Weiver en Middel

Vanaf halverwege 2019 start de gemeente Zaanstad met het vervangen van het riool in Weiver en Middel, ook de openbare ruimte wordt dan aangepakt. Op deze pagina kun je hier meer over lezen.

Herinrichting van Weiver en Middel

Vanaf oktober 2019 start de gemeente Zaanstad met het vervangen van het riool in de straten Weiver en
Middel. Het riool is op meerdere plaatsen verzakt en beschadigd, waardoor het niet goed meer
functioneert.

Met het vervangen van het riool wil de gemeente Zaanstad ook de openbare ruimte opnieuw inrichten.
Daarbij wordt de oude bestrating vervangen door nieuwe materialen. Bij de herinrichting is ruimte voor
een andere indeling van straten, parkeervakken, groen en overige zaken in de openbare ruimte.

De straten Weiver en Middel maken deel uit van een historisch lint. Als bewoner weet je  wat goed is in de buurt en wat behouden moet blijven en op welke plaatsen in de omgeving kansen liggen. Maar ook welke plekken nu problemen opleveren. 

Definitief ontwerp

Het ontwerp voor het Weiver en Middel zijn klaar. Hieronder vindt u het definitieve ontwerp voor de straten.

Definitief ontwerp Weiver.pdf

Definitief ontwerp Middel.pdf

Op de bewonersavond van 8 november j.l. zijn door bewoners verschillende vragen gesteld. Antwoorden op deze vragen kunt u vinden via onderstaande knop.

Vraag en antwoord bewonersavond 8-11-2018.pdf

Tot nu toe ..

Op 9 maart hebben alle bewoners een bewonersbrief ontvangen om de vervanging en herinrichting aan te kondigen. In deze brief werd aan alle bewoners gevraagd naar inbreng voor de herinrichting. Bewoners konden via een website aangeven met smiley's welke plekken aandacht nodig hadden.

Aan de hand van deze uitkomsten is een voorlopig ontwerp gemaakt die tijdens de inloopbijeenkomst in november is gepresenteerd.

De punten die zijn meegenomen in het voorlopig ontwerp zijn onder andere een veilige en duurzame inrichting, het groen dat zo veel mogelijk behouden moet worden en waar het kan uitbreiden. Verder wilden bewoners dat de parkeermogelijkheden bleven en dat het historisch karakter van de straten mooi uit zou komen. 

Tijdens deze inloopavond konden bewoners via een reactieformulier opmerkingen op het voorlopig ontwerp achterlaten. Deze opmerkingen worden meegenomen in het definitieve ontwerp waar in november en december aan gewerkt zal worden. Het definitieve ontwerp zal via deze website worden gedeeld.


Projectgebied Weiver en Middel

De projectgrenzen kan je ook bekijken op deze kaart: 

Open>> ProjectenKaart

Voorlopig ontwerp

Weiver nieuwe situatie concept.pdf

Middel nieuwe situatie concept.pdf

Parkeeronderzoek

Parkeeronderzoek (woon)straten Weiver en Middel Westzaan.pdf

E-spraak onderzoek

Notitie E-spraak Middel-Weiver.pdf

Segmenten

Middel.pdf

Weiver.pdf

Andere vragen?

Bel met het gemeentelijke telefoonnummer 14 075 en vraag naar Alexander Reddering.

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl