Herinrichting Eikelaan

De Eikelaan in Krommenie is gedeeltelijk versleten en is toe aan een onderhoudsbeurt.

De stenen uit de rijbaan en de parkeervakken worden herstraat en de stoeptegels worden  vernieuwd.

De Eikelaan in Krommenie gaan wij vernieuwen tussen de beide  bruggen. De bestrating, groen en verlichting zijn in slechte staat. De openbare ruimte wordt volgens een nieuw ontwerp aangebracht. Voor de projectgrenzen klik op het onderstaande document.


Projectgrenzen herinrichting Eikelaan.pdf


Uitgangspunten herinrichting Eikelaan:

  • Het riool wordt niet vervangen;

  • Nutsbedrijven (Gas, Water en Elektra en internetproviders) gaan gedeeltelijk wat kabels en leidingen vernieuwen. 

Wat gaat er gebeuren?

Bomen

Uit het bomenonderzoek blijkt, dat er negen Perenbomen aan de oneven zijde (huisnummer 71 t/m 53) van slechte kwaliteit zijn. Daarom is besloten deze bomen te kappen en te vervangen voor een zuilvormige Eik. Deze Eik blijft smal (zuilvomig) van vorm en kleurt in de herfst naar diep rood tot paars. De Zomereik bij Eikelaan nr. 70 blijkt ook slecht van kwaliteit en gaan wij ook kappen en vervangen voor een nieuwe Zomereik. In het definitief ontwerp geven de rode kruisjes aan welke bomen we verwijderen.

De andere bomen in de Eikelaan krijgen meer ondergrondse groeiruimte. Hierdoor gaan deze bomen langer mee. Vlakbij de ingang van het Agathepark planen we twee nieuwe Prunussen.

Kapvergunning Eikelaan Krommenie 22-10-20.pdf


Verkeer

Eind mei 2022 is het Mobiliteitsplan Noord door het college vastgesteld. Eén van de maatregelen daarin was om in te zetten op meer 30 km/uur binnen de bebouwde kom. Voor Krommenie is concreet benoemd om de maximum snelheid op de Eikelaan terug te brengen naar 30 km/uur.

Lees hier het Mobiliteitsplan Noord

De Eikelaan wordt dus een 30 km/u weg. Het nieuwe profiel sluit daarbij aan op het bestaande profiel zoals dat nu bijvoorbeeld ligt op de Eikelaan richting de Serooskerkestraat. In het midden van de rijbaan straten wij een rijbaanscheiding. Naar aanleiding van diverse klachten brengen we deze rijbaanscheiding niet verhoogt aan. Behalve bij de zijstraten om de verkeerssnelheid daar te remmen. Er komt zogenaamd verhoogd parkeren op stoepniveau. Het huidige zebrapad komt op de zelfde plek terug.

Omdat besloten is om de wettelijke maximumsnelheid op de gehele Eikelaan terug te brengen naar 30 km/uur moet er meer gebeuren. We plaatsen verkeersborden op de gehele Eikelaan, omdat de voorrangsituatie met de zijstraten moet worden gewijzigd. In de aangepaste situatie krijgt verkeer van rechts uit de zijstraten voorrang op verkeer op de Eikelaan (gelijkwaardige kruisingen). Hiervoor passen we de bestaande plateau’s/drempels aan. Deze aanpassingen voeren we gelijktijdig met de herinrichting uit.

Openbare verlichting wordt vervangen door duurzame LED-verlichting

De openbare verlichting wordt tussen de Heiligeweg en de Serooskerkestraat vervangen door Led-verlichting. 
Wanneer?

Het werk is eind oktober 2022 gestart en duurt naar verwachting tot eind 2022. Afhankelijk van de weersomstandigheden. Een bewonersbrief met informatie over de werkzaamheden is verspreidt. In die brief staan dan ook de contactpersonen van de aannemer en de gemeente tijdens de uitvoering. Via de bouwapp kunt u informatie halen over de fasen en planning.


Definitief ontwerp

Sinds 2020 is het project stil gelegd vanwege de landelijke ontwikkelingen om 30 km/uur binnen de bebouwde kom op doorgaande wegen meer te gaan toepassen. Toen daar meer duidelijk over is gekomen zijn de gesprekken met de Werkgroep Agathebuurt herstart in 2021 en is afgesproken te wachten op het Mobiliteitsplan Noord. Na besluitvorming over het Mobiliteitsplan Noord zijn de gesprekken met de Werkgroep Agathebuurt in 2022 direct weer opgestart en is met hen nauw gewerkt aan een nieuw ontwerp.

Het aangepaste ontwerp heeft de Werkgroep Agathebuurt in de zomer voorgelegd aan de direct belanghebbenden, de bewoners op de Eikelaan 42 t/m 88 en 43 t/m 85 en Lindelaan 44. De Werkgroep Agathebuurt en bewoners hebben toen diverse aandachtspunten meegegeven die zijn verwerkt in het Definitief Ontwerp. Ook is informatie te vinden op de website van de Werkgroep Agathebuurt (www.agathebuurt.com).

Inspraakreacties schetsontwerp 12-09-22.pdf

Definitief ontwerp 13-09-22.pdfZo laten we van ons horen

Start werkzaamheden Eikelaan 03-10-22.pdf

Wijziging in het definitief ontwerp Eikelaan 23-09-22.pdf

De Bouwapp

Wij hebben een bouwapp waarmee we u op de hoogte houden. Deze app kunt u gratis op uw telefoon downloaden. Scan de onderstaande QR-code of zoek naar Bouwapp in de Apple of Playstore.

Zo kun je ons bereiken

Als er nog vragen zijn, kan je contact opnemen via telefoonnummer 14 075 met het Ingenieursbureau of een mail sturen naar ingenieursbureau@zaanstad.nl.

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Archief

Voorlopig ontwerp Eikelaan 22-05-20.pdf

Vraag & antwoordformulier Eikelaan Krommenie 08-06-20.pdf

Petitie Eikelaan 24-06-20.pdf

Reactie op petitie 20-07-20.pdf

Definitief ontwerp Eikelaan 28-09-20.pdf

Bewonersbrief voorlopig ontwerp Eikelaan 09-06-20

Reactie aan werkgroep Agathebuurt 06-11-20.pdf

Verkeersintensiteitsmeting Grafiek Eikelaan Krommenie 18-08-20.pdf

Parkeerdrukmeting Eikelaan 12-06-20.pdf

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl