Herinrichting Eikelaan

De Eikelaan in Krommenie is gedeeltelijk versleten en is toe aan een onderhoudsbeurt.

De stenen uit de rijbaan en de parkeervakken worden herstraat en de stoeptegels worden  vernieuwd.

De Eikelaan in Krommenie gaan wij vernieuwen tussen de beide  bruggen. De bestrating, groen en verlichting zijn in slechte staat. De openbare ruimte wordt volgens een nieuw ontwerp aangebracht. Voor de projectgrenzen klik op het onderstaande document.


Projectgrenzen herinrichting Eikelaan.pdf


Uitgangspunten herinrichting Eikelaan:

  • Het riool wordt niet vervangen;

  • Nutsbedrijven (Gas, Water en Elektra en internetproviders) gaan gedeeltelijk wat kabels en leidingen vernieuwen. Dat zijn wij op dit moment aan het beoordelen

Wat gaat er gebeuren?

Bomen

Uit het bomenonderzoek is naar voren gekomen dat er negen Perenbomen aan de oneven zijde (huisnummer 71 t/m 53) van slechte kwaliteit zijn. Er is daarom besloten deze bomen te vervangen voor een zuilvormige Eik. Deze Eik blijft smal (zuilvomig) van vorm en kleurt in de herfst naar diep rood tot paars. Daarnaast wordt vanwege de slechte kwaliteit er een Zomereik thv Eikelaan nr. 70 vervangen voor een nieuwe Zomereik.  In het voorlopig ontwerp geven de rode kruisjes aan welke bomen er worden verwijderd.


De andere bomen in de Eikelaan zullen meer ondergrondse groeiruimte krijgen, hierdoor zullen deze bomen langer mee gaan. Vlakbij de ingang van het Agathepark zullen er een aantal Wilgbladige Eiken worden gepland.


Kapvergunning Eikelaan Krommenie 22-10-20.pdf


Verkeer

De Eikelaan blijft een 50 km/u weg. Om de bomen (iets) meer ruimte te geven wordt de rijbaan versmald van 6 meter naar 5,80 meter. Daarnaast wordt in het midden van de rijbaan een rijbaanscheiding gestraat. Hierdoor wordt het wegbeeld wat op de Eikelaan tussen de Serooskerkestraat en de brug bij de Populierenlaan aanwezig is doorgetrokken. Wel wordt naar aanleiding van diverse klachten deze rijbaanscheiding niet verhoogt aangebracht.

 

Bij de brug bij Wilgenkade komt een mindervalideoprit, zodat voetgangers hier makkelijker kunnen oversteken.

 

Openbare verlichting wordt vervangen door duurzame LED-verlichting

De openbare verlichting wordt tussen de Heiligeweg en de Serooskerkestraat vervangen door Led-verlichting. 
Wanneer?

Momenteel is dit project uitgesteld. Wanneer een een nieuwe planning bekend is ontvangen de bewoners bericht. 


Definitief ontwerp

Bewoners hebben tot 6 juli 2020 kunnen reageren op het voorlopig ontwerp. Het definitief ontwerp is klaar en kan via onderstaande knop worden ingezien.

Definitief ontwerp Eikelaan 28-09-20.pdf

Onderzoeken

Het onderzoek snelheids- en intensiteitsmetingen naar het verkeer op de Eikelaan is uitgevoerd. 

Meet periode: 

Dinsdag 18 augustus t/m 27 augustus 2020. 


Totaal intensiteit van de meting: 

33794 voertuigen gemiddeld per week. Per dag zijn dat 3755 voertuigen.


Gemiddelde snelheid:

85%  rijdt niet harder dan gemiddeld 37 km.


Wat zeggen deze cijfers nu precies? 

Een weekdag intensiteit met 3755 voertuigen per dag is een redelijke normale intensiteit.


Een gemiddelde van 37 kilometer per uur is zeer netjes voor dit deel van de Eikelaan waar een snelheid van 50 kilometer per uur is toegestaan. Hieruit blijkt dat er geen probleem is met de snelheid.


Hieronder leest u de uitkomsten verwerkt in een grafiek.


*De verkeersmetingen hebben plaatsgevonden op het moment dat de Weverstraat was afgesloten. Dit zal ongetwijfeld de meting enige mate hebben beïnvloedt


Verkeersintensiteitsmeting Grafiek Eikelaan Krommenie 18-08-20.pdf

Er is onderzoek uitgevoerd naar de parkeertelling om zo de parkeerdrukte en gedrag in beeld te brengen.


Hieronder leest u de uitkomsten van het parkeeronderzoek.


Parkeerdrukmeting Eikelaan 12-06-20.pdfZo laten we van ons horen

Op 6 november 2020 heeft projectleider S. van Jaarsveld onderstaande reactie gegeven aan de Werkgroep Agathebuurt. Zij hebben het verzoek gedaan de Eikelaan hetzelfde in te richten als de Weverstraat.

Reactie aan werkgroep Agathebuurt 06-11-20.pdf

Op 9 juni 2020 hebben de bewoners in de omgeving van de Eikelaan onderstaande bewonersbrief ontvangen.

Bewonersbrief voorlopig ontwerp Eikelaan 09-06-20

Zo kun je ons bereiken

Als er nog vragen zijn, kan je contact opnemen via telefoonnummer 14 075 met het Ingenieursbureau of een mail sturen naar ingenieursbureau@zaanstad.nl.

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Archief

Voorlopig ontwerp Eikelaan 22-05-20.pdf

Vraag & antwoordformulier Eikelaan Krommenie 08-06-20.pdf

Petitie Eikelaan 24-06-20.pdf

Reactie op petitie 20-07-20.pdf

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl