Herinrichting Harpstraat

In het najaar van 2020 starten we met de vervanging van het riool, de bestrating en het groen in de Harpstraat en Triangelhof. Op deze pagina lees je meer over het project.

Wat gaat er gebeuren?

Het riool is verzakt en moet vervangen. De straat en de groenperken worden daarna opgeknapt. PWN en Liander gaan vooruitlopend aan onze werkzaamheden de gas- en waterleidingen vervangen. 

Huisaansluiting riool Harpstraat 
Een aantal woningen van de Harpstraat hebben nu een gezamenlijke rioolaansluiting richting het hoofdriool. Dit geeft soms overlast. Om problemen in de toekomst te voorkomen, krijgen deze huizen een aparte huisaansluiting op het hoofdriool. Dit betekent dat er in de tuin van deze woningen een nieuwe afvoerpijp wordt aangelegd. Hier zijn geen extra kosten aan verbonden. U krijgt hier nog informatie over.

Projectgebied herinrichting


tekening met projectgebied herinrichting

Bomen langs Sluissloot
In mei 2019 is er een buurtbijeenkomst geweest waarin de toekomst van deze zieke bomen is besproken. De gemeente heeft een plan gemaakt voor de kap- en herplant. Hierin worden niet alle bomen tegelijk weggehaald, maar verspreid over meerdere jaren. De bedoeling om dit jaar de helft van de bomen weg te halen (zie kaartje welke bomen). Dit zijn de meeste slechte exemplaren. Uiteraard houdt de gemeente rekening met het broedseizoen en andere flora en fauna. Vervolgens worden er nieuwe bomen geplant. Er is gekozen voor iepen. Zodra de nieuwe iepen wat groter zijn gegroeid worden de andere poplieren weggehaald en ook daar nieuwe iepen terug geplant. Hierdoor is het aanzicht niet kaal maar geleidelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Chris de Winter via telefoonnummer 14075.

Overzicht te kappen bomen Paukenhof (klik op het plaatje voor een vergroting)

Overzicht te kappen bomen Paukenhof

Start werkzaamheden

De planning is om in het najaar 2020 te starten met de herinrichting.  Voor die tijd gaan de nutsbedrijven in de grond aan hun leidingen werken.

Uw reactie op het voorlopig ontwerp

Alle ontvangen reacties worden verzameld. Wij maken hier een vraag & antwoord overzicht van. Suggesties en aanvullingen worden, waar mogelijk, ingepast in het ontwerp. 

Het bijgewerkte ontwerp en vraag & antwoord overzicht worden ook hier op de website geplaatst. U wordt hier per post van op de hoogte gebracht.

Het ontwerp wordt daarna definitief gemaakt wat uitgangspunt zal zijn voor de uiteindelijke uitvoering.

Uitleg van het voorlopige ontwerp

De gemeente heeft een voorlopig ontwerp / presentatietekening gemaakt. Wij hadden deze graag tijdens een inloopavond gepresenteerd aan de buurt. Hierbij was de mogelijkheid om te reageren op het ontwerp. Vanwege het corona virus kan er momenteel geen inloopavond plaatsvinden. 

Via de onderstaande knop kunt u het ontwerp bekijken.

Voorlopig ontwerp.pdf

 Klik hieronder op een uitlegfilmpje door de projectleider.


Communicatie

Bewonersbrief herinrichting Harpstraat eo Zaandijk.pdf

Voordat wij starten met het werk komt er nog een brief van de aannemer over de fasering en de exacte planning van het werk. In die brief staan dan ook de contactpersonen van de aannemer en de gemeente tijdens de uitvoering.

Andere vragen?

Als er nog vragen zijn kan je contact opnemen via de gemeentelijke informatielijn 14 075 met projectleider T. Koelemeijer.


Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl