Hensbroek

In de omgeving Hensbroekstraat heeft in 2019 een herinrichting plaatsgevonden. Op deze pagina vind je alle informatie die gecommuniceerd is.

Werken aan een mooiere en leukere buurt

In de Hensbroekstraat, Bennebroekstraat, Abbenbroekstraat en tussengelegen straten waren de bestrating, het riool, de bomen en het andere groen aan vervanging toe. Vanuit de gemeente hebben we geld gereserveerd om dit  op te knappen.

Als we dan toch aan het werk moeten, kunnen we misschien meteen ook wat andere dingen doen om de buurt mooier, leuker en gebruiksvriendelijker te maken. We zijn daarover met de buurtbewoners in gesprek gegaan. Samen hebben we een plan voor de nieuwe inrichting gemaakt. 

Ondertussen in Hensbroek...

Hieronder lees je de wat we allemaal hebben gedaan.

Stand van zaken 20 januari 2020 - Hier en daar worden nog kleine aanpassingen uitgevoerd. Voor de rest is aannemer Bogaard klaar.

De komende weken is het groen nog aan de beurt. In de fases 2, 3 en 4 worden de bomen geplant, plantsoenen ingericht en gras ingezaaid. In fase 1 was dit al in het laatste kwartaal van 2019 gedaan.

Stand van zaken 10 oktober 2019 - Inmiddels is ook gestart met fase 4 van de werkzaamheden. We verwachten dat al het rioolwerk en het belangrijkste straatwerk voor de jaarwisseling klaar is. Alleen de afwerking en het werk aan achterpaden gebeurt in het nieuwe jaar.

Momenteel zorgen de weersomstandigheden er voor dat de bestratingswerkzaamheden minder voorspoedig verlopen. Het aanbrengen van de bestrating op de rijbanen blijft achter omdat het overvloedige water het werk onmogelijk maakt. Hierdoor is de begaanbaarheid van enkele straten slecht. Zo gauw het droger wordt kan een inhaalslag worden gemaakt.

In week 46 worden de bomen en beplanting in het gedeelte van fase 1 aangebracht. Het plantwerk in de rest van het projectgebied volgt in het nieuwe jaar.

Stand van zaken 15 augustus 2019Het project vordert gestaag. Kort na de bouwvak wordt fase 2 afgerond. De aannemer zet extra capaciteit in om Fase 3 alvast in week 34 te kunnen beginnen. Deze fase neemt zo’n 10 weken in beslag. Door de tijdelijke extra capaciteit wordt de opgelopen achterstand ingelopen.

De grondopslag aan de Houtveldweg veroorzaakt overlast voor de aanwonenden van de Bennebroekstraat. Deze bewoners zijn met een bewonersbrief geïnformeerd over de aanleiding en toekomst van deze grondopslag. Zie de brief hiernaast.

Stand van zaken 19 maart 2019- Half januari is aannemingsbedrijf Boogaard Infra begonnen met zijn werkzaamheden. Door opstartperikelen en onwerkbaar weer is er enige vertraging opgelopen. We verwachten dat deze achterstand kan worden ingelopen en dat we eind 2019 klaar zullen zijn.

Inloopavond 26 november 2018- Om bewoners te informeren over de planning en fasering van de werkzaamheden heeft de gemeente samen met de aannemer een bijeenkomst georganiseerd. Hier konden bewoners ook de ontwerptekening bekijken. Tijdens deze avond zijn medewerkers van de aannemer en ambtenaren aanwezig geweest om vragen van bewoners over het project te beantwoorden.

Bewonersbrief november 2018-  In de bewonersbrief in november werden alle bewoners uitgenodigd om naar de inloopavond op 26 november te komen. In deze brief werd ook vermeld dat de aannemer bekend is. De aannemer die bij jullie in de buurt aan de slag gaat is Boogaard Infra.

Bewonersbrief juli 2018 - In juli van dit jaar heeft de gemeente bewoners van de Hensbroekstraat, Bennebroekstraat, Abbenbroekstraat en tussengelegen straten geïnformeerd dat de voorbereiding voor de rioolvervanging en bestratingswerkzaamheden weer zijn gestart.


Andere vragen?

Bel met het gemeentelijke telefoonnummer 14 075 en vraag naar Hans Lamers of stuur een mail naar h.lamers@zaanstad.nl 


Bewonersbrieven

Open >> Bewonersbrief grondopslag broekenbuurt Houtveldweg.pdf

Open >> Bewonersbrief uitnodiging informatieavond werkzaamheden.pdf

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl