Pieter Ghijsenlaan en Gerrit Kiststraat

In de eerste helft van 2021 staat het vervangen van de bestrating op de planning. Op deze pagina word je op de hoogte gehouden.

Wat gaat er gebeuren?

De bestrating van de Pieter Ghijsenlaan en Gerrit Kiststraat gaan we vervangen. 

We onderzoeken of we de straatstenen kunnen vervangen door asfalt. Door het intensieve gebruik van beide wegen is asfalt beter dan straatstenen. Het is dus nog niet definitief dat de straat wordt geasfalteerd. 

Kabels en leidingen

Omdat er veel kabels en leidingen in de grond liggen, moeten we nadere afspraken maken met de eigenaren van kabels en leidingen. Denk hierbij aan de gasleiding, elektriciteitsleidingen, glasvezel, etc. Als wij asfalteren, moeten zij kabels of leidingen verleggen.

Riool

Daarnaast leggen we in een deel van de Pieter Ghijsenlaan een regenwaterriool aan. Op dit moment loopt het regenwater naar de greppel bij huisnummers 31-37. Met een regenwaterriool is de greppel niet meer nodig. 

Groen

Ten slotte willen we meer bomen of ander groen toevoegen. 

Foto van de Pieter Ghijsenlaan


Wanneer?

Planning; eerste helft van 2021

Voordat we starten sturen wij u een informatiebrief.

Voorlopig ontwerp

Wij hadden het voorlopig ontwerp graag tijdens een inloopavond gepresenteerd aan de buurt. Hierbij zou u de mogelijkheid hebben gekregen om te reageren. Vanwege het coronavirus kan er momenteel geen inloopavond plaatsvinden.

Via de onderstaande knop kunt u het voorlopig ontwerp bekijken.


Voorlopig ontwerp 17-06-2020.pdf

Uitleg bij het ontwerp

Kijk onderstaande video voor meer uitleg over het ontwerp.

Uw reactie op het ontwerp

Suggesties en aanvullingen kunt u invullen via het digitale reactieformulier onder aan deze pagina.

Reageren is mogelijk tot uiterlijk 20 augustus 2020. 


Wij verzamelen alle reacties en maken hiervan een vraag & antwoord overzicht.


Uw suggesties en aanvullingen worden, waar mogelijk, ingepast in het ontwerp.

Het definitieve ontwerp en het vraag & antwoord overzicht plaatsen wij ook hier op de website. Het definitieve ontwerp is uitgangspunt voor de uiteindelijke uitvoering.

Communicatie

Bewoners in de omgeving van de Pieter Ghijsenlaan ontvangen deze bewonersbrief:


Bewonersbrief voorlopig ontwerp P. Ghijsenlaan.pdf


De aannemer stuurt een brief vlak voor dat hij start met het werken.


Andere vragen? 

Als er nog andere vragen zijn kan je contact opnemen via de gemeentelijke informatielijn 14 075 of via e-mail op m.strating@zaanstad.nl 

Projectgebied

Kaartje van het projectgebied.

Reactieformulier

Voor suggesties en aanvulling op het ontwerp kunt u het onderstaande reactieformulier invullen. Reageren is mogelijk tot uiterlijk 20 augustus.


Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl