Verbindingsweg Assendelft

Wij maken een verbindingsweg tussen de Noorderweg en de Noorderveenweg. Ook verbeteren wij het kruispunt Dorpsstraat-Noorderveenweg. Op deze pagina leest u meer over dit project. 

Door de komst van Saendelft en andere woongebieden is de verkeersdruk in Assendelft gegroeid. De leefbaarheid in de Dorpsstraat staat daardoor onder druk. Voornamelijk het werk-woonverkeer naar en van het westen (Heemskerk) rijdt via de Dorpsstraat naar het kruispunt bij de Communicatieweg. Dat zorgt tijdens de spitsuren voor veel drukte en daarmee ook voor onveilige verkeerssituaties.

In 2020 nam de gemeenteraad een motie aan om de verkeersdrukte op de Dorpsstraat aan te pakken. De raad heeft het college gevraagd dit verkeersknelpunt op te lossen. Met als voorwaarde de best mogelijke en snelst uit te voeren oplossing uit te werken. De afgelopen periode heeft de gemeente mogelijke oplossingen onderzocht. Eerst hebben we gewerkt aan de voorbereidingen van de Verbindingsweg en daarna aan het kruispunt.

Verbindingsweg

De route over de Noorderweg, verlengde Noorderveenweg, is als beste naar voren gekomen. Dit zijn voornamelijk bestaande wegen. Uit verkeersmodellen blijkt dat deze oplossing de kleinste verkeerstoename laat zien voor het doorgaand verkeer. Voor dit traject heeft de gemeente een ontwerp opgesteld. Op 10 november 2021 heeft u hierover in gesprek kunnen gaan met de gemeente. De reacties zijn zoveel mogelijk in het ontwerp opgenomen. De resultaten van deze inloop zijn uitgewerkt in het  definitieve ontwerp. Voor dit deel van het ontwerp is de inspraak afgerond. Via de knop hieronder kunt u de 4 definitieve ontwerpen vinden van de Noorderweg, Parkrijklaan, Verkeersplein en een overzichttekening.

Definitieve ontwerpen 1-03-22.pdf

Vraag & antwoordformulier 1-03-22.pdf

Raadsinformatiebrief 1-03-22.pdf

 Bijlagen Raadsinformatiebrief 1-03-22.pdf

Foto van CommunicatiewegKruispunt Dorpsstraat-Noorderveenweg

Voor de kruising Dorpsstraat – Noorderveenweg heeft de gemeente een verkeerskundige studie uit laten voeren. Bureau Goudappel heeft hiervoor de mogelijke oplossingen getoetst.

De beste oplossing is een kruispunt met verkeerslichten en extra rijstroken. Dit is het veiligst. Het is inpasbaar in de beschikbare ruimte en het kan het verkeer goed afhandelen. De rapportage van bureau Goudappel met de verschillende oplossingen vindt u hieronder.

Informatiebijeenkomst

Op woensdag 6 april 2022 was de inloopavond over het ontwerp kruispunt Dorpstraat-Noorderveenweg. U kon tot 17 april reageren via deze website. Hieronder ziet u de ontwerptekening.

Voorlopig Ontwerp kruising Dorpsstraat 18-3-2022.pdf

Voorlopig Ontwerp kruising Dorpsstraat overzicht 18-03-2022.pdf

Verkeersrapportage Goudappel 4-02-2022.pdf

Alle reacties die wij ontvangen behandelen wij serieus. Waar mogelijk nemen we de suggesties en aanvullingen mee in het ontwerp. Op deze website geven wij een terugkoppeling van de reacties. Daar geven wij ook aan waarom sommige ideeën en/of wensen niet in het ontwerp verwerkt zijn.

Raadsinformatiebrief

Het college van B&W legt 14-3-2024 het definitieve ontwerp en kredietaanvraag van de Verbindingsweg Dorpsstraat – Communicatieweg  voor aan de gemeenteraad. 

Link naar stukken en de Raadsinformatiebrief  

Wethouder Gerard Slegers: ‘De wegen voor de nieuwe verbinding liggen er voor een groot gedeelte al en het groen blijft daardoor behouden. Dit is dus een uitgelezen kans om de verkeersdruk terug te dringen op de Dorpsstraat en de leefbaarheid te verbeteren. Tegelijkertijd maken we de kruising met de Communicatieweg veiliger voor fietsverkeer.’

Naast het ontwerp vraagt het college aan de gemeenteraad om €6,5 miljoen beschikbaar te stellen voor het project. Dit project is mede tot stand gekomen door een bijdrage van de Vervoersregio Amsterdam van circa €2,5 miljoen en de Provincie uit het leefbaarheidsfonds van €1,3 miljoen. Voorbereidende werkzaamheden zijn buiten al uitgevoerd waardoor het totale project ook snel te realiseren is. Als de gemeenteraad instemt met het ontwerp en de kredietaanvraag, dan starten de eerste werkzaamheden volgens de conceptplanning in het 3e of 4e kwartaal van 2024 en kunnen de werkzaamheden nog voor het einde van 2025 worden afgerond.

Klik hieronder voor de gebiedskaart van het kruispunt.

gebiedskaart kruispunt Dorpsstraat - Noorderveenweg


Zo laten we van ons horen

Tijdens de voorbereiding van dit project informeren wij bewoners en belanghebbenden meerdere keren.


Bewonersmail Verbindingsweg 22-03-22.pdf


Op 24 maart ontvangen bewoners en belanghebbenden onderstaande uitnodigingsbrief voor in de informatiebijeenkomst op 6 april 2022.

Bewonersbrief ontwerp kruispunt 24-3-22.pdf


In december hebben de bewoners die gereageerd hadden op het ontwerp deze mail ontvangen:


Mail stand van zaken 22-12-2021.pdf


In oktober hebben bewoners en belanghebbenden onderstaande uitnodigingsbrief ontvangen voor de informatiebijeenkomst op 10 november 2021.


Bewonersbrief informatieavond 22-10-21.pdf


In juli hebben bewoners en belanghebbenden een brief ontvangen waarin de plannen zijn aangekondigd.

Bewonersbrief verbindingsweg 11-7-21.pdf


Zo zijn wij te bereiken


Bel met het gemeentelijke telefoonnummer 14 075 en vraag naar mij, Adriaan Verduijn projectleider.

foto van Adriaan Verduijn (projectleider)

Wilt u meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Op www.ruimtelijkeplannen.nl vindt u het bestemmingsplan Kreekrijk

Archief

Informatie uit de Raad eind 2020-voorjaar 2021:


Agenda initiatief oplossing spitsdrukte 8-12-20.pdf

Amendement M Ontsluiting 25-5-21.pdf

RIB Voortgang Verbindingsweg 16-6-21.pdf

Informatie over de Verbindingsweg

Overzichtstekening 24-6-21.pdf

Voorlopig ontwerp 2-11-2021.pdf


Uitwerkingsplan Saendelft Tuinwijk 5-6-21.pdf

Verbindingsweg Assendelft Intensiteiten 22-6-21.pdf

FAQ Aanpak verkeersdruk 30-6-21.pdf


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl