Herinrichting Harpstraat

Rioolvervanging, nieuwe bestrating en groen: het wordt mooier in de Harpstraat en Triangelhof. Op deze pagina lees je meer over het project.

Dit gaan we doen

Het riool is verzakt en moet worden vervangen. De straat en de groenperken worden daarna opgeknapt. PWN en Liander gaan voor de start van onze werkzaamheden de gas- en waterleidingen vervangen. 

Huisaansluiting riool Harpstraat

Een aantal woningen van de Harpstraat hebben nu een gezamenlijke rioolaansluiting richting het hoofdriool. Dit geeft soms overlast. Om problemen in de toekomst te voorkomen, krijgen deze huizen een aparte huisaansluiting op het hoofdriool. Dit betekent dat er in de tuin van deze woningen een nieuwe afvoerpijp wordt aangelegd. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. U krijgt hier nog informatie over.

Bomen langs Sluissloot

In mei 2019 is er een buurtbijeenkomst geweest waarin de toekomst van deze zieke bomen is besproken. De gemeente heeft een plan gemaakt voor het kappen en de herplanting. Het kappen van de bomen is verspreid over meerdere jaren. De bedoeling is om dit jaar de helft van de bomen weg te halen (zie kaartje welke bomen). Dit zijn de meeste slechte exemplaren. Uiteraard houdt de gemeente rekening met het broedseizoen en andere flora en fauna. Vervolgens planten we nieuwe bomen. Er is gekozen voor gemengde soorten bomen. Zodra de nieuwe bomen wat groter zijn gegroeid, worden de andere populieren weggehaald en ook daar komen nieuwe bomen. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chris de Winter via telefoonnummer 14075.

Overzicht te kappen bomen

 (klik op de plaatjes voor een vergroting)

Paukenhof

Tekening te kappen en herplanten bomen langs Sluissloot Paukenhof Zaandijk

Triangelhof

tekening kap en herplant bomen Triangelhof Sluissloot Zaandijk

Waar werken we?


tekening met projectgebied herinrichting

 

Wanneer?

Dit project is in 2021 succesvol afgerond.

Definitief ontwerp

Alle ontvangen reacties zijn  verzameld en van een antwoord voorzien.  Suggesties en aanvullingen zijn, waar mogelijk, verwerkt in het definitief ontwerp.

Klik hieronder voor het overzicht van vragen en antwoorden.

Vragen_en_antwoorden_08-08-20.pdf

Via onderstaande knop kunt u het definitief ontwerp bekijken.

 Definitief ontwerp 08-08-20.pdf

Aangepast ontwerp hofje Harpstraat

Er waren veel reacties over de voorgestelde herinrichting van het doodlopende gedeelte (hofje) Harpstraat. Er werd gevraagd om de huidige inrichting niet te veel aan te passen vanwege het karakter van het hofje. Wij hebben een alternatief ontwerp gemaakt voor het hofje, gebaseerd op de huidige situatie. Hieronder wordt toegelicht in een filmpje wat de verschillen zijn tussen het huidig voorlopig ontwerp en het alternatief ontwerp. Wij willen iedereen de gelegenheid geven om te reageren. Hierin kunnen wij beoordelen wat het beste aansluit bij de behoefte van de buurt.

Klik hieronder voor de 2 ontwerpen voor het hofje Harpstraat: A. huidig voorlopig ontwerp en
 B. alternatief ontwerp

De 2 ontwerpen voor het Hofje 04-07-20pdf

Klik hieronder voor het filmpje met uitleg


Uitslag stemming alternatief ontwerp

U kon doorgeven of u voor of tegen het alternatieve plan bent.  

Ongeveer 50% van de huishoudens heeft hun stem uitgebracht. Hierbij koos afgerond 40% voor ontwerp A en 60% voor ontwerp B. De keuze is gezien de meerderheid van de stemmen dus gevallen op ontwerp B. In de bewonersbrief leest u hier meer over.


Zo laten we van ons horen

Bewonersbrief voortgang werkzaamheden 2-12-2021.pdf

Bewonersbrief Start werkzaamheden Harpstraat 18-2-2021.pdf

Bewonersbrief definitief ontwerp en aanpak riool 21-08-20.pdf

Bewonersbrief stand van zaken ontwerp herinrichting 09-07-20.pdf

Bewonersbrief herinrichting Harpstraat eo Zaandijk 28-04-20.pdf

Zo kun je ons bereiken

Als er vragen zijn, kunt u contact opnemen met projectleider Koen van Geemen via telefoonnummer 14 075.

Foto van projectleider Koen van Geemen

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Archief

Uitleg van het vorige ontwerp

Afgelopen april is het voorlopige ontwerp gepresenteerd. Via de onderstaande knop kunt u het ontwerp bekijken.

Voorlopig ontwerp.pdf

Filmpje met toelichting op het voorlopig ontwerp

Totaalplanning 12-03-2021.pdf
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl