Weverstraat

In juni 2020 is aannemer Boogaard Infra B.V. gestart met de werkzaamheden. Het duurt tot half december.  Op deze pagina lees je meer over het project.

De openbare ruimte van de Weverstraat is aan vervanging toe. De inrichting voldoet niet meer aan de huidige eisen, de bestrating is versleten, de rijbaan vertoont rijsporen en is op plaatsen verzakt. Daar waar nodig vervangen we ook het riool.

Dit gaan we doen

Het vervangen van de bestrating biedt de kans de openbare ruimte opnieuw in te richten. Langs bijna de gehele Iepen- en Weverstraat komen brede fietsstroken. Fietsers krijgen hierdoor meer ruimte. Het autoverkeer krijgt minder ruimte door een smalle rijstrook tussen de fietsstroken. Hierdoor lijkt de rijstrook smaller, waardoor auto's langzamer zullen rijden. Daarnaast worden drie oversteekpunten voor voetgangers aangelegd. Deze oversteekpunten worden voorzien van een middensteunpunt, waardoor voetgangers in delen de weg kunnen oversteken. Deze steunpunten hebben ook een remmende werking voor het autoverkeer. Verder worden de openbare verlichting en diverse laanbomen vervangen.

Bij de kruising van de Weverstraat met de Heiligeweg wordt de VRI (verkeerslichten) vernieuwd. Bij de Iepenstraat en het eerste gedeelte van de Weverstraat worden alleen fietsstroken aangebracht en zijn geen andere werkzaamheden gepland. Waar dat nodig is, worden de straat en stoep ongeveer 10 cm opgehoogd, om de zakking van de afgelopen jaren iets te compenseren. Het hoogteverschil dat hierbij mogelijk ontstaat met uw inrit of tuinpad wordt opgelost door het ophogen van de eerste meter van de verharding op uw erf.

De verwachting is dat in maart 2021 de bomen worden geplant.

Definitief ontwerp

In maart 2019 is een informatiebijeenkomst in de buurt georganiseerd, waar u het voorlopig ontwerp heeft kunnen inzien.

Definitief ontwerp 30-04-19 .pdf

Tekening riool 17-11-17.pdf

Waar werken we?

Klik op de onderstaande afbeelding om deze te vergroten.


Wanneer? 

De werkzaamheden bij u in de buurt zijn voor het grootste deel klaar. Op deze pagina leest u welke werkzaamheden wij nog binnen het project gaan uitvoeren. Ook informeren wij u over de verandering in boomkeuze.


De werkzaamheden aan de fietsstrook doen wij in het voorjaar

Het moet namelijk droog en warmer zijn voordat wij de rode beschermlaag op de Iepenstraat kunnen aanbrengen. Hetzelfde geldt voor de fietssymbolen op de Iepenstraat en de Weverstraat.


In januari verwijderen wij de laaghangende tak van de kastanjeboom bij Weverstraat 36

De onderste tak van deze boom hangt erg laag boven de weg. Wij verwijderen de tak omdat het niet voldoet aan de wettelijke eis van vrije doorrijhoogte. Deze is 4.20m. Helaas zijn er geen mogelijkheden om dit anders op te lossen. We laten dit uitvoeren in goed overleg met een deskundig adviesbureau. De boom zal deze aanpassing zeker overleven.

 

Er komt een andere boomsoort, namelijk esdoorns

Groenaannemer De Enk gaat de esdoorns planten. Zij zorgen ook voor nieuw gras.

In 2019 vertelde wij u dat wij op verzoek van bewoners toch kastanjebomen zouden planten. Wij kozen voor 2 soorten die veel minder gevoelig zijn voor de kastanjebloedingsziekte. Helaas zijn deze de komende jaren niet meer leverbaar. Wij hebben besloten om esdoorns aan te planten. Deze boomsoort is ongeveer hetzelfde formaat en wordt net zo groot als kastanjebomen. 


 

Zo laten we van ons horen

De bewoners van de Weverstraat en diverse omliggende straten hebben de volgende informatiebrieven van de gemeente Zaanstad ontvangen.


Bewonersbrief afronding Weverstraat 18-01-21.pdf


Bewonersbrief voortgang werkzaamheden Weverstraat 21-09-20.pdf

Bewonersbrief start herinrichting Boogaard 06-06-20.pdf

De aanwonenden van de werkvakken hebben onderstaande informatie van de aannemer ontvangen:

Bewonersbrief Weverstraat03-08-20

Bewonersbrief Weverstraat 26-06-20.pdf

Bewonersbrief  rioolinspectie 24-06-20.pdf

Bewonersbrief Weverstraat 11-06-20.pdf

Zo kun je ons bereiken

Voor overige vragen kan je contact opnemen met de projectleider van het werk de heer O. Kramer via het algemene informatienummer 14075 of o.kramer@zaanstad.

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 


Archief

Planning en fasering 05-11-20.pdf

Planning en fasering 19-11-20.pdf


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl