Kepplerstraat-Spitsbergen

Wij gaan de riolering vernieuwen en de bestrating vervangen. Op deze pagina leest u meer over dit project.

Dit gaan we doen

Wij gaan de riolering vernieuwen en de bestrating vervangen. Dit doen we op de parallelweg van de Kepplerstraat aan de westkant tussen de A.G. Verbeekstraat en Spitsbergen. Ook vervangen wij het riool, de bestrating en het groen in het stuk tussen de G.L. Jambroesstraat en de Walraven van Hallstraat.


Hier werken we

Het projectgebied waar wij aan werken kunt u nu inzien via de onderstaande knop.

Projectgebied 09-06-21.pdf

Parkeeronderzoek

Om inzicht te krijgen in de parkeersituatie in uw buurt hebben wij door een bureau een parkeeronderzoek laten uitvoeren. Wij kunnen met dit onderzoek beter beoordelen waar we in het nieuwe ontwerp qua parkeren rekening mee moeten houden. De rapportage van het onderzoek kunt u via onderstaande knop inzien.

Rapportage parkeeronderzoek 28-5-2021.pdf

Wanneer?

Op dit moment zijn wij de plannen technisch aan het uitwerken en op zoek naar een aannemer. Wij kunnen nu nog niet precies zeggen wanneer de werkzaamheden starten. Wij verwachten dat dit aan het einde van het eerste of aan het begin van het tweede kwartaal van 2024 zal zijn. 


Definitief ontwerp

 

Tijdens de inloopavond op 11 september 2022 hebben wij het voorlopig ontwerp laten zien. De vragen die tijdens deze avond zijn gesteld kunt u in het onderstaande vraag en antwoord document terug vinden. 


Overzicht vraag & Antwoord inloopavond 11-07-23.pdf


Het ontwerp is verder uitgewerkt en nu definitief. U kunt het ontwerp via de onderstaande knop inzien. Dit ontwerp is het uitgangspunt voor de uiteindelijke uitvoering. 


Definitief ontwerp 11-07-23.pdf


Bomenonderzoek

Langs de parallelweg staan veel bomen die wij door een deskundig bureau hebben laten onderzoeken op kwaliteit. Uit dit onderzoek is gebleken dat een flink aantal bomen geen tot nauwelijks toekomstverwachting hebben. Het onderzoek met de bijlage A en B kunt u inzien via onderstaande knop.

Kwaliteitsbeoordeling bomen 28-6-2021.pdf

Kwaliteitsbeoordeling bomen Bijlage A 28-6-2021.pdf

Kwaliteitsbeoordeling bomen Bijlage B 28-6-2021.pdf

Deze bomen zullen worden gekapt en vervangen door nieuwe bomen. De overige bomen zullen een betere groeiplaats krijgen waardoor ze beter zullen groeien. De tekening met de nieuwe bomen kunt u hieronder inzien.

Plankaart Bomen 25-2-2022.pdf

Voor het kappen van de bomen is een kapvergunning verleend die hieronder kan worden ingezien, samen met de beplantingstekening en de tekening met de te kappen bomen.

Tekeningen 31-10-23.pdf

Tekeningen 31-10-23.pdf

Kapvergunning 31-10-23.pdf

De groenvakken in uw buurt gaan wij ook vernieuwen. De plannen die wij hiervoor hebben gemaakt staan op onderstaande tekening.

Plankaart Groenvakken 25-2-2022.pdf


Zo laten we van ons horen

Tijdens de voorbereiding van dit project informeren wij bewoners en belanghebbenden met brieven.

Bewonersbrief definitief ontwerp 12-7-23.pdf  

Bewonersbrief herstel riool 18-5-22.pdf

Bewonersbrief uitnodiging inloop 6-9-22.pdf

Bewonersbrief ophalen ideeën herinrichting Parallelweg 5-5-21.pdf

Bewonersbrief werkzaamheden sonderingen 6-5-21.pdf

Brief 3: Kenbaar maken definitief ontwerp
Wij verwerken, waar mogelijk, de binnengekomen reacties in het definitief ontwerp. Bewoners ontvangen een brief wanneer het definitief ontwerp klaar is. Wij hopen deze te kunnen presenteren op een bewonersavond. We zullen laten weten waarom mogelijk sommige voorstellen wel of niet zijn verwerkt in het definitief ontwerp.

Brief 4: Start uitvoering
In deze brief vertellen we wanneer de werkzaamheden gaan starten en welke gevolgen dit heeft. Denk bijvoorbeeld aan bereikbaarheid, parkeergelegenheid, stof-, en geluidsoverlast. We maken ook bekend hoe we u tijdens de werkzaamheden op de hoogte houden van de voortgang.

Zo kunt u ons bereiken

Bel met het gemeentelijk telefoonnummer 14 075 en vraag naar René Bien of stuur een mail naar R.Bien@zaanstad.nl

Archief

Overzicht vraag en antwoord t.b.v. VO 30-8-2022.pdf


Voorlopig ontwerp 07-09-2022.pdf


Wil t u meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl