Rosmolenwijk

Hier vind je meer informatie over de werkzaamheden in de Rosmolenwijk in Zaandam.

Planning

Bewonersbrief Boogaard week 48.pdf

Rond eind maart 2020 wordt fase 3, het gedeelte tussen de Molenmakersstraat, Heijermansstraat, Kopermolenstraat en de Oostzijde afgerond.

Tussen november en maart wordt er met name nog gewerkt rond de Molenmakersstraat en op de parallelweg van de Heijermansstraat. Verder zullen in deze periode de bomen en struiken worden geplant in de wijk.

Fase 4 start in maart 2020. Vooruitlopend daarop is PWN bezig de waterleiding te vernieuwen en vervangt Liander delen van het gas-, en elektriciteitsnetwerk. Deze werkzaamheden zijn volgens berichten van deze partijen rond eind maart gereed.

De herinrichting van fase 4 duurt naar verwachting 14 maanden. De bomen en het groen worden waarschijnlijk in het plantseizoen november 2020-maart 2021 aangeplant, waarna het werk in de Rosmolenwijk voor wat betreft Zaanstad zijn afgerond.

De Rosmolenwijk opknappen van zuid naar noord

In 2013 is de Gemeente Zaanstad gestart met de vernieuwing van de openbare ruimte en het riool in de Rosmolenwijk. De eerste twee fasen in het zuiden tot en met de Eendrachtstraat zijn in 2017 afgerond. Begin 2018 is gestart in het middengebied (fase 3) en in 2020 in het noordelijk deel aan de beurt (fase 4). Zie voor de werkgrenzen de projectenkaarten hiernaast.

Ontwerp

Tijdens de inloopavond in 2016 werd het voorlopig ontwerp voor de gehele Rosmolenwijk (fase 1 t/m 4) gepresenteerd. Hieronder vindt u het in 2016 gepresenteerde ontwerp definitieve ontwerp voor de fasen 3 en 4.

Omdat er veel opmerkingen waren op het ontwerp voor fase 4, zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Het nieuwe ontwerp voor fase 4 is op 25 juni 2019 aan de buurt gepresenteerd. De laatste reacties daarop worden nu verwerkt en voor 20 juli op de website geplaatst.

bijlage - definitief ontwerp fase 3
 bijlage - definitief ontwerp fase 4
bijlage - tekening riolering

Communicatie

In 2016 is tijdens een inloopavond het ontwerp Rosmolenwijk fase 3 en 4 gepresenteerd. Naar aanleiding van deze avond zijn veel vragen gesteld. De antwoorden op deze vragen en het definitief ontwerp vindt u hieronder.

bijlage - nieuwsbrief
bijlage - informatiebrief
bijlage - reacties inloopavond

De actuele stand van zaken aangaande de uitvoering kunt u ook volgen via Mijn Rosmolenwijk . U kunt zich via de website ‘Mijn Rosmolenwijk’ abonneren op de digitale nieuwsbrief, waarmee u op de hoogte gehouden wordt van de laatste ontwikkelingen.

Update planning

Planning fase 3 week 7.pdf

Met de aannemer is afgesproken dat er in de kerstperiode een puinbaan wordt aangebracht in de Heijermansstraat, tussen de Schoolmeesterstraat en de Belgischestraat voor nood-, en hulpdiensten.

Tussen 23 december en 5 januari wordt er niet gewerkt.

Afbeelding werkgebieden aannemer in de Rosmolenwijk

Werkgrenzen Rosmolenwijk-midden en Rosmolenwijk-noord

De grenzen van de projecten in de Rosmolenwijk kun je bekijken op deze kaart: ProjectenKaart

Fase 3 in de Rosmolen

Fase 4 in de Rosmolen

Definitieve ontwerpen

Definitief Ontwerp Rosmolenwijk-fase 3.pdf

Definitief Ontwerp Rosmolenwijk-fase 4.pdf

Andere vragen of tips?

Neem contact op met onze directievoerder Daan Boudesteijn via telefoonnummer 14 075 of mail naar D.Boudesteijn@zaanstad.nl

Nieuwsbrieven 2018

Download >> Nieuwsbrief Rosmolenwijk juni 2018.pdf


Download >> Nieuwsbrief Rosmolenwijk januari 2018.pdf

Geveltuintjes worden weer aangelegd

In de Zwaardemakerstraat zijn de eerste geveltuintjes weer aangelegd en beplant! Wat ziet het er weer fleurig uit.Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl