Herinrichting Eikelaan

De Eikelaan in Krommenie was gedeeltelijk versleten en toe aan een onderhoudsbeurt.

Het project is in 2022 succesvol afgerond. 

De Eikelaan in Krommenie gaan wij vernieuwen tussen de beide  bruggen. De bestrating, groen en verlichting zijn in slechte staat. De openbare ruimte wordt volgens een nieuw ontwerp aangebracht. Voor de projectgrenzen klik op het onderstaande document.


Projectgrenzen herinrichting Eikelaan


Uitgangspunten herinrichting Eikelaan:

  • Het riool wordt niet vervangen;

  • Nutsbedrijven (Gas, Water en Elektra en internetproviders) gaan gedeeltelijk wat kabels en leidingen vernieuwen. 

Wat gaat er gebeuren?

Bomen

Uit het bomenonderzoek blijkt, dat er negen Perenbomen aan de oneven zijde (huisnummer 71 t/m 53) van slechte kwaliteit zijn. Daarom is besloten deze bomen te kappen en te vervangen voor een zuilvormige Eik. Deze Eik blijft smal (zuilvomig) van vorm en kleurt in de herfst naar diep rood tot paars. De Zomereik bij Eikelaan nr. 70 blijkt ook slecht van kwaliteit en gaan wij ook kappen en vervangen voor een nieuwe Zomereik. In het definitief ontwerp geven de rode kruisjes aan welke bomen we verwijderen.

De andere bomen in de Eikelaan krijgen meer ondergrondse groeiruimte. Hierdoor gaan deze bomen langer mee. Vlakbij de ingang van het Agathepark planen we twee nieuwe Prunussen.

Kapvergunning Eikelaan Krommenie 22-10-20.pdf


Verkeer

Eind mei 2022 is het Mobiliteitsplan Noord door het college vastgesteld. Eén van de maatregelen daarin was om in te zetten op meer 30 km/uur binnen de bebouwde kom. Voor Krommenie is concreet benoemd om de maximum snelheid op de Eikelaan terug te brengen naar 30 km/uur.

Lees hier het Mobiliteitsplan Noord

De Eikelaan wordt dus een 30 km/u weg. Het nieuwe profiel sluit daarbij aan op het bestaande profiel zoals dat nu bijvoorbeeld ligt op de Eikelaan richting de Serooskerkestraat. In het midden van de rijbaan straten wij een rijbaanscheiding. Naar aanleiding van diverse klachten brengen we deze rijbaanscheiding niet verhoogt aan. Behalve bij de zijstraten om de verkeerssnelheid daar te remmen. Er komt zogenaamd verhoogd parkeren op stoepniveau. Het huidige zebrapad komt op de zelfde plek terug.

Omdat besloten is om de wettelijke maximumsnelheid op de gehele Eikelaan terug te brengen naar 30 km/uur moet er meer gebeuren. We plaatsen verkeersborden op de gehele Eikelaan, omdat de voorrangsituatie met de zijstraten moet worden gewijzigd. In de aangepaste situatie krijgt verkeer van rechts uit de zijstraten voorrang op verkeer op de Eikelaan (gelijkwaardige kruisingen). Hiervoor passen we de bestaande plateau’s/drempels aan. Deze aanpassingen voeren we gelijktijdig met de herinrichting uit.

Openbare verlichting wordt vervangen door duurzame LED-verlichting

De openbare verlichting wordt tussen de Heiligeweg en de Serooskerkestraat vervangen door Led-verlichting. 
Wanneer?

Het werk is in 2022 succesvol afgerond.Definitief ontwerp

Sinds 2020 is het project stil gelegd vanwege de landelijke ontwikkelingen om 30 km/uur binnen de bebouwde kom op doorgaande wegen meer te gaan toepassen. Toen daar meer duidelijk over is gekomen zijn de gesprekken met de Werkgroep Agathebuurt herstart in 2021 en is afgesproken te wachten op het Mobiliteitsplan Noord. Na besluitvorming over het Mobiliteitsplan Noord zijn de gesprekken met de Werkgroep Agathebuurt in 2022 direct weer opgestart en is met hen nauw gewerkt aan een nieuw ontwerp.

Het aangepaste ontwerp heeft de Werkgroep Agathebuurt in de zomer voorgelegd aan de direct belanghebbenden, de bewoners op de Eikelaan 42 t/m 88 en 43 t/m 85 en Lindelaan 44. De Werkgroep Agathebuurt en bewoners hebben toen diverse aandachtspunten meegegeven die zijn verwerkt in het Definitief Ontwerp. Ook is informatie te vinden op de website van de Werkgroep Agathebuurt (www.agathebuurt.com).

Inspraakreacties schetsontwerp 12-09-22.pdf

Definitief ontwerp 13-09-22.pdfHoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl