Rotondes Saendelft West

Op deze pagina vindt u  informatie over de verkeersaanpassingen van vier rotondes en twee kruisingen in Saendelft West.

Wat gaat er gebeuren?

De gemeente heeft werkzaamheden uitgevoerd op de rotonde Noorderveenweg - Dorpsstraat, kruispunt Waterrijklaan - Noorderveenweg, kruispunt Dorpsstraat t.h.v. de huisnummers 829 t/m 837 en op drie rotondes op de Saendelverlaan in Assendelft. 

De gemeente heeft deze aanpassingen gedaan om deze verkeersknooppunten voor alle verkeersdeelnemers veiliger te maken.

Wanneer?

De werkzaamheden zijn uitgevoerd door Gebr. Van de Veekens B.V. in de week van 4 mei 2020. 


De werkzaamheden bestaan uit:

Kruispunt Dorpsstraat t.h.v. de huisnummers 829 t/m 837 (locatie 1)

  • De rode strook (in het verlengde van het Stijlpad) over de Dorpsstraat wordt verwijderd. Hierdoor wordt de voorrangssituatie voor de (brom)fietser verduidelijkt.

  • De voorrangssituatie voor de (brom)fietser en voetganger wordt gelijk getrokken. Hierom wordt het zebrapad verwijderd.

  • De rode sugestiestroken op de Dorpsstraat worden doorgetrokken.

Ontwerp kruispunt Dorpsstraat.pdf

Drie rotondes Saendelverlaan (Ambachtslaan, Zwarte Ring - Jura en Kreeklaan - Rangeerder) locaties 2 t/m 4

  • Er komen borden en markeringen op het fietspad. Hierdoor valt de fietsoversteek meer op. 
  • Wij gaan in het midden van de rotondes een haag plaatsen. Hierdoor wordt het zicht weggenomen en krijgen automobilisten minder prikkels.  Zo kunnen zij zich focussen op het verkeer wat van links en rechts komt.

Klik op de onderstaande buttons om de ontwerpen te bekijken.

Ontwerp rotonde Saendelverlaan - Ambachtslaan.pdf

Ontwerp rotonde Saendelverlaan - Jura - Zwarte Ring.pdf

Ontwerp rotonde Saendelverlaan - Kreeklaan - Rangeerder.pdf

Kruispunt Noorderveenweg – Waterrijklaan (locatie 5)

  • Er komen borden en markeringen op het fietspad. Hierdoor valt de fietsoversteek meer op. 

Klik op de onderstaande button om het ontwerp te bekijken.

Aanpassing kruispunt Noorderveenweg - Waterrijklaan.pdf

Rotonde Noorderveenweg – Dorpsstraat (locatie 6):

Klik op de onderstaande button om het ontwerp te bekijken.

Ontwerp rotonde Noorderveenweg - Dorpsstraat.pdf

  • Er komen borden en markeringen op het fietspad. Hierdoor valt de fietsoversteek meer op.

  • Er komen drempels (busvriendelijk) om het verkeer vanaf de Noorderveenweg af te remmen.

  • In de bocht van de rotonde komt een kasseienstrook (bestrating met kubusvormige straatstenen). Hierdoor wordt het zicht van automobilisten tijdens het afrijden van de rotonde vergroot. Vrachtwagens en (lijn)bussen kunnen gewoon over deze strook rijden.

  • Tot slot gaan wij in het midden van de rotonde een haag plaatsen. Hierdoor wordt het zicht weggenomen en krijgen automobilisten minder prikkels. Zo kunnen zij zich focussen op het verkeer wat van links en rechts komt.


Communicatie

Vanwege een wijziging in de planning heeft aannemer Gebr. van der Veekens de onderstaande rectificatie aan de bewoners verzonden.

Rectificatie - Bewonersbrief aanpassingen rotondes en kruispunten Assendelft.pdf

Onderstaande bewonersbrief is eerder vanuit de gemeente is verstuurd en bevat dus een verouderde planning.

Bewonersbrief aanpassing rotondes Assendelft.pdf

Andere vragen?

Als er nog andere vragen zijn kan je contact opnemen via de gemeentelijke informatielijn 14 075 of via e-mail op S.Jaarsveld@zaanstad.nl.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl