Herinrichting Joke Smitsingel

De openbare ruimte van de Joke Smitsingel, Aletta Jacobsstraat en omgeving moet nodig weer opgehoogd worden. Op deze pagina lees je meer over dit project.

Wat gaat er gebeuren?

De openbare ruimte in uw wijk is de afgelopen jaren flink verzakt. Dat is de belangrijkste reden dat wij uw wijk opnieuw gaan inrichten. In de Simone de Beauvoirstraat wordt het riool vervangen.

Parkeren
Voordat wij gestart zijn met het maken van een ontwerp zijn op 2 avonden parkeertellingen in uw wijk uitgevoerd. Aan de hand van deze tellingen kunnen wij zien hoe druk het is en eventueel waar nog ruimte is.

Uitgangspunt voor het ontwerp is dat er geen parkeervakken verdwijnen, maar daar waar mogelijk parkeervakken bijkomen. Dit is afhankelijk van het parkeeronderzoek en natuurlijk ook van de beschikbare ruimte. Ook in uw wijk moet er ruimte zijn voor het nodige groen en de nieuwe ondergrondse afvalcontainers. In het voorlopig ontwerp is er ruimte gevonden voor 33 extra parkeervakken. In de bestaande situatie zijn het er 218 en in de nieuwe situatie 251.

De meeste parkeervakken gaan wij als “groen parkeren” uitvoeren. Het deel waar de auto op staat heeft een open structuur waar gras in groeit. Dit doen wij om het regenwater van de extreme regenbuien beter af te kunnen voeren én voor een stukje verkoeling in warme zomers. Met een mooi woord “klimaatbestendig”ontwerpen. Hoe het er precies uit komt te zien, wordt nog uitgezocht, maar onderstaande foto geeft een goed beeld van hoe het er uit kan zien.
parkeren met groentegels

Duurzaamheid
In het kader van duurzaamheid gaan wij proberen zoveel mogelijk materialen her te gebruiken. Daar waar spullen stuk of versleten zijn worden ze vervangen, maar bijvoorbeeld de stenen in de weg zouden zeker nog een keer gebruikt kunnen worden. Zo is er ook gekeken naar het riool in de weg. Dit is gemaakt van PVC wat wel 100 jaar mee kan. Ondanks dat ook dit riool verzakt is, loopt het water nog goed weg en is er dus geen reden het riool nu te vervangen. We zijn nog aan het onderzoeken of de leiding vanaf het riool naar uw woning (huisaansluiting) wel vervangen moet worden. Omdat de bodem zoveel gezakt is kan het zijn dat de uw huisaansluiting vervangen moet worden. Daar krijgen bewoners ter zijner tijd bericht over.

De lantaarnpalen zijn ook aan vervanging toe, maar de nieuwe hebben dan wel energiezuinige LED lampen.

Wanneer?

De start van de uitvoering is vanaf najaar 2020 en duurt tot voorjaar 2021.

Uw reactie op het voorlopig ontwerp

De gemeente heeft een voorlopig ontwerp/presentatietekening gemaakt. Bewoners hebben tot 10 mei 2020 kunnen reageren via deze website op het ontwerp.  Via de onderstaande knop kunt u het ontwerp bekijken.

Ontwerp Joke Smitsingel.pdf

Bestaande situatie Joke Smitsingel.pdf

Alle ontvangen reacties worden verzameld. Wij maken hier een vraag & antwoord overzicht van. Suggesties en aanvullingen worden, waar mogelijk, ingepast in het ontwerp. 

Het bijgewerkte ontwerp en vraag & antwoord overzicht worden ook hier op de website geplaatst. U wordt hier per post van op de hoogte gebracht.

Het ontwerp wordt daarna definitief gemaakt wat uitgangspunt zal zijn voor de uiteindelijke uitvoering.

Communicatie

Bewonersbrief Joke Smitsingel 20 april 2020.pdf

Voordat wij starten met het werk komt er nog een brief van de aannemer over de fasering en de exacte planning van het werk. In die brief staan dan ook de contactpersonen van de aannemer en de gemeente tijdens de uitvoering.

Andere vragen?

Bel met het gemeentelijke telefoonnummer 14 075 en vraag naar Marc van de Loo.

WerkgebiedKaartje van het werkgebied

straatfoto van Joke Smitsingel Assendelft

Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl