Herinrichting Joke Smitsingel

De openbare ruimte van de Joke Smitsingel, Aletta Jacobsstraat en omgeving moet nodig weer opgehoogd worden. Op deze pagina lees je meer over dit project.

De openbare ruimte in uw wijk is de afgelopen jaren flink verzakt. Dat is de belangrijkste reden dat wij uw wijk opnieuw gaan inrichten. In de Simone de Beauvoirstraat vervangen wij ook het riool vervangen.

Dit gaan we doen

Parkeren

Voordat wij gestart zijn met het maken van een ontwerp zijn op 2 avonden parkeertellingen in uw wijk uitgevoerd. Aan de hand van deze tellingen kunnen wij zien hoe druk het is en eventueel waar nog ruimte is.

Uitgangspunt voor het ontwerp is dat er geen parkeervakken verdwijnen, maar daar waar mogelijk parkeervakken bijkomen. Dit is afhankelijk van het parkeeronderzoek en natuurlijk ook van de beschikbare ruimte. Ook in uw wijk moet er ruimte zijn voor het nodige groen en de nieuwe ondergrondse afvalcontainers. In het definitief ontwerp zijn we uitgekomen op een aantal extra parkeerplekken.

Bomen

In de bestaande parkeerhofjes kappen we de sierperen. Door aan de kant van de Aletta Jacobsstraat nieuwe bomen te planten kunnen we een aantal extra parkeervakken aanleggen. In de boomeffectanalyse (zie hieronder) is gebleken dat de sierperen van matige tot slechte kwaliteit zijn en een levensverwachting hebben van minder dan 10 jaar. Ook zullen deze bomen de ophoging van 25 cm niet overleven. Zover als  mogelijk behouden we de kogelacacia's. Er zijn er een paar van zeer zwakke kwaliteit zijn (zie tekening Definitief ontwerp). De kapvergunning is gepubliceerd en staat binnenkort op deze pagina.

Boomeffectanalyse Joke Smitsingel 13-08-20.pdf

Quickscan Joke Smitsingel e.o 13-11-20.pdf

Kapvergunning onderdeel kap 16-11-20.pdf

Tekening te kappen bomen 22-07-20.pdf

Ophogen straten en stoepen met ongeveer 25 cm

In Zaanstad zakt de grond. Veel bewoners hebben de tuin in de afgelopen jaren al opgehoogd. U kunt zelf buiten nameten wat het gevolg op uw tuin is als wij de stoep ongeveer 25 cm ophogen. Afhankelijk van de bodemdaling ter plekke zal dat op de ene plaats 25 cm zijn en op andere plaatsen wat minder.

Als uw tuin op dezelfde hoogte ligt als het voetpad, adviseren wij u de eerste meter van uw tuin leeg te maken van bestrating en andere materialen, voordat wij met het werk beginnen. Beplanting kunt u laten staan. De aannemer vult dan de eerste meter van uw tuin aan met zand of grond. Het tuinpad naar uw voordeur en\of uw oprit bestraten wij over deze eerste meter opnieuw. Uw woning blijft hierdoor bereikbaar. Als wij klaar zijn kunt u de rest van uw tuin op de goede hoogte terug brengen.

Openbare verlichting

De lantaarnpalen zijn ook aan vervanging toe, maar de nieuwe hebben dan wel energiezuinige LED lampen.

Wanneer?

De start van de uitvoering is vanaf begin november 2020 en duurt tot eind november 2021.

Definitief ontwerp

In het voorjaar hebben buurtbewoners massaal gereageerd op het voorlopig ontwerp. De gemeente heeft toen het ontwerp aangepast. De bestaande situatie is bijna op dezelfde manier weer terug.  Tot 1 juli 2020 konden bewoners reageren op het aangepaste ontwerp.

Met die reacties hebben we in de zomer opnieuw getekend en gerekend. Het ontwerp is nu definitief. Klik hieronder voor de tekening.

Definitief ontwerp 22-10-20.pdf

Duurzaamheid

In het kader van duurzaamheid gaan wij proberen zoveel mogelijk materialen te hergebruiken. Daar waar spullen stuk of versleten zijn worden ze vervangen, maar bijvoorbeeld de stenen in de weg worden nog een keer gebruikt. 

Riool

Zo is er ook gekeken naar het riool in de weg. Dit is gemaakt van PVC wat wel 100 jaar mee kan. Ondanks dat ook dit riool verzakt is, loopt het water nog goed weg en is er dus geen reden het riool nu te vervangen. Behalve het diepriool op de Simone de Beauvoirstraat die wel vervangen moet. Gebleken is ook dat de regenwaterputten op het eerste deel van de Rietwijkstraat vervangen moeten worden.
We vervangen de leiding vanaf het riool naar uw woning (huisaansluiting) in de Aletta Jacobsstraat, Simone de Beauvoirstraat en Joke Smitsingel. Uit onderzoek is gebleken dat de bodem zoveel is gezakt dat dit nodig is. De bewoners krijgen hier later bericht over van de aannemer. 

straatfoto van Joke Smitsingel Assendelft

Hier werken we

(klik op plaatje voor uitvergroting)

Overzichtstekening met parkeerplaatsen

Zo laten we van ons horen

De aannemer stuurde onderstaande brieven om u te informeren over de exacte planning van het werk. In deze brief staan ook de contactpersonen van de aannemer en de gemeente tijdens de uitvoering.

Bewonersbrief Afsluiting Dorpsstraat 26-07-2021.pdf

Hinderkaart afsluiting Dorpsstraat (Hele Dorp versie) 26-07-2021.pdf

Bewonersbrief Bouwvak, afronding project en drempels 26-07-2021.pdf

Eerder stuurden wij onderstaande bewonersbrieven.

Bewonersbrief start Joke Smitsingel 22-10-20.pdf

Bewonersbrief stand van zaken Joke Smitsingel 10-06-20.pdf

Bewonersbrief Joke Smitsingel 20-04-20.pdf

 De aannemer zorgt voor een app en een buurtconciĆ«rge waar u met al uw vragen terecht kunt.

Afhankelijk van uw type smartphone, klik op de link om de app te installeren:

App-store of Android

Zo kun je ons bereiken

Bel met het gemeentelijke telefoonnummer 14 075 en vraag naar Cees Fleur, projectleider. 

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Archief

Aangepast voorlopig ontwerp 10-6-20.pdf 

Voorlopig ontwerp 17-4-20.pdf

Bestaande situatie 17-4-20.pdf

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl