Rosmolenwijk

Hier vind je meer informatie over de riool en  wegwerkzaamheden in de Rosmolenwijk in Zaandam.

Planning

Fase 3, het gedeelte tussen de Molenmakersstraat, Heijermansstraat, Kopermolenstraat en de Oostzijde, is bijna afgerond. Rondom de (geplande) projecten van Parteon aan de Hoveniersstraat, de Belgischestraat en Kramerstraat zullen in 2021 nog werkzaamheden plaatsvinden. Voor eind maart 2021 wordt er nog wat herstelwerk gedaan en moeten er nog enkele bomen en struiken worden geplant.

Het werk in fase 4 ligt goed op schema. De werkzaamheden in deze fase worden uitgevoerd tussen de Kopermolenstraat, de Oostzijde, de Prins Bernhardweg en de Heijermansstraat. Vooruitlopend daarop heeft PWN de waterleiding vernieuwd en heeft Liander delen van het gas-, en elektriciteitsnetwerk vervangen.

De herinrichting van fase 4 duurt als alles op schema blijft lopen tot uiterlijk eind mei 2021. De bomen en het groen worden in het plantseizoen november 2020-maart 2021 aangeplant.

De Rosmolenwijk opknappen van zuid naar noord

In 2013 is de Gemeente Zaanstad gestart met de vernieuwing van de openbare ruimte en het riool in de Rosmolenwijk. De eerste twee fasen in het zuiden tot en met de Eendrachtstraat zijn in 2017 afgerond. Begin 2018 is gestart in het middengebied (fase 3) en in 2020 in het noordelijk deel aan de beurt (fase 4). Zie voor de werkgrenzen de projectenkaarten hiernaast.

Ontwerp

Tijdens de inloopavond in 2016 werd het voorlopig ontwerp voor de gehele Rosmolenwijk (fase 1 t/m 4) gepresenteerd. Hieronder vindt u het in 2016 gepresenteerde ontwerp definitieve ontwerp voor de fasen 3 en 4.

Omdat er veel opmerkingen waren op het ontwerp voor fase 4, zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Het nieuwe ontwerp voor fase 4 is op 25 juni 2019 aan de buurt gepresenteerd. Omdat er veel opmerkingen waren op het ontwerp voor fase 4, zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd. Deze zijn verwerkt in onderstaand definitief ontwerp fase 4..

bijlage - definitief ontwerp fase 3
bijlage - definitief ontwerp fase 4
bijlage - tekening riolering

Communicatie

In 2016 is tijdens een inloopavond het ontwerp Rosmolenwijk fase 3 en 4 gepresenteerd. Naar aanleiding van deze avond zijn veel vragen gesteld. De antwoorden op deze vragen en het definitief ontwerp vindt u hieronder.

bijlage - nieuwsbrief
bijlage - informatiebrief
bijlage - reacties inloopavond

De actuele stand van zaken aangaande de uitvoering kunt u ook volgen via Mijn Rosmolenwijk . U kunt zich via de website ‘Mijn Rosmolenwijk’ abonneren op de digitale nieuwsbrief, waarmee u op de hoogte gehouden wordt van de laatste ontwikkelingen.

(bijgewerkt 29-1-2021)

Planning februari tot half mei 2021

Tussen 1 en 19 februari ronden wij het werk in de Rosmolenstraat af. Daarna leggen wij een nieuw riool op het kruispunt met de Kopermolenstraat. Dit gebeurt tussen 1 en 5 februari.

In februari werken wij verder op de Oostzijde, tussen de Vechterstraat en de Veeringstraat. We vervangen daar niet alleen het riool. De nutsbedrijven vervangen ook de waterleidingen. Ook verleggen zij een deel van de gasleiding.

Eind maart knappen we het laatste deel van de Oostzijde, gelegen tussen de Veeringstraat en de Kopermolenstraat, op. Als laatste worden de kruispunten Kopermolenstraat – Heijermansstraat en de Kopermolenstraat - Rosmolenstraat opgeknapt.

Naar verwachting ronden wij het werk half mei 2021 af.

Omleiding autoverkeer

Vanwege deze werkzaamheden is de rijrichting voor autoverkeer in de Veeringstraat tot 20 maart 2021 omgedraaid. Zo blijft de wijk in deze tijdelijke situatie het beste bereikbaar.

Met borden geven wij de tijdelijke richting aan. Hieronder ziet u de planningen tot het einde van het jaar.

Omleidingsroute werk Kopermolenstraat 29-1-2021.pdf

Wanneer de Kopermolenstraat dicht is, gaat het auto-, en vrachtverkeer via de Peperstraat en Oostzijde. Auto’s kunnen ook via de alternatieve route de Morgensterstraat – Jan Bouwmeesterstraat nemen.

Fasering Rosmolenbuurt fase 4 wk 51 2020 tm 11 2021.pdf


Fasering Rosmolenbuurt fase 4 wk 12 tm 18 2021.pdf

Bewonersbrief bereikbaarheid Rosmolenbuurt (noord) tot april 2021.pdf

Werkgrenzen project

Afbeelding werkgebieden aannemer in de Rosmolenwijk


Andere vragen of tips?

Neem contact op met onze directievoerder Daan Boudesteijn via telefoonnummer 14 075 of mail naar D.Boudesteijn@zaanstad.nl

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Documenten fase 4

Fasering werk Rosmolen 4e fase.pdf

Definitief Ontwerp Rosmolenwijk-fase 4.pdf

Documenten fase 3

Planning werk Rosmolenbuurt fase3.pdf

Definitief Ontwerp Rosmolenwijk-fase 3.pdf

Bewonersavond februari

Bewonersbrief Boogaard week 48.pdf

Presentatie info avond Boogaard februari 2020.pptx

Fase 3 in de Rosmolen is rood gemarkeerd

Afbeelding van de projectgrenzen in de rosmolen

Nieuwsbrieven 2018

Download >> Nieuwsbrief Rosmolenwijk juni 2018.pdf

Download >> Nieuwsbrief Rosmolenwijk januari 2018.pdfHoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl