Herinrichting Russische buurt fase 3

Het riool is toe aan vervanging en de openbare ruimte is verzakt en gaan wij vernieuwen.  Op deze pagina leest u alles over dit project.

Dit gaan we doen

De openbare ruimte is verzakt en het riool is aan vervanging toe. Daarom gaan wij  de buurt opknappen.

Voordat de herinrichting start gaat PWN de leidingen vervangen. Dat geldt voor alle zijstraten van de Hogendijk. Ook het riool in de Cornelis Vettuin wordt vernieuwd. De Hogendijk tussen de Rustenburg en de Nicolaasstraat heeft een vrij nieuw riool. Daar wordt alleen gewerkt aan de openbare ruimte.

Groen in de buurt

De Russische buurt heeft niet veel groen. Wij brengen bij de nieuwe inrichting zo veel mogelijk groen aan. 

Tijdens de herinrichting zullen wij 10 bomen moeten weghalen, maar daar komen 37 nieuwe bomen voor terug. 

Er gaan in de Poeskinstraat 7 bomen weg en daar komen er 8 voor terug. In de Tsjechovstraat gaan 2 bomen weg en op de Hogendijk 1. Hoewel er op de dijk zelf niet geplant mag worden komen er toch ruim 20 bomen op de Hogendijk. Ze staan dan niet dicht bij de weg, maar daar waar ruimte is nabij de dijk. En verder komen er op de Houthavenkade 3 bomen en op de parkeerplaats achter de Hogendijk ook 3.

Kapvergunning 11-06-20.pdf

De oevervoorziening wordt vernieuwd

De oevervoorziening bij de Tsjechovstraat, achter de school, en de Cornelis Vettuin is van slechte kwaliteit. Wij gaan deze vernieuwen. Wij werken daarbij voor een groot deel vanaf het water.

Deze werkzaamheden worden door een andere aannemer uitgevoerd. Dit werk is voorlopig nog niet aan de orde. Hiervan zal een planning worden opgesteld. Directe betrokkenen krijgen daar op een later moment bericht over. 

De oevervoorziening bij de Poeskinstraat van nummer 7 tot 21 is in goede staat.

De steiger die in het ontwerp langs de beschoeiing voor de woningen staat getekend zal niet worden uitgevoerd. Deze steiger is een voorziening die niet door de gemeente wordt beheerd. En had niet in het ontwerp moeten blijven staan.


Werkzaamheden in meerdere fases

Het is voor de bereikbaarheid van de Russische buurt niet mogelijk om tegelijkertijd meerdere werkzaamheden en wegafsluitingen in zo een klein gebied te hebben. De herinrichting is daarom in meerdere fases verdeeld. Aannemer Reimert informeert vooraf de buurtdelen waar gewerkt wordt.

De werkzaamheden in de Poeskin- en Koerakinstraat en de Hogendijk tussen Houthavenkade en Nicolaasstraat zijn gereed. Er wordt in de zomervakantie van 2021 gewerkt in de Cornelis Vettuin en de Tsjechovstraat. 

Het stuk Hogendijk tussen Houthavenkade en de Provincialeweg en de Houthaven zelf worden uitgevoerd nadat de brug van de Czarinastraat weer open is voor verkeer. Reimert communiceert hierover met de bewoners.

Hier leest u alles over het project aan de Czarinastraat


Planning

Onderstaand ziet u de planning van uitvoering. U kunt hier aan de kleuren zien wanneer en welke straten wij aanpakken. Langere straten, zoals de Hogendijk, delen we op in werkvakken. Het werk schuift als het ware op over de Hogendijk (3a en 3b). Zodra wij bij het volgende deel van de Hogendijk aankomen delen wij ook deze op in werkvakken. Dat plaatsen wij dan ook weer op deze pagina.


fasering 24-03-2021.pdf


Omleidingsroute fase 6 - 15-09-21.pdf


Van voorlopig ontwerp naar definitief ontwerp

Het ontwerpproces is in maart 2019 begonnen. 


Wij zijn gestart met het maken van de buurtvisie samen met de buurt.


Vervolgens is er een een avond gehouden om ideeën in de buurt op te halen over de 4 thema's uit de buurtvisie. De 4 thema's zijn:

1. Groen en Ontmoeten

2. Historie en Kunst

3. Verkeersveiligheid

4. De Zaan


Bij iedere fase is er een bijeenkomst georganiseerd waarop we met de bewoners in gesprek zijn gegaan. De ervaringen, ideeën en opmerkingen van elke fase zijn meegenomen naar een volgende stap.


Er is op 12 december een  presentatie gegeven van het voorlopige ontwerp. Bij deze presentatie zijn ook weer opmerkingen gekomen en die zijn verwerkt tot een definitief ontwerp.


Hieronder ziet u de powerpoint en de tekst met de vragen en antwoorden die op de presentatie bij het voorlopige ontwerp zijn gesteld.


2019-12-08 VO presentatie Russiche Buurt F3.pdf


Vraag en Antwoord - gele stickers 12-12-2019.xlsx


Vraag en Antwoord - Formulieren 12-12-19.xlsxHoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl