Vlasblomweg e.o.

Wij hebben in 2023 de Vlasblomweg en omgeving opnieuw ingericht.

Dit gaan we doen

Wij vernieuwen de verharding van de straten over de volledige breedte.  We maken de straat iets smaller met daarbij 2 fietsstroken. De inrichting doen wij volgens onze standaard. Klik hier voor meer informatie. Uitganspunt daarbij is dat de snelheid 50 km per uur blijft. 

De aanleiding voor deze werkzaamheden is de realisatie van de verschillende woningbouwprojecten (Brokking/Zaankwartier). 

Voetpad/straat verhogen

Waar nodig verhogen wij de straat en het voetpad iets. Dit vanwege de zakking van de afgelopen jaren. Als wij dit doen ontstaat waarschijnlijk een hoogteverschil met uw inrit. Wij straten de inrit naar uw pand maximaal 1 meter het terrein op. Zo ontstaat er geen afstapje.

Groen

Op dit moment beoordelen wij de kwaliteit van de bomen. Een aantal bomen vervangen we mogelijk door nieuwe. Hierbij zorgen wij meteen dat de nieuwe boom beter kan groeien door een groter plantvak. Waar mogelijk plaatsen wij extra beplanting of bomen in het ontwerp. Wij brengen graag extra groen aan in de wijk.


Hier werken we

Dit project betreft de straten: kruispunt Witte Bijlweg met Vlasblomweg, de Vlasblomweg (noordelijk deel) en Witte Paardweg.

kaart met werkgebied project vlasblomweg e.o.


Werkzaamheden Zaankwartier (Meneba)

Het terrein van de meelfabriek Meneba wordt aangepast naar woonwijk. Hiervoor worden de eerste werkzaamheden op straat ook zichtbaar. Op de website www.zaankwartier.nl staat de laatste informatie hierover. Ook staan daar de contactgegevens.

Zaans mobiliteitsplan 

Zaanstad werkt aan een visie op mobiliteit. Hierin bekijken we hoe we de doorstroming van het verkeer kunnen verbeteren. Via de website’s www.mobiliteitsplan.zaanstad.nl en Mobiliteitsplan Noord - MAAK Noord (zaanstad.nl) vindt u meer informatie.

Wanneer?

Het project is in 2023 volledig afgerond. Boskalis voert in het derde kwartaal nog een aantal herstelwerkzaamheden uit. Hieronder ziet u de planning van Boskalis.

Vanaf maandag 9 oktober tot 13 oktober 2023:
- asfalt herstellen Vlasblomweg
- belijning opnieuw aanbrengen

Tijdelijke verkeersmaatregelen

Klik hieronder voor de verkeersmaatregelingen op 12 oktober 2023: 

TVM Vlasblomweg  5-10-23.pdf

Voorlopig ontwerp

Tot 1 september 2021 kon u uw wensen en ideeën aan ons doorgeven via deze website. Met de ontvangen reacties hebben wij een voorlopig ontwerp gemaakt. Deze kunt u hieronder inzien. Wij beschrijven op het onderstaande vraag- en antwoordformulier wat we met uw opmerkingen hebben gedaan. 

Voorlopig ontwerp 28-01-22.pdf

Vraag en antwoord Vlasblomweg 28-01-22.pdf

Suggesties en aanvullingen op het voorlopig ontwerp kon u tot zondag 20 februari 2022 aangeven.

Definitief ontwerp

 

De suggesties hebben wij vervolgens, waar mogelijk, verwerkt in het definitief ontwerp. Het bijgewerkte ontwerp ziet u hieronder en zal uitgangspunt zijn voor de uiteindelijke uitvoering. 

Definitief ontwerp 23-05-22.pdf

Het bijgewerkte vraag- en antwoordformulier over het ontwerp volgt z.s.m. op deze projectpagina.

Vlasblomweg


Financiering

Dit project is mede mogelijk gemaakt met subsidie van Provincie Noord-Holland. 

Zo laten we van ons horen

Tijdens dit project informeren wij bewoners en belanghebbenden 4 keer.

Bewonersbrief start werk 4-08-22.pdf

Bewonersbrief definitief ontwerp 23-05-22.pdf

Bewonersbrief Voorlopig ontwerp  01-02-22.pdf

Bewonersbrief  ophalen wensen Vlasblomweg 16-7-21.pdf


Zo kunt u ons bereiken

Als er nog vragen zijn, bel met het telefoonnummer14 075 en vraag naar projectleidster Monique Hartman of mail naar M.Hartman@zaanstad.nl.

Foto van projectleidster Monique Hartman

Wilt u meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Funderingsloket

 

Voor informatie en advies over funderingsonderzoek en funderingsherstel kunt u contact opnemen met het Funderingsloket (voorheen Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel (GAF) via 075 - 655 22 27 of door een e-mail te sturen naar funderingsloket@zaanstad.nl.

Klik hier voor de informatiepagina.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl