Verbindingsweg Assendelft

Wij maken een verbindingsweg tussen de Noorderweg en de Noorderveenweg. Op deze pagina leest u meer over dit project.

Door de komst van Saendelft en andere woongebieden is de verkeersdruk in Assendelft gegroeid. De leefbaarheid in de Dorpsstraat in Assendelft staat daardoor onder druk. Voornamelijk het werk-woonverkeer naar en van het westen (Heemskerk) rijdt via de Dorpsstraat naar het kruispunt bij de Communicatieweg. Dat zorgt tijdens de spitsuren voor veel drukte en daarmee ook voor onveilige verkeerssituaties.

Vorig jaar heeft de gemeenteraad een motie aangenomen om de verkeersdrukte op de Dorpsstraat aan te pakken. De raad heeft het college gevraagd dit verkeersknelpunt op te lossen. Met als voorwaarde de meest goed mogelijke en snelst uit te voeren oplossing uit te werken. De afgelopen periode heeft de gemeente mogelijke oplossingen onderzocht.

De oplossing is om een verbinding te maken tussen de Noorderweg en de Noorderveenweg

Deze oplossing is snel te maken omdat de wegen er al liggen. De weg is al eerder aangelegd voor het bouwverkeer voor de nieuwbouwwijk Kreekrijk. In het begin was het plan om deze weg na de bouw van de wijk Kreekrijk (gepland in 2026), open te stellen voor al het verkeer. Nu maken wij de bouw weg eerder geschikt voor het verkeer. De oplossing biedt een opening voor inwoners van Saendelft en Kreekrijk. Hierdoor heeft het verkeer meer mogelijkheden om in en uit de wijk te rijden.

Foto van Communicatieweg


Informatiebijeenkomst

Op woensdag 10 november 2021 was de informatiebijeenkomst. Circa 85 bewoners stelden hun vragen over de plannen en het ontwerp. 

Dit gaan we doen

De oplossing bestaat uit een aantal onderdelen:

  • Aanleg van een vrijliggend fietspad tussen de aansluiting met het Jaap Bootspad en de Communicatieweg op de Noorderweg. Op het deel van de Noorderweg tussen de rotonde met de Kreekrijklaan en het Jaap Bootspad komen fietsstroken op de weg.
  • Aanpassing van de kruising van de 2e bouwweg met de aansluiting van het sportpark de Omzoom door de aanleg van een verkeersplein.  
  • Aanleg rotonde als vervanging van kruispunt Parkrijklaan-Noorderveenweg om de verkeersveiligheid te verbeteren.
  • Onderzoek naar een betere verkeersafhandeling waarbij we kijken naar veiligheid en capaciteit op de bestaande rotonde Noorderveenweg/Dorpsstraat.

Op de kaart hieronder ziet u waar de aanpassingen uit bestaan. Vanaf 3 november zijn de ontwerptekeningen in te zien.


Overzichtstekening 24-6-21.pdf


Voorlopig ontwerp

De gemaakte plannen zijn nog niet definitief. We horen graag wat u van het ontwerp vindt. Tot 15 november 2021 heeft u kunnen reageren via deze website.  Klik hieronder voor de detailtekeningen, autobewegingen, planning:

Voorlopig ontwerp 2-11-2021.pdf

Alle reacties die wij hebben ontvangen behandelen wij serieus. Waar mogelijk nemen we de suggesties en aanvullingen mee in het ontwerp. Op deze website geven wij een terugkoppeling van de reacties. Daar geven wij ook aan waarom sommige idee├źn en/of wensen niet in het ontwerp verwerkt zijn. 

De verwachting is dat het definitief ontwerp half februari 2022 klaar is. Daarna neemt de gemeenteraad een definitief besluit. Helaas is dat niet gelukt voor de kerstvakantie. Lees hier meer over in het bestand hieronder.


Zo laten we van ons horen

Tijdens de voorbereiding van dit project informeren wij bewoners en belanghebbenden meerdere keren. 


In december hebben de bewoners die gereageerd hadden op het ontwerp deze mail ontvangen:


Mail stand van zaken 22-12-2021.pdf


In oktober hebben bewoners en belanghebbenden onderstaande uitnodigingsbrief ontvangen voor de informatiebijeenkomst op 10 november 2021.


Bewonersbrief informatieavond 22-10-21.pdf


In juli hebben bewoners en belanghebbenden een brief ontvangen waarin de plannen zijn aangekondigd.

Bewonersbrief verbindingsweg 11-7-21.pdf


Zo kun je ons bereiken


Bel met het gemeentelijke telefoonnummer 14 075 en vraag naar mij, Adriaan Verduijn projectleider.

foto van Adriaan Verduijn (projectleider)

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Informatie uit de Raad

Agenda initiatief oplossing spitsdrukte 8-12-20.pdf

Amendement M Ontsluiting 25-5-21.pdf

RIB uit RIS Voortgang Verbindingsweg 16-6-21.pdf

Informatie over de verbindingsweg


Uitwerkingsplan Saendelft Tuinwijk 5-6-21.pdf

Verbindingsweg Assendelft Intensiteiten 22-6-21.pdf

FAQ Aanpak verkeersdruk 30-6-21.pdf

Op www.ruimtelijkeplannen.nl vindt u het bestemmingsplan Kreekrijk

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl