Rosmolenwijk

Hier vind je meer informatie over de riool en  wegwerkzaamheden in de Rosmolenwijk in Zaandam.

Planning

Fase 3, het gedeelte tussen de Molenmakersstraat, Heijermansstraat, Kopermolenstraat en de Oostzijde, is bijna afgerond. Hier en daar wordt er nog wat herstelwerk gedaan en moeten er nog wat bomen en struiken de grond in.

Fase 4 is nu ook van start.  De werkzaamheden in deze fase worden uitgevoerd tussen de Kopermolenstraat, de Oostzijde, de Prins Bernhardweg en de Heijermansstraat. Vooruitlopend daarop is PWN bezig de waterleiding te vernieuwen en vervangt Liander delen van het gas-, en elektriciteitsnetwerk. Deze werkzaamheden zijn volgens berichten van deze partijen rond eind maart gereed.

De herinrichting van fase 4 duurt naar verwachting 14 maanden. De bomen en het groen worden waarschijnlijk in het plantseizoen november 2020-maart 2021 aangeplant, waarna het werk in de Rosmolenwijk voor wat betreft Zaanstad zijn afgerond.

De Rosmolenwijk opknappen van zuid naar noord

In 2013 is de Gemeente Zaanstad gestart met de vernieuwing van de openbare ruimte en het riool in de Rosmolenwijk. De eerste twee fasen in het zuiden tot en met de Eendrachtstraat zijn in 2017 afgerond. Begin 2018 is gestart in het middengebied (fase 3) en in 2020 in het noordelijk deel aan de beurt (fase 4). Zie voor de werkgrenzen de projectenkaarten hiernaast.

Ontwerp

Tijdens de inloopavond in 2016 werd het voorlopig ontwerp voor de gehele Rosmolenwijk (fase 1 t/m 4) gepresenteerd. Hieronder vindt u het in 2016 gepresenteerde ontwerp definitieve ontwerp voor de fasen 3 en 4.

Omdat er veel opmerkingen waren op het ontwerp voor fase 4, zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Het nieuwe ontwerp voor fase 4 is op 25 juni 2019 aan de buurt gepresenteerd. Omdat er veel opmerkingen waren op het ontwerp voor fase 4, zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Deze zijn verwerkt in onderstaand definitief ontwerp fase 4..

bijlage - definitief ontwerp fase 3
bijlage - definitief ontwerp fase 4
bijlage - tekening riolering

Communicatie

In 2016 is tijdens een inloopavond het ontwerp Rosmolenwijk fase 3 en 4 gepresenteerd. Naar aanleiding van deze avond zijn veel vragen gesteld. De antwoorden op deze vragen en het definitief ontwerp vindt u hieronder.

bijlage - nieuwsbrief
bijlage - informatiebrief
bijlage - reacties inloopavond

De actuele stand van zaken aangaande de uitvoering kunt u ook volgen via Mijn Rosmolenwijk . U kunt zich via de website ‘Mijn Rosmolenwijk’ abonneren op de digitale nieuwsbrief, waarmee u op de hoogte gehouden wordt van de laatste ontwikkelingen.

Werkgrenzen project

Afbeelding werkgebieden aannemer in de Rosmolenwijk

Fase 4 in de Rosmolen is oranje gemarkeerd

Afbeelding van de projectgrenzen in de Rosmolen

Fase 3 in de Rosmolen is rood gemarkeerd

Afbeelding van de projectgrenzen in de rosmolen

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl