Pieter Ghijsenlaan en Gerrit Kiststraat

In de eerste helft van 2021 staat het vervangen van de bestrating op de planning. Op deze pagina word je op de hoogte gehouden.

De bestrating van de Pieter Ghijsenlaan en Gerrit Kiststraat gaan we vervangen.

Dit gaan we doen

We onderzoeken of we de straatstenen kunnen vervangen door asfalt. Door het intensieve gebruik van beide wegen is asfalt beter dan straatstenen. Het is dus nog niet definitief dat de straat wordt geasfalteerd. 

Kabels en leidingen

Omdat er veel kabels en leidingen in de grond liggen, moeten we nadere afspraken maken met de eigenaren van kabels en leidingen. Denk hierbij aan de gasleiding, elektriciteitsleidingen, glasvezel, etc. Als wij asfalteren, moeten zij kabels of leidingen verleggen.

Riool

Daarnaast leggen we in een deel van de Pieter Ghijsenlaan een regenwaterriool aan. Op dit moment loopt het regenwater naar de greppel bij huisnummers 31-37. Met een regenwaterriool is de greppel niet meer nodig. 

Groen

Ten slotte willen we meer bomen of ander groen toevoegen. 

Foto van de Pieter Ghijsenlaan

Waar werken we?

Kaartje van het projectgebied.

Wanneer?

Planning: eerste helft van 2021.
Voordat we starten sturen wij u een informatiebrief.

Tijdens de uitvoering zijn bedrijven tijdelijk minder goed bereikbaar

Om bedrijven bereikbaar te houden, ontvangen wij hier nu al graag informatie over.

Zijn er momenten in de week dat er niet bij de ingang gewerkt kan worden? Zijn er alternatieven voor de bevoorrading of de toegankelijkheid voor bezoekers? Zijn er andere bijzonderheden? Wij denken graag met u mee.


Informeert u ons via het onderstaande reactieformulier? Dan houden wij hier zoveel als mogelijk rekening mee. Eventueel nemen wij apart met u contact op.


Voorlopig ontwerp


Omdat wij geen inloop avond kunnen organiseren kunt u via de onderstaande knop kunt u het voorlopig ontwerp bekijken.


Voorlopig ontwerp 17-06-2020.pdf

Uitleg bij het ontwerp

Kijk onderstaande video voor meer uitleg over het ontwerp.

Uw reactie op het ontwerp

Wij hebben alle reacties verzameld en het onderstaande vraag & antwoord overzicht gemaakt.


Vraag en antwoord op het ontwerp 22-12-20.pdf


Uw suggesties en aanvullingen worden, waar mogelijk, ingepast in het ontwerp.

Het definitieve ontwerp en het vraag & antwoord overzicht plaatsen wij ook hier op de website. Het definitieve ontwerp is uitgangspunt voor de uiteindelijke uitvoering.


Opknappen parkeerplaatsen

Wij hebben de vraag ontvangen om, naast de rijweg, ook naastliggende parkeerplaatsen op te knappen. Deze zijn niet bij de gemeente in beheer. Wij passen alleen de openbare ruimte aan in eigendom van de gemeente. 


Het is mogelijk dat de aannemer een deel van uw terrein opknapt. U kunt dit doorgeven via het onderstaande reactieformulier. De aannemer neemt tegen die tijd contact met u op om afspraken te maken.Zo laten we van ons horen

Bewoners in de omgeving van de Pieter Ghijsenlaan hebben de volgende brieven ontvangen:


Bewonersbrief Pieter Ghijsenlaan definitief ontwerp 22-12-20.pdf


Bewonersbrief voorlopig ontwerp 9-07-20.pdf


De aannemer stuurt een brief vlak voor dat hij start met het werken.


Zo kunt u ons bereiken 

Als er nog andere vragen zijn kan je contact opnemen via de gemeentelijke informatielijn 14 075 of via e-mail op m.strating@zaanstad.nl 

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 


* verplichte invulvelden
Uw persoonsgegevens hebben we nodig om uw opmerkingen te verwerken in het ontwerp. Wij gebruiken uw gegevens niet voor andere doeleinde en worden ook niet langer dan noodzakelijk bewaard. Het privacy protocol is te vinden op www.zaanstad.nl.

De laatste vraag van dit formulier dient als controle vraag. Zo weet het systeem dat het formulier niet wordt ingevuld door een robot.


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl