Park Saendelft-Oost

Op de plek van de tijdelijke locatie van school de Octant komt weer ruimte vrij voor het park . Daar gaan we het groen en spelen herinrichten. Op deze pagina lees je meer over dit project.

Ongeveer 7 jaar geleden kwam er een tijdelijke schoolgebouw van de Octant in park Saendelft-Oost. De school is hier niet meer nodig. Hierdoor komt er ruimte vrij. In ieder geval ruim 1.150 m2 terrein beschikbaar voor eventuele nieuwe functies en speeltoestellen en andere elementen.

Het Park Saendelft-Oost wordt zowel goed gebruikt door de buurt als door de schoolkinderen.

Over de huidige situatie is de buurt tevreden. Hieronder ziet u een fotoimpressie van lente 2021.

Fotoimpressie huidige situatie Park Saendelft-Oost 12-05-2021.pdf

Dit gaan we doen 

We gaan het park gedeeltelijk herinrichten.  Eerst halen we het schoolgebouw weg. We willen deze tijdelijke locatie van de Octant bij voorkeur demonteren en duurzaam herbouwen (=circulair) op een andere plek binnen de gemeente Zaanstad. Hierdoor duurt het misschien wel wat langer dan bij een traditionele sloop. 

Waar werken we?

Het Park Saendelft-Oost ligt bij de Blauwe Ring. Het ligt tussen twee langgerekte dijken.

Wanneer?

Het park is grotendeels klaar.  De nieuwe bomen zijn in het najaar van 2022 geplant.

Het definitief ontwerp

We hebben een inrichtingsidee gemaakt. Zie de tekening hieronder. Het heeft een groene uitstraling, door de bomen rondom het park. Het uitgangspunt van het ontwerp is de opzet (vorm) van de wijk Saendelft. Dat zie je terug in het ovaal. Hieronder ziet u het definitief ontwerp. In verband met de bestaande bomen kan het ontwerp tijdens de uitvoering iets aangepast worden.

Definitief ontwerp park Saendelft.pdf

Foto park Saendelft OostZo laten we van ons horen 

De bewoners in de omgeving van het park ontvingen de volgende brieven:

bewonersbrief start Park Saendelft Oost 22-04-21.pdf

Bewonersbrief Uitnodiging meedenken ontwerp Park Saendelft-Oost 15-5-2021.pdf

Uitnodiging digitale bewonersbijeenkomst Octant 31-3-2021.pdf

Zo kunt u ons bereiken

Bel met het telefoonnummer van de gemeente 14075 en vraag naar de volgende personen:

Voor algemene vragen wijkmanager Assendelft:  David Kooi.

Vragen over de herinrichting van het Park: projectleider Iwan van Straalen

Vragen over de demontage/sloop van de school: Rob van Sante

pasfoto Iwan van Straalen, projectleider


Archief

Voorlopig ontwerp 23-06-2021.pdf

Vraag en antwoord uit reactieformulieren 23-06-2021.pdf

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl