Kepplerstraat-Spitsbergen

Wij gaan de riolering vernieuwen en de bestrating vervangen. Op deze pagina leest u meer over dit project.

Dit gaan we doen

Wij gaan de riolering vernieuwen en de bestrating vervangen. Dit doen we op de parallelweg van de Kepplerstraat aan de westkant tussen de A.G. Verbeekstraat en Spitsbergen. Ook vervangen wij het riool, de bestrating en het groen in het stuk tussen de G.L. Jambroesstraat en de Walraven van Hallstraat.


Hier werken we

Het projectgebied waar wij aan werken kunt u nu inzien via de onderstaande knop.

Projectgebied 09-06-21.pdf

Parkeeronderzoek

Om inzicht te krijgen in de parkeersituatie in uw buurt hebben wij door een bureau een parkeeronderzoek laten uitvoeren. Wij kunnen met dit onderzoek beter beoordelen waar we in het nieuwe ontwerp qua parkeren rekening mee moeten houden. De rapportage van het onderzoek kunt u via onderstaande knop inzien.

Rapportage parkeeronderzoek 28-5-2021.pdf

Wanneer?

Onder voorbehoud van de planning nutsbedrijven start de herinrichting het tweede kwartaal van 2023.


Voorlopig ontwerp


Wij hebben van uw buurt een nieuw ontwerp gemaakt van de buitenruimte. Bij het maken van het nieuwe ontwerp hebben wij zoveel mogelijk rekening gehouden met uw inbreng waar wij aan het begin van het project om hebben gevraagd. Een overzicht van uw opmerkingen/wensen met de daarbij behorende antwoorden kunt u inzien via onderstaande knop.


Overzicht vraag en antwoord t.b.v. VO 30-8-2022.pdf


Het voorlopig ontwerp kunt u via onderstaande knop inzien.


Voorlopig ontwerp 07-09-2022.pdf


Bomenonderzoek

Langs de parallelweg staan veel bomen die wij door een deskundig bureau hebben laten onderzoeken op kwaliteit. Uit dit onderzoek is gebleken dat een flink aantal bomen geen tot nauwelijks toekomstverwachting hebben. Het onderzoek met de bijlage A en B kunt u inzien via onderstaande knop.

Kwaliteitsbeoordeling bomen 28-6-2021.pdf

Kwaliteitsbeoordeling bomen Bijlage A 28-6-2021.pdf

Kwaliteitsbeoordeling bomen Bijlage B 28-6-2021.pdf

Deze bomen zullen worden gekapt en vervangen door nieuwe bomen. De overige bomen zullen een betere groeiplaats krijgen waardoor ze beter zullen groeien. De tekening met de nieuwe bomen kunt u hieronder inzien.

Plankaart Bomen 25-2-2022.pdf

De groenvakken in uw buurt gaan wij ook vernieuwen. De plannen die wij hiervoor hebben gemaakt staan op onderstaande tekening.

Plankaart Groenvakken 25-2-2022.pdf


Zo laten we van ons horen

Tijdens de voorbereiding van dit project informeren wij bewoners en belanghebbenden met brieven.

Bewonersbrief ophalen ideeën herinrichting Parallelweg 5-5-2021.pdf

Bewonersbrief werkzaamheden sonderingen 6-5-2021.pdf

Bewonersbrief herstel riool 19-5-2022.pdf

Brief 2: Toelichting Voorlopig ontwerp + reactie

Bewonersbrief uitnodiging inloop VO Kepplerstraat Spitsbergen 7-9-2022.pdf

Brief 3: Kenbaar maken definitief ontwerp
Wij verwerken, waar mogelijk, de binnengekomen reacties in het definitief ontwerp. Bewoners ontvangen een brief wanneer het definitief ontwerp klaar is. Wij hopen deze te kunnen presenteren op een bewonersavond. We zullen laten weten waarom mogelijk sommige voorstellen wel of niet zijn verwerkt in het definitief ontwerp.

Brief 4: Start uitvoering
In deze brief vertellen we wanneer de werkzaamheden gaan starten en welke gevolgen dit heeft. Denk bijvoorbeeld aan bereikbaarheid, parkeergelegenheid, stof-, en geluidsoverlast. We maken ook bekend hoe we u tijdens de werkzaamheden op de hoogte houden van de voortgang.

Zo kunt u ons bereiken

Bel met het gemeentelijk telefoonnummer 14 075 en vraag naar René Bien of stuur een mail naar R.Bien@zaanstad.nl

Wil t u meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl