Herinrichting Joke Smitsingel

De openbare ruimte van de Joke Smitsingel, Aletta Jacobsstraat en omgeving moet nodig weer opgehoogd worden. Op deze pagina lees je meer over dit project.

De openbare ruimte in uw wijk is de afgelopen jaren flink verzakt. Dat is de belangrijkste reden dat wij uw wijk opnieuw hebben ingericht. In de Simone de Beauvoirstraat is het riool vervangen.

Vrijwel alles is vernieuwd, zoals bomen, openbare verlichting, trottoirtegels, een stuk riool, rioolhuisaansluitingen en brandkranen. De betonklinkers in de straat zijn hergebruikt in het kader van duurzaamheid. Dit noemen wij ook wel circulair hergebruik. Omdat er nog te weinig bekend was over grasbetontegels ( TTE roosters) hebben we die in dit project niet gebruikt, maar staan nog wel op de tekening.

Dit is er gedaan

Parkeren

Voordat wij gestart zijn met het maken van een ontwerp zijn op 2 avonden parkeertellingen in uw wijk uitgevoerd. Aan de hand van deze tellingen konden wij zien hoe druk het is en eventueel waar nog ruimte was.

Uitgangspunt voor het ontwerp is dat er geen parkeervakken verdwijnen, maar daar waar mogelijk parkeervakken bijkomen. In het definitief ontwerp zijn we uitgekomen op een aantal extra parkeerplekken.

Openbare verlichting

De lantaarnpalen zijn ook aan vervanging toe. De nieuwe hebben energiezuinige LED lampen.

Bomen

In de bestaande parkeerhofjes  zijn de sierperen gekapt. In de Boom-Effect-Analyse (zie hieronder) is gebleken dat de sierperen van matige tot slechte kwaliteit waren. Zij hadden een levensverwachting van minder dan 10 jaar. De parkeerhofjes zijn minder hoog opgehoogd om de Bolacacia’s te behouden. De slechte acacia’s zijn wel verwijderd. We behouden de kogelacacia's voor zover dat mogelijk. Er zijn er een paar van zeer zwakke kwaliteit zijn (zie tekening definitief ontwerp).

Wij planten in totaal 77 nieuwe bomen!

In plaats van Sierperen planten wij andere soorten bomen terug. Dit om de diversiteit te waarborgen en meer variatie te brengen in hoogte. De extra bomen worden geplant op stukken gras waar dat ook ruim mogelijk is.

Klik op het onderstaande document voor een overzicht van het bomenplan. 

Overzicht bomen planten.pdf

Groenadoptie

Bloemen planten rondom de bomen door bewoners mag, maar graag aanmelden via de mailbox groenadoptie@zaanstad.nl. Water geven aan de bomen is altijd goed. Zeker de eerste jaren is dat een prima zaak in droge perioden. 

Twee plantvakken, die zouden verdwijnen zijn toch weer beplant met struiken en deze worden onderhouden door bewoners. 

Documenten rondom bomen

Boomeffectanalyse Joke Smitsingel 13-08-20.pdf

Quickscan Joke Smitsingel e.o 13-11-20.pdf

Kapvergunning onderdeel kap 16-11-20.pdf

Tekening te kappen bomen 22-07-20.pdf

Wanneer?

Dit project is in 2021 succesvol afgerond. 

Definitief ontwerp

In het voorjaar hebben buurtbewoners massaal gereageerd op het voorlopig ontwerp. De gemeente heeft toen het ontwerp aangepast. De bestaande situatie is bijna op dezelfde manier weer terug.  Tot 1 juli 2020 konden bewoners reageren op het aangepaste ontwerp.

Met die reacties hebben we in de zomer opnieuw getekend en gerekend. Het ontwerp is nu definitief. Klik hieronder voor de tekening.

Definitief ontwerp 22-10-20.pdf

Riool

In het kader van duurzaamheid is er ook gekeken naar het riool in de weg. Dit is gemaakt van PVC wat wel 100 jaar mee kan. Ondanks dat ook dit riool verzakt is, loopt het water nog goed weg en is er dus geen reden het riool nu te vervangen. Behalve het diepriool op de Simone de Beauvoirstraat die wel vervangen moet. Gebleken is ook dat de regenwaterputten op het eerste deel van de Rietwijkstraat vervangen moeten worden.
We vervangen de leiding vanaf het riool naar uw woning (huisaansluiting) in de Aletta Jacobsstraat, Simone de Beauvoirstraat en Joke Smitsingel. Uit onderzoek is gebleken dat de bodem zoveel is gezakt dat dit nodig is. 

straatfoto van Joke Smitsingel Assendelft


Zo laten we van ons horen

De aannemer stuurde onderstaande brief om u te informeren. De overige brieven vindt u onder het kopje ''Archief''.

Bewonersbrief Afsluiting Dorpsstraat 26-07-2021.pdf

Eerder stuurden wij onderstaande bewonersbrief. De overige brieven vindt u onder het kopje ''Archief''.

Bewonersbrief start Joke Smitsingel 22-10-20.pdf

Zo kun je ons bereiken

Bel met het gemeentelijke telefoonnummer 14 075 en vraag naar Cees Fleur, projectleider. 

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Archief

Aangepast voorlopig ontwerp 10-6-20.pdf 

Voorlopig ontwerp 17-4-20.pdf

Bestaande situatie 17-4-20.pdf

Bewonersbrief stand van zaken Joke Smitsingel 10-06-20.pdf

Bewonersbrief Joke Smitsingel 20-04-20.pdf

Hinderkaart afsluiting Dorpsstraat (Hele Dorp versie) 26-07-2021.pdf

Bewonersbrief Bouwvak, afronding project en drempels 26-07-2021.pdf

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl