Indische buurt

De openbare ruimte en het riool in de Indische Buurt zijn aan vervanging toe. Wat is er nog meer nodig voor de buurt? De buurtbewoners en het projectteam van de gemeente werken samen aan een plan.

Werken aan een mooiere en leukere buurt.

In de Warmoesstraat, Javastraat, Madurastraat en een gedeelte van de Riouwstraat zijn de bestrating, het riool, de bomen en het andere groen aan vervanging toe. Vanuit de gemeente hebben we geld gereserveerd om dit in de komende jaren op te knappen.

Als we dan toch aan het werk moeten, kunnen we misschien meteen ook wat andere dingen doen om de buurt mooier, leuker en gebruiksvriendelijker te maken. We zijn daarover met de buurtbewoners in gesprek. Samen maken we een plan voor de nieuwe inrichting. 

In de afgelopen jaren is de bestrating en het riool in de Indische Buurt al in verschillende delen vervangen. Nu is het tijd voor het laatste deel in het noorden van de buurt. De straten waar het om gaat, zie je op de afbeelding op deze pagina groen omrand.

De werkzaamheden zullen starten na de bouwvak 2019 en duren tot ongeveer eind maart 2020.

Ondertussen in de Indische Buurt...

Hieronder lees je de waar we op dit moment mee bezig zijn, en daaronder ook wat er voor die tijd allemaal gebeurde

Het eind is in zicht! Er zijn al een paar straten helemaal klaar. Nieuwe riool, kabels en leidingen vervangen en aangepast. Straatwerk, parkeerplekken en groenvakken gereed. Nog een paar weken en de hele wijk is klaar.

Wat is het prachtig geworden! 

Update beplantingsplan: Het plantseizoen komt weer dichterbij dus reden om de eerder gedeelde boom- en beplantingsplannen nog eens te laten zien! Hieronder vind je twee afbeeldingen, een is het bomenplan en het andere een beplantingsplan.

Klik op de afbeeldingen om deze groter te zien!

Afbeelding van het bomenplan in de Indische Buurt

Afbeelding van het beplantingsplan in de Indische Buurt


Boomonderzoek: Als voorbereiding op de werkzaamheden is er een onderzoek gedaan naar de bomen in de buurt. In dit onderzoek is gekeken naar het gevolg van de werkzaamheden voor de bomen en of de bomen duurzaam te handhaven zijn. Zo is er gekeken naar vitaliteitskenmerken van de bomen, aanwezigheid van ziekten en/of plagen en is de conditie en de levensverwachting van alle bomen gecheckt.

Bewonersavond 23 juli 2019: Op 23 juli maakten buurtbewoners in café De Melterij kennis met aannemer Afezo. De planning van het werk werd besproken en hoe de uitvoering gaat plaatsvinden. Ook was er uitleg over hoe er tijdens de uitvoering wordt omgegaan met kwetsbare funderingen. Tot slot werd getoond hoe de speelplek eruit komt te zien en werden bewoners opgeroepen daarbij zelf de handen uit de mouwen te steken (meer informatie daarover bij Hans en Henk).

Presentatie Herinrichting Indische Buurt 20190723.pdf

Buurtplan is klaar! Hieronder zie je het buurtplan. Op 26 februari was er weer een bijeenkomst waar deze punten van bewoners en van de technische deskundigen van de gemeente in werden besproken. Ook nu waren niet alle deelnemers tevreden over het aantal en de locaties van de bomen. Na verschillende opties te hebben afgewogen konden we toch nog wat aanpassingen maken waardoor het plan nu voldoet aan de wensen van de ambassadeurs!

Nu is het buurtplan klaar! Op 19 maart is het plan aan de ambassadeurs getoond. Hier konden we laten zien dat het aantal bomen in de wijk gelijk blijft!

Glasvezelkabels. Tijdens de ambassadeursavond op 19 maart kwam de vraag naar voren dat als de straat toch al openligt kan er dan niet direct glasvezel gelegd worden?  Uit navraag is gebleken dat dit helaas niet gaat lukken in verband met de werkwijze van de telecombedrijven. Zij moeten eerst meer marktonderzoek doen voordat ze dit kunnen leggen en helaas heet dit nog niet plaatsgevonden in de Indische Buurt.

Buurtplan Indische Buurt. Op 11 september was er een inloopbijeenkomst waarbij de buren samen het buurtplan  bespraken. De buurt was enthousiast. Al waren er natuurlijk ook wat opmerkingen over bijvoorbeeld bomen en lantaarnpalen die beter wat verschoven konden worden. In de komende maanden werken we het schetsontwerp verder technisch uit op basis van allerlei onderzoeken aan bomen, door hulpdiensten en kabels- en leidingbedrijven. Daarna zorgen we dat alle opmerkingen uit de buurt en de uitkomsten van de onderzoeken samen weer een goed geheel worden. Het uiteindelijke ontwerp delen we dan opnieuw met de buurt. 

De PDF-variant kan rechts worden gedownload. Hier kan je beter inzoomen op de legenda en straten.

Uitnodiging inloopavond 11 september 2018. Deze uitnodiging is onder buurtbewoners verspreidt om iedereen uit te nodigen voor de inloopavond. Tijdens deze inloopavond werd het voorlopige ontwerp getoond.

Samenvattingskaart van de ontwerpbijeenkomst: Deze kaart gooiden we bij de buurtbewoners in de bus:

Ontwerpschetsen gestart, juli 2018: Ontwerper Marc is begonnen met schetsen aan het ontwerp met alle door de buurt gewenste uitgangspunten. Al die punten zie je hieronder. Per ontwerppunt hebben hebben we een contactpersoon in de buurt om als het nodig is even te sparren of hen navraag  te laten doen in de buurt. Ook wordt er in de zomer een schetssessie ingepland met de contactpersonen.

Bijeenkomst met het ontwerpteam, 11 juli 2018: In De Melterij kwamen ongeveer 30 mensen samen om een geheel te maken van alle ideeën en wensen die in de BuurtRoute zijn gezegd en bedacht.


BuurtRoute 26 juni 2018: Op een mooie zomerse avond is er op 6 plekken in de wijk gesproken over alle belangrijke onderwerpen voor de nieuwe buitenruimte; verkeer en parkeren, inrichting van de straat, groen, afval en samenleven, ook werd vrij gefantaseerd over de toekomstige droombuurt. Ongeveer 60 buurtbewoners liepen, praatten en dachten mee tijdens de BuurtRoute. De gesprekstafels werden door buurtbewoners zelf versierd en geleid.

BuurtRoute voorbereiden met 6 bewoners, juni 2018: Met 6 buurtbewoners en het  projectteam van de gemeente hebben we bedacht hoe we de wens-, behoud- en verbeterpunten punten het beste met de rest van de buurt kunnen bespreken, zodat we ook hun ideeën en wensen horen. In twee avonden hebben we hiervoor een plan gemaakt; de BuurtRoute.

Praten met de buurtambassadeurs, 25 april en 15 mei 2018: ongeveer 25 buurtbewoners hebben meegedacht en meegepraat over wat er nodig is in de buurt. Sommige van hen kenden we van de gesprekken op straat, anderen meldden zichzelf aan en weer anderen kwamen gewoon opdagen op de bijeenkomst; iedereen is welkom! Na twee avonden hebben de buurtbewoners samen al heel wat punten bedacht die belangrijk zijn voor het ontwerp. Hieronder het journaal dat we maakten met daarop alle belangrijke dingen die behouden, verbeterd of nieuw gerealiseerd moeten worden en waarover we met de rest van de buurt willen doorpraten.

Buurtinspectie en gesprekken, januari-maart 2018:  Op een heel koude vrijdagochtend maakte het projectteam kennis met de buurt. Wat een leuke buurt zeg! We hebben er zin in om hier aan de gang te gaan!

In de maanden daarna hebben we 4 dagdelen door de buurt gelopen en "praatjes" gemaakt met de buurtbewoners. Zo kwamen we erachter dat de buurtbewoners erg blij zijn met hun buurt, maar dat er ook best nog wat wensen zijn om in de toekomst te verbeteren...


Andere vragen of tips?

Zoek ons op voor vragen, tips of andere belangrijke dingen!

Je kan het projectteam bereiken via mailadres buitengewoon@zaanstad.nl. Of bel met het gemeentelijke telefoonnummer. 14 075 en vraag naar Siep van Jaarsveld.

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Projectgebied Indische Buurt

De projectgrenzen kan je ook bekijken op deze kaart:

 Open>> ProjectenKaart

Het buurtplan is klaar! Je kunt de tekening hier downloaden:

Download >> Buurtplan april 2019.jpg

Het schetsontwerp voor de Indische Buurt kun je hier downloaden:

Download >> Indische Buurt schetsontwerp oktober 2018.pdf

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl