Herinrichting Russische buurt fase 3

Het riool was toe aan vervanging en de openbare ruimte was verzakt.  Op deze pagina leest u alles over dit project.

Dit gaan we doen

De openbare ruimte is verzakt en het riool is aan vervanging toe. Daarom gaan wij  de buurt opknappen.

Voordat de herinrichting start gaat PWN de leidingen vervangen. Dat geldt voor alle zijstraten van de Hogendijk. Ook het riool in de Cornelis Vettuin wordt vernieuwd. De Hogendijk tussen de Rustenburg en de Nicolaasstraat heeft een vrij nieuw riool. Daar wordt alleen gewerkt aan de openbare ruimte.

Groen in de buurt

De Russische buurt heeft niet veel groen. Wij brengen bij de nieuwe inrichting zo veel mogelijk groen aan. 

Tijdens de herinrichting zullen wij 10 bomen moeten weghalen, maar daar komen 37 nieuwe bomen voor terug. 

Er gaan in de Poeskinstraat 7 bomen weg en daar komen er 8 voor terug. In de Tsjechovstraat gaan 2 bomen weg en op de Hogendijk 1. Hoewel er op de dijk zelf niet geplant mag worden komen er toch ruim 20 bomen op de Hogendijk. Ze staan dan niet dicht bij de weg, maar daar waar ruimte is nabij de dijk. En verder komen er op de Houthavenkade 3 bomen en op de parkeerplaats achter de Hogendijk ook 3.

Kapvergunning 11-06-20.pdfWanneer?


In maart 2022 is de uitvoering van de Hogendijk afgerond. Ze hebben het werkterrein in de Poeskinstraat opgeruimd. 

In de periode hierna heeft de aannemer nog wat onvolkomenheden in het geleverde werk verbeterd. En ze houden het werkvak van Russische buurt fase 3 in onderhoud tot een jaar na oplevering. Dus eind februari 2023 draagt de aannemer het gebied weer over aan de gemeente en die is dan weer de beheerder van dit deel van de Russische buurt.

De oevervoorziening wordt vernieuwd

De oevervoorziening bij de Tsjechovstraat, achter de school, en de Cornelis Vettuin is van slechte kwaliteit. Wij gaan deze vernieuwen. Wij werken daarbij voor een groot deel vanaf het water.

Deze werkzaamheden worden door een andere aannemer uitgevoerd. Dit werk is voorlopig nog niet aan de orde. Hiervan zal een planning worden opgesteld. Directe betrokkenen krijgen daar op een later moment bericht over. 

De oevervoorziening bij de Poeskinstraat van nummer 7 tot 21 is in goede staat.

De steiger die in het ontwerp langs de beschoeiing voor de woningen staat getekend zal niet worden uitgevoerd. Deze steiger is een voorziening die niet door de gemeente wordt beheerd. En had niet in het ontwerp moeten blijven staan.


Enquête

Wij hebben bij u in de buurt de openbare ruimte opgeknapt. Wij willen u tijdens het werk zo goed mogelijk informeren. Daarom horen wij graag van u hoe u de communicatie heeft ervaren. Uw ervaringen helpen ons om onze communicatie verder te verbeteren! Het beantwoorden van de vragen zal ongeveer 6 minuten van uw tijd in beslag nemen.

Klik hier om naar de enquête te gaan

Communicatie

Bewonersbrief van aannemer riolering Houthavenkade

Bewonersbrief uitnodiging bijeenkomst 1

Bewonersbrief uitnodiging bijeenkomst 2

Bewonersbrief uitnodiging bijeenkomst 3

Uitnodiging bijeenkomst ontwerp Poeskinstraat


Nog vragen? 

Als er nog vragen zijn kunnen die worden gesteld aan projectleider A.C. Kat via de gemeentelijke informatielijn 14075. Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 


Archief


2019-12-08 VO presentatie Russiche Buurt F3.pdf


Vraag en Antwoord - gele stickers 12-12-2019.xlsx


Vraag en Antwoord - Formulieren 12-12-19.xlsx


fasering 24-03-2021.pdf


Omleidingsroute fase 6 - 15-09-21.pdf


DO Russische Buurt planbeschrijving kort tbv website.pdf


DO Russische Buurt beargumentatie stoep.pdf


Definitief ontwerp fase 3 Oost 01-05-20.pdf

Definitief ontwerp fase 3 midden 01-05-20.pdf

Definitief ontwerp fase 3 West 01-05-20.pdf

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl