Park Saendelft-Oost

Op de plek van de tijdelijke locatie van school de Octant komt weer ruimte vrij voor het park . Daar gaan we het groen en spelen herinrichten. Op deze pagina lees je meer over dit project.

Ongeveer 7 jaar geleden kwam er een tijdelijke schoolgebouw van de Octant in park Saendelft-Oost. De school is hier niet meer nodig. Hierdoor komt er ruimte vrij: ieder geval ruim 1.150 m2 terrein beschikbaar voor eventuele nieuwe functies en speeltoestellen en andere elementen.

Het Park Saendelft-Oost wordt zowel goed gebruikt door de buurt als door de schoolkinderen.

Over de huidige situatie is de buurt tevreden. Hieronder ziet u een fotoimpressie van lente 2021.

Fotoimpressie huidige situatie Park Saendelft-Oost 12-05-2021.pdf

Dit gaan we doen 

We gaan het park gedeeltelijk herinrichten.  Eerst halen we het schoolgebouw weg. We willen deze tijdelijke locatie van de Octant bij voorkeur demonteren en duurzaam herbouwen (=circulair) op een andere plek binnen de gemeente Zaanstad. Hierdoor duurt het misschien wel wat langer dan bij een traditionele sloop. 

Waar werken we?

Het Park Saendelft-Oost ligt bij de Blauwe Ring. Het ligt tussen twee langgerekte dijken.

Reacties tijdens de bewonersavond

Op woensdag 21 april 2021 was de digitale bewonersavond, met Wijkmanager David Kooi als voorzitter. Hiervoor waren alle aanwonenden uitgenodigd. De 12 buurtbewoners hadden i.o.m. de buurt al met elkaar gesproken en idee├źn opgehaald.

Programma van Eisen (vanuit gemeente Zaanstad)

De gemeente vindt de volgende zaken belangrijk:

 • Dat er een schaduw- en koelteplek komt door het planten van nieuwe/extra bomen
 • Dat er meer soorten groen komen dan alleen bomen, gras en hagen. We willen een park  met een grote biodiversiteit en een natuurlijke inrichting.
 • Het maken van een zgn. wadi, dat is tijdelijke groene wateropvang, na hevige waterbuien.

Wensen (vanuit de buurtbewoners en de school): 

 • wild spelen
 • verlichting in park
 • aandacht voor skate baan
 • veel bomen
 •  snelheid verkeer op fietspad is aandachtspunt
 • picknicktafel
 • plaatsen van een Jongerenontmoetingsplek (JOP) aan de Omweg
 • aandacht voor het vele afval
 • recent geplaatste verlichting heeft positief effect op mate van overlast

Wanneer?

Op dit moment bereiden wij het werk intern voor. De verwachting is dat het park (grotendeels) voor de zomer van 2022 klaar is. 

De nieuwe bomen planten wij in het najaar van 2022. 

Het ontwerp

We hebben een inrichtingsidee gemaakt. Zie de tekening hieronder. Het heeft een groene uitstraling, door de bomen rondom het park. Het uitgangspunt van het ontwerp is de opzet (vorm) van de wijk Saendelft. Dat zie je terug in het ovaal. 

Schetsontwerp 2 Saendelft Oost met rechte paden

Tijdens de 1e bewonersavond (digitaal) op 21 april 2021 was de presentatie van het eerste schetsontwerp. We hebben toen al wensen vanuit de buurt opgehaald. U vindt deze onderaan de pagina. 

Ook zijn uw reacties op het Voorlopig ontwerp digitaal verwerkt in een vraag en antwoordformulier:

Voorlopig ontwerp 23-06-2021.pdf

Vraag en antwoord uit reactieformulieren 23-06-2021.pdf

Inloopavond 23 juni 2021

Tijdens de avond is aan ca 20 bewoners uitleg gegeven over het ontwerp. Tot 1 juli 2021 was er gelegenheid om het reactieformulier in te vullen. We gaan nu aan de slag met het ontwerp definitief te maken.

Het definitieve ontwerp en het overzicht van de ontvangen reacties plaatsen wij op de website.

Foto park Saendelft OostZo laten we van ons horen 

De bewoners in de omgeving van het park ontvingen deze brief:

Bewonersbrief Uitnodiging meedenken ontwerp Park Saendelft-Oost 15-5-2021.pdf

In maart 2021 hebben de bewoners de eerste uitnodiging ontvangen om mee te denken over het park.

Uitnodiging digitale bewonersbijeenkomst Octant 31-3-2021.pdf

Voordat wij starten met het werk, komt er een nieuwe informatiebrief van de aannemer over de precieze planning.

 Zo kun je ons bereiken

Bel met het telefoonnummer van de gemeente 14075 en vraag naar de volgende personen:

Voor algemene vragen wijkmanager Assendelft:  David Kooi.

Vragen over de herinrichting van het Park: projectleider Iwan van Straalen

Vragen over de demontage/sloop van de school: Rob van Sante

pasfoto Iwan van Straalen, projectleiderProjectleider Iwan van StraalenHoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl