Herinrichting Lagendijk

Wij gaan de Lagendijk (& Hoogstraat) in Koog aan de Zaan vernieuwen. Op deze pagina leest u  meer over het project. 

De huidige inrichting is versleten en toe aan vervanging. De Lagendijk is een bijzondere dijk in Zaanstad. Vanwege het historisch karakter en ligging besteden we extra zorg aan de nieuwe inrichting.

Ook  plaatsen wij LED verlichting vanwege de duurzaamheid.  We vervangen de riolering  waar nodig en planten extra groen. 

Dit gaan we doen

  • Wij vervangen de bestrating met  hoogwaardigere materialen met een mooie uitstraling;
  • Trottoirs worden als het kan verbreed;
  • Extra plantvakken en bomen krijgen een plek, zieke bomen worden verwijderd;
  • We vervangen de lantaarnpalen;
  • Kabels en leidingen worden vervangen of verplaatst;
  • Fietsers krijgen een belangrijke plek op de weg;
  • Er komen verkeersdrempels;
  • In het ontwerp houden wij rekening gehouden met de aanwezige fabrieken.

Bomen en groen

De aanwezige bomen laten wij door een extern bureau beoordelen. Zieke bomen of bomen met een korte levensverwachting zullen wij verwijderen vanwege veiligheidsredenen.


Er komen nieuwe bomen en groenvakken. Als het ontwerp definitief is, kunnen we bepalen waar bomen en groen komen. Hierbij let de gemeente Zaanstad op biodiversiteit, kans op ziektes maar ook of er ruimte is in de bodem.


Hieronder kunt u het groenplan en de verleende kapvergunning inzien.


Bomenplan Lagedijk 28-02-23.pdf


Beplantingsplan Lagedijk 28-02-23.pdf


Verleende kapvergunning 30-1-23.pdf


Waar werken we?

Het projectgebied is de Lagendijk en de Hoogstraat vanaf het viaduct Coentunnelweg  (A8) tot molen “De Bleeke Dood” (vlakbij Julianabrug). Klik op de onderstaande tekening om hem te vergroten. 

Op deze foto is een bovenaanzicht te zien van het projectgebied.


De Sluisstraat gaat gelijktijdig in uitvoering. Op deze pagina leest u meer over dat project.

Wanneer?

De planning is dat het werk start in in het 2e kwartaal 2023, rond de zomer. 

Het ontwerp

Het ontwerp is in diverse fasen met u gedeeld. Uw suggesties en ideeën hebben wij zo goed als mogelijk verwerkt. Het onderwerp parkeerdruk in de wijk kwam vaak voor. We hebben extra parkeerplaatsen in het ontwerp gezet, daar waar mogelijk.  Groen kan daar niet voor worden ingeruild vanwege Zaans beleid.

Overige vragen en opmerkingen inclusief onze reactie kunt u bekijken via deze link:


Vragen en antwoorden 27-2-23.pdf


Het ontwerp is nu vastgesteld . Het werk gaan wij binnenkort aanbesteden.  Via onderstaande link ziet u het definitieve ontwerp.


Ontwerp Lagendijk e.o. 28-2-2023.pdf


Inloopavond 7 maart 2023


Op dinsdag 7 maart 2023 organiseerden wij een inloopavond. Wij hebben de ontwerptekeningen laten zien. Tijdens de inloopavond en via het reactieformulier zijn er vragen gesteld. Wij verzamelen alle reacties en verwerken dat in een vraag & antwoord overzicht. Daar waar mogelijk passen wij het aan in het ontwerp. Dit overzicht komt binnenkort op deze pagina. 

 

Lagendijk Koog aan de Zaan


Zo laten we van ons horen

Bewoners en ondernemers hebben op 27 februari 2023 de uitnodiging voor de inloopavond op 7 maart 2023 ontvangen.

Bewonersbrief inloop Lagendijk 24-2-2023.pdf

Bewoners kregen begin februari 2022  deze brief:

Bewonersbrief reactie opvragen over ontwerp 10-2-2-22.pdf

Voordat wij starten met het werk komt er een nieuwe informatiebrief van de aannemer over de precieze planning en plannen ten aanzien van bereikbaarheid.


Zo zijn wij te bereiken

Bel met het telefoonnummer 14 075 en vraag naar René Bien of stuur een mail naar R.Bien@zaanstad.nl

Wilt u meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Archief

Presentatietekening 4-2-2022.pdf

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl