Weidebuurt

In  2022 starten wij met de herinrichting van de Weidebuurt (Langeweide en omliggende straten) in Zaandam. Het straatwerk en het riool in de wijk zijn flink verzakt. Op deze pagina leest u meer over het project.

Wat gaat er gebeuren?

De Weidebuurt is nog maar 30 jaar oud. Toch zijn het straatwerk en het riool op een groot aantal locaties behoorlijk verzakt. Daarom gaan wij het regenwaterriool en het vuilwaterriool vervangen en nieuwe bestrating weer op de goede hoogte aanbrengen.

straat in Weidebuurt Zaandam
Een aantal bomen in de wijk hebben onvoldoende goede grond om in te groeien. Hierdoor konden ze zich matig ontwikkelen. Deze bomen krijgen een zogenaamde groeiplaatsverbetering, waardoor ze gezond doorgroeien Ook gaan we de gazon- en plantvakken in de wijk opknappen.

Projectgebied

Klik op de kaart voor uitvergroting

kaartje met projectgrenzen

Wanneer gaat het gebeuren?

De planning is om in 2023 te starten met de werkzaamheden. 

Momenteel bereiden wij het werk voor.

Hoe ontstaat het ontwerp?

Het projectteam van gemeente Zaanstad, wil graag samen met de bewoners tot een goed ontwerp komen.

Verzamelen van ideeën

Onder normale omstandigheden zouden wij met bewoners uit de wijk een voorlopig ontwerp maken. Vanwege de beperkingen door het coronavirus, pakken wij het dit keer anders aan.

Omdat u in de wijk woont, kent u de omgeving goed en weet u wat behouden moet blijven. Ook weet u op welke plaatsen kansen liggen en welke plekken verbetering behoeven.

Hoe laat u uw mening weten?

Via www.e-spraak.nl/Zaanstad heeft u wensen, ideeën en aandachtspunten voor uw straat en wijk doorgegeven. Hartelijk bedankt daarvoor.

Voorlopig ontwerp

Met uw inbreng maken wij een ontwerp. De gemeente organiseert een inloopbijeenkomst waar u het voorlopig ontwerp kunt bekijken en hierop kunt reageren. 

Definitief ontwerp

De suggesties gaan wij vervolgens, waar mogelijk, verwerken in het definitief ontwerp. Het bijgewerkte ontwerp en vraag & antwoord overzicht plaatsen wij hier op de website. In dit overzicht reageren wij op de ingestuurde suggesties.

Het ontwerp wordt daarna definitief gemaakt, wat uitgangspunt zal zijn voor de uiteindelijke uitvoering.

Hoe communiceren we?

Tijdens de voorbereiding van dit project gaan wij bewoners en belanghebbenden 4x informeren.

Bewonersbrief Langeweide en Waterlandbuurt.pdf

Brief 2: toelichting Voorlopig ontwerp + reactie

Wanneer het voorlopig ontwerp gereed is, worden bewoners en belanghebbenden uitgenodigd om het ontwerp te bekijken en daarop een reactie te geven. De wijze waarop bepalen wij later.

Brief 3: Kenbaar maken definitief ontwerp

De binnengekomen reacties worden waar mogelijk verwerkt in het definitief ontwerp. Bewoners ontvangen een brief wanneer het definitief ontwerp gereed is, met een verwijzing naar de locatie waar het ontwerp kan worden bekeken. We zullen aangeven waarom mogelijk sommige suggesties niet zijn verwerkt in het definitief ontwerp.

Brief 4: Start uitvoering

In deze brief vertellen we wanneer de werkzaamheden gaan starten en welke gevolgen dit heeft. Denk bijvoorbeeld aan bereikbaarheid, parkeergelegenheid, stof-, en geluidsoverlast. We maken ook bekend hoe we u gedurende de werkzaamheden op de hoogte houden van de voortgang. Zo mogelijk wordt een inloop-avond georganiseerd om de werkzaamheden toe te lichten.

Andere vragen?

Als er nog vragen zijn kunt u contact opnemen via de gemeentelijke informatielijn 14 075 met projectleider Hans Lamers.

Wil t u meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

straat in Weidebuurt Zaandam


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl