Herinrichting Westzijde

Juni 2020 is aannemer Germieco gestart met de herinrichting van de Westzijde vanaf Klokbaai tot aan het Papenpad. Ook zijn er  werkzaamheden in de Simon de Witstraat en het Ruijterveer. Op deze pagina lees je meer over het project.

Sinds enkele jaren werkt de gemeente Zaanstad aan het opknappen van de Westzijde. Een grote operatie met vele fases. De Westzijde, één van de historische linten in Zaanstad, behoort voor een deel tot het winkelgebied van Zaandam. Terugbrengen van het historische karakter en het verhogen van de veiligheid is een voorwaarde en daar houden wij rekening mee bij de herinrichting. Onder andere door het versmallen van de rijbaan, op het 50 km-deel fietsstroken aan te leggen, extra oversteekvoorzieningen te maken en door toepassing van gebakken bestratingsmaterialen, bijpassende verlichting en straatmeubilair.

Dit gaan we doen

De Westzijde tussen de Vinkenstraat en de Klokbaai is intussen helemaal opgeknapt en ingericht als 30 km gebied. Het resterende deel van de Westzijde, vanaf de Klokbaai tot aan het  Papenpad, is nu aan de beurt. Dit weggedeelte richten wij in als 50 km weg, waarbij met borden een adviessnelheid van 30 km/uur wordt aangegeven.

Wij werken in ongeveer zes fases van circa 80 meter. Over de volle breedte van de weg vervangen wij de bestrating en ter hoogte van de Westzijde nr. 81 ongeveer 100 meter riool. Het gaat om een kunststof persleiding die niet onderheid hoeft te worden. 

Definitief ontwerp Klokbaai - Papenpad.pdf

 Kabels en leidingen

Vrijwel alle werkzaamheden aan kabels en leidingen zijn afgerond. Ter hoogte van het Papenpad wordt alleen nog de water- en gasleiding vervangen. Deze werkzaamheden worden in combinatie met het opknappen van de openbare ruimte gedaan, om de duur van de overlast van de werkzaamheden zo veel als mogelijk te beperken. Gezien de geplande nieuwbouw en/of de komst van nieuwe ondernemingen op de Westzijde, is de kans aanwezig dat er extra kabels en leidingen worden gelegd. Dit kan tot overlast leiden.


Wanneer?

Vanaf 1 juni 2020 tot eind oktober/begin november 2020 knappen wij het deel Westzijde vanaf Klokbaai tot aan het Papenpad op. Inmiddels zijn we aan het werk op het gedeelte tussen Hollandsepad (inrit Verkadefabriek) en het Papenpad.

De werkzaamheden aan de riolering in de Simon de Witstraat en het herinrichten van de Ruijterveer zijn klaar.

Waar werken we?

De onderstaande afbeelding geeft het werkvak en de wegafsluiting aan.

Verkeersomleidingen

 De Westzijde tussen de Klokbaai en het Papenpad sluiten wij in fasen volledig af. Doorgaand autoverkeer is dan niet meer mogelijk. Het verkeer wordt omgeleid door middel van borden via de Vincent van Goghweg, Provincialeweg, Stationsstraat/Vinkenstraat. Fietsers en voetgangers kunnen langs het werk. Woningen en winkels blijven te voet bereikbaar. 

Bewoners, ondernemers en andere (weg-)gebruikers ondervinden ernstige hinder van de werkzaamheden. Gestreefd wordt naar maatwerk zodat het winkelcentrum Behouden Haven de Verkadefabriek en overige winkels bevoorraad kunnen worden. De parkeerlocaties Behouden Haven, City Parking, en de parkeergelegenheid rond de bibliotheek blijven altijd zo goed als mogelijk bereikbaar. Door middel van gele borden wordt de omleidingsroute aangegeven.

Winkels blijven bereikbaar voor voetgangers door middel van kunststof platen. Openbare en enkele particuliere parkeerplaatsen in de zijstraten kunnen tijdelijk niet worden gebruikt. Voor bewoners die parkeren op eigen terrein wordt gezorgd dat zij met een tijdelijke parkeerontheffing ergens anders in de buurt kunnen parkeren. 

Bereikbaarheid en fasering 4-05-2020.pdf

Zo laten wij van ons horen

Bewonersbrief afsluiting Papenpad 30-09-2020.pdf

Bewonersbrief Lange-, Ooievaar- en Reigerstraat tbv Westzijde - sept 2020.pdf

Bewonersbrief start herinrichting Westzijde 7-05-2020.pdf

Zo kunt u ons bereiken

Tijdens de uitvoering houdt de heer R. ten Have van de aannemer Germieco je op de hoogte van de voortgang. Hij is het aanspreekpunt als je meer informatie wilt of als je vragen, opmerkingen of klachten hebt. Bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van de woning of garage, problemen met achtergebleven materialen en vragen over de planning. Ook voor afstemming over bevoorrading of bij verhuizingen kan je hem bereiken per e-mail op r.tenhave@germieco.nl of telefonisch via 06-3818 5969.

Voor overige vragen kan je contact opnemen met de projectleider van het werk de heer O. Kramer via het algemene informatienummer 14075 of o.kramer@zaanstad.nl.

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Archief

Het definitieve ontwerp is op 16 april 2019 aan de buurt gepresenteerd. Het ontwerp en de uitgangspunten kan je in onderstaande bijlagen terugvinden.

Plan van aanpak Westzijde 29-10-2019.pdf

Definitief ontwerp fase 3 Parkstraat-Botenmakersstraat 29-10-2019.pdf

Riool overzicht 29-10-2019.pdf

Uitgangspunten verkeer 29-10-2019.pdf

 Uitgangspunten stedenbouw 29-10-2019.pdf

Uitgangspunten definitief ontwerp 29-10-2019.pdf

Dwarsprofiel ter hoogte van Van Zaane 29-10-2019.pdf

Dwarsprofiel ter hoogte van Zeeman 29-10-2019.pdf


Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl