Rosmolenwijk

Hier vind je meer informatie over de riool en  wegwerkzaamheden in de Rosmolenwijk in Zaandam.

In 2013 is de Gemeente Zaanstad gestart met de vernieuwing van de openbare ruimte en het riool in de Rosmolenwijk. De eerste twee fasen in het zuiden tot en met de Eendrachtstraat zijn in 2017 afgerond. Begin 2018 is gestart in het middengebied (fase 3) en in 2020 in het noordelijk deel aan de beurt (fase 4). 

Ontwerp

Tijdens de inloopavond in 2016 werd het voorlopig ontwerp voor de gehele Rosmolenwijk (fase 1 t/m 4) gepresenteerd. Onder de kopjes ''documenten'' vindt u het in 2016 gepresenteerde ontwerp definitieve ontwerp voor de fasen 3 en 4.

Omdat er veel opmerkingen waren op het ontwerp voor fase 4, zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Het nieuwe ontwerp voor fase 4 is op 25 juni 2019 aan de buurt gepresenteerd. Omdat er veel opmerkingen waren op het ontwerp voor fase 4, zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Deze zijn verwerkt in  definitief ontwerp fase 4.

Werkgrenzen project

Afbeelding werkgebieden aannemer in de Rosmolenwijk


Planning tot half juni 2021

Op dit moment werken wij op de Oostzijde en De Vechterstraat. We vervangen hier niet alleen het riool. De nutsbedrijven vervangen ook de waterleidingen en er een deel van de gasleiding.

Naar verwachting is het werk op De Vechterstraat en het deel van de Oostzijde tot aan de Veeringstraat over ongeveer 4 weken afgerond. Vanaf eind maart werken we op de Oostzijde, tussen de Veeringstraat en de Kopermolenstraat. Dit gebeurt in fases, zodat woningen en bedrijven zo goed mogelijk bereikbaar blijven. Naar verwachting kunnen we de Oostzijde rond 8 mei weer openstellen voor het verkeer.

Tenslotte knappen we tussen 12 en 23 april het kruispunt Kopermolenstraat – Heijermansstraat op. Omdat dit een belangrijke toegangsweg is voor de wijk, wordt op tijd met borden duidelijk gemaakt wat de omleidingsroute is. Daarna vinden er nog herstelwerkzaamheden plaats aan de bestrating en het riool. De verwachting is dat we het werk in deze wijk half juni 2021 afronden.

Omleiding autoverkeer

Wanneer wij werken op de Oostzijde, moet het verkeer met bestemming omgeving Veeringstraat – Vergiliusstraat via de Rosmolenstraat, de buurt in en uit. Wij geven met borden aan wat de tijdelijke rijrichting is van de woonstraten. De Herderstraat en omgeving is via de Taanmanstraat te bereiken.

Wanneer wij werken op het kruispunt Heijermansstraat – Kopermolenstraat leiden wij het autoverkeer om via de Molenmakerstraat – Rosmolenstraat en het vrachtverkeer via de Peperstraat – Rosmolenstraat of Oostzijde. Met borden geven wij de tijdelijke richting aan. Hieronder ziet u de planningen tot het einde van het jaar.

Omleidingsroutes fase 4 week 13 t/m 18 2021.pdf
Communicatie

In 2016 is tijdens een inloopavond het ontwerp Rosmolenwijk fase 3 en 4 gepresenteerd. Naar aanleiding van deze avond zijn veel vragen gesteld. De antwoorden op deze vragen en het definitief ontwerp vindt u hieronder.

bijlage - nieuwsbrief
bijlage - informatiebrief
bijlage - reacties inloopavond

bijlage - bereikbaarheid (noord) tot april 2021.pdf

De actuele stand van zaken aangaande de uitvoering kunt u ook volgen via Mijn Rosmolenwijk . U kunt zich via de website ‘Mijn Rosmolenwijk’ abonneren op de digitale nieuwsbrief, waarmee u op de hoogte gehouden wordt van de laatste ontwikkelingen.

Andere vragen of tips?

Neem contact op met onze directievoerder Daan Boudesteijn via telefoonnummer 14 075 of mail naar D.Boudesteijn@zaanstad.nl

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Documenten fase 4

Fasering werk Rosmolen 4e fase.pdf

Definitief Ontwerp Rosmolen fase 4 20-08-2019.pdf

Documenten fase 3

Planning werk Rosmolenbuurt fase3.pdf

Definitief Ontwerp Rosmolenwijk-fase 3.pdf

Bewonersavond februari

Bewonersbrief Boogaard week 48.pdf

Presentatie info avond Boogaard februari 2020.pptx

Nieuwsbrieven 2018

Download >> Nieuwsbrief Rosmolenwijk juni 2018.pdf

Download >> Nieuwsbrief Rosmolenwijk januari 2018.pdfHoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl