteld voor 2022. In totaal moeten er meer bomen terugkomen dan dat er gekapt zijn. Wij hebben een herplantplicht voor 8.469 bomen. Dat zijn meer bomen dan er gekapt zijn. Dat komt doordat de gemeente meer bomen wil terug planten dan er oorspronkelijk stonden. Nog niet al deze bomen staan er al. Vaak vinden eerst nog bouwwerkzaamheden plaats. De bomen moeten binnen 2 jaar na de kapvergunning zijn geplant. De gemeente ziet er op toe dat de aannemer deze verplichting nakomt. Klik hieronder voor een infographic van de Bomenbalans.

Bomenbalans 2022


Video's over ons bomenbeleid

In vier video’s nemen we je mee in een onderdeel van ons bomenbeleid. Bekijk de video's hieronder.

Het klinkt misschien tegenstrijdig, maar de stokzaag is belangrijk gereedschap van onze boombeheerder. Door een boom te snoeien kan hij beter uitgroeien tot een sterke boom, of helpen we de boom van rotte plekken of dode takken af. Zo geven we de Zaanse bomen zo goed mogelijk zorg. Onze boombeheerder Chris Winter vertelt er meer over in deze video. 

Het klimaat verandert. De temperatuur stijgt en we krijgen vaker te maken met extreem weer. Bomen helpen Zaanstad om ‘het hoofd koel te houden’. Ze bieden schaduw en slurpen regenwater op. Ingrid Storm is beleidsadviseur Groen en vertelt er meer over in deze video.   
Het is vol in Zaanstad. Boven én onder de grond. Het planten van een nieuwe boom is dus passen en meten. Waar dat kan planten we zoveel mogelijk grote bomen. Als de boom eenmaal staat, is het werk nog niet klaar. Door goed voor de boom te zorgen kan hij uitgroeien tot een sterke, volwassen boom. Hans Kruiderink (teamleider Groen & Water, afdeling Stadsbeheer) vertelt er meer over in deze video. 

Napoleon begon met het planten van bomen langs wegen. Inmiddels zijn bomen langs wegen een vertrouwd beeld in Nederland. Ook in Zaanstad hebben we verschillende lanen met bomen. Het staat niet alleen mooi, ze hebben ook een functie: ze maken de belangrijke wegen van een stad duidelijk herkenbaar. In deze video vertelt onze boombeheerder Chris Winter over boomstructuren. 


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl