Weiver en Middel

Vanaf oktober 2019 start de gemeente Zaanstad met het vervangen van het riool in Weiver en Middel, ook de openbare ruimte wordt dan aangepakt. Op deze pagina kun je hier meer over lezen.

Herinrichting van Weiver en Middel

In oktober 2019 is de gemeente Zaanstad gestart met het vervangen van het riool in de straten Weiver en Middel. Het riool is op meerdere plaatsen verzakt en beschadigd, waardoor het niet goed meer
functioneert.

Met het vervangen van het riool gaat de gemeente Zaanstad ook de openbare ruimte opnieuw inrichten.
Daarbij wordt de oude bestrating vervangen door nieuwe materialen. Bij de herinrichting is ruimte voor
een andere indeling van straten, parkeervakken, groen en overige zaken in de openbare ruimte.

De straten Weiver en Middel maken deel uit van een historisch lint. Als bewoner weet je  wat goed is in de buurt en wat behouden moet blijven en op welke plaatsen in de omgeving kansen liggen. Maar ook welke plekken nu problemen opleveren.  Deze informatie is de afgelopen maanden bij bewoners opgehaald. 

Bewonersbrief november 2018 - Presentatie voorlopig ontwerp

Op de bewonersavond van 8 november 2018 is het voorlopige ontwerp gepresenteerd en zijn de resultaten van de interactieve website gepresenteerd. Op deze avond zijn door bewoners verschillende vragen gesteld. 

Antwoorden op deze vragen kunt u vinden via onderstaande knop.

Vraag en antwoord bewonersavond 8-11-2018.pdf

Bewonersbrief november herinrichting Middel-Weiver.pdf

Bewonersbrief maart 2018

Op 9 maart 2018 hebben alle bewoners een bewonersbrief ontvangen om de vervanging en herinrichting aan te kondigen. In deze brief werd aan alle bewoners gevraagd naar inbreng voor de herinrichting. Bewoners konden via een website aangeven met smiley's welke plekken aandacht nodig hadden.

De punten die zijn meegenomen in het voorlopig ontwerp zijn onder andere een veilige en duurzame inrichting, het groen dat zo veel mogelijk behouden moet worden en waar het kan uitbreiden. Verder wilden bewoners dat de parkeermogelijkheden bleven en dat het historisch karakter van de straten mooi uit zou komen.

Ondertussen ..

In de krappe straten het Weiver en de Middel te Westzaan zijn we o.a. het riool en het straatwerk aan het vervangen. 

Ook in deze bizarre tijden gaat het werk, uiteraard met de benodigde voorzorgsmaatregelen, gewoon door.

Het straatwerk van de weg en de parkeerplekken is gereed en wat ziet het er prachtig uit! De groenvakken zijn gereed en worden later gevuld met fraaie beplanting. Hiermee zijn we over de helft van de werkzaamheden.

Start van de werkzaamheden 21 oktober 2019

Vanaf 21 oktober is de aannemer in de buurt aan de slag gegaan. De aannemer zal de bewoners regelmatig op de hoogte houden van de werkzaamheden die in de buurt van de woning worden uitgevoerd.

Definitief ontwerp

De ontwerpen voor het Weiver en Middel zijn klaar. Hieronder vindt u het definitieve ontwerp voor de straten.

Definitief ontwerp Weiver.pdf

Definitief ontwerp Middel.pdf

Voorlopig ontwerp

Weiver nieuwe situatie concept.pdf

Middel nieuwe situatie concept.pdf

Communicatie

Berichten van de aannemer via de app!

Aannemer Germieco houdt bewoners op de hoogte via een app die is te downloaden op Apple en Android. De app is te vinden onder de naam: Herinrichting Middel en Weiver.

Afbeelding van de app van Germieco

In deze app staat informatie over de aannemer en houden ze je op de hoogte van de planning. Ook kun je via de app vragen stellen of een telefoonnummer bellen.

Andere vragen?

Bel met het gemeentelijke telefoonnummer 14 075 en vraag naar Alexander Reddering.

Projectgebied Weiver en Middel

Parkeeronderzoek

Parkeeronderzoek (woon)straten Weiver en Middel Westzaan.pdf

E-spraak onderzoek

Notitie E-spraak Middel-Weiver.pdf

Segmenten

Middel.pdf

Weiver.pdf

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl