Herinrichting Harenmakersbuurt

Eind oktober 2020 is aannemer Germieco gestart met de herinrichting. Op deze pagina lees je meer over dit project.

De openbare ruimte van de Harenmakersbuurt is aan vervanging toe. De inrichting voldoet niet meer aan de huidige eisen, de bestrating is versleten, de rijbaan vertoont rijsporen en is op plaatsen verzakt. Daarnaast werken we op diverse plaatsen aan het riool.

Dit gaan we doen

De gehele bestrating wordt vervangen en de openbare ruimte opnieuw ingericht. Ook vervangen wij het riool bij het Olieslagerspad en wordt het rioolgemaal aan het J.A. Laanplein / Boerenpad verwijderd. Om dit uit te kunnen voeren wordt ook hier een deel van de riolering aangepast en vervangen.

Wij hebben besloten om bij het J.A. Laanplein en Wagenschotpad het riool van binnenuit te herstellen. Dit heet relinen en is een vrij nieuwe techniek waarbij er een soort ‘kous’ door het riool getrokken wordt. Hierdoor kan dit herstelde riool weer jaren mee.

Definitief ontwerp

In 2019 zijn diverse informatiebijeenkomsten in de buurt georganiseerd. Op de eerste avond in februari hebben wij informatie opgehaald bij de bewoners. Dit waren verbeterpunten en ideeën voor de nieuwe inrichting. Op de tweede avond in juli hebben we een voorlopig ontwerp gepresenteerd. Hierna is het Definitief Ontwerp vastgesteld .


Harenmakersbuurt ontwerp.pdf


Betaald parkeren


Sommige bewoners hebben aangegeven dat parkeren in de buurt lastig is. Ook doordat bezoekers aan de binnenstad of vanwege werk hun auto hier parkeren. We hebben tijdens de bewonersavond een enquête gehouden over het wel of het niet invoeren van betaald parkeren. Hieruit bleek dat de verhouding tussen wel of niet betaald parkeren gelijk is. Voor de herinrichting is dit geen onderwerp wat meegenomen wordt. De voorgestelde inrichting zal namelijk niet veranderen wanneer bepaalde parkeerregels gekozen worden.


foto van een straat in de Harenmakersbuurt ZaandamWanneer?

Van 26 oktober op het Boerenpad en tot medio mei 2021. Het hele project is opgedeeld in verschillende fasen.

Door de vorst waren de werkzaamheden tijdelijk stilgelegd. Inmiddels zijn de werkzaamheden weer opgepakt. Hieronder vind u de bijgewerkte planning. De einddatum is ongeveer 3 weken opgeschoven als gevolg van de onwerkbare dagen.

Planning Harenmakersbuurt 01-04-2021.pdfVerkeersomleidingen


Tijdens de werkzaamheden sluiten wij de rijweg per werkvak volledig af. Doorgaand autoverkeer is dan niet meer mogelijk. Het verkeer leiden wij met borden om. Fietsers en voetgangers kunnen langs het werk. Woningen blijven altijd te voet bereikbaar.


Enquête

Wij willen u tijdens het werk zo goed mogelijk informeren. Daarom horen wij graag van u hoe u de communicatie ervaart. Uw ervaringen helpen ons om onze communicatie verder te verbeteren!

Invullen (korte) online vragenlijst tot 6 april 2021

Zoals u misschien wel heeft gemerkt communiceren wij op verschillende manieren tijdens het project. Zo ontvangt u bijvoorbeeld bewonersbrieven en is er informatie te vinden op deze website. Laat u ons weten wat u er van vond?

Enquete Harenmakersbuurt

Zo laten we van ons horen

De bewoners van de buurt ontvingen onderstaande bewonersbrief van gemeente Zaanstad.


Bewonersbrief start werk Harenmakersbuurt 19-10-2020.pdf


Bewonersbrief voortgang Harenmakersbuurt 22-06-20.pdf


De aanwonenden van de werkvakken ontvangen extra informatie van de aannemer. Hieronder ziet u de bewonersbrieven van de aannemer.


Bewonersbrief fase 8a 17-02-2021.pdf


Bewonersbrief fase 1a 21-10-2020.pdf


Zo kun je ons bereiken


Tijdens de uitvoering houdt de heer R. ten Have van de aannemer Germieco je op de hoogte van de voortgang. Hij is het aanspreekpunt als je meer informatie wilt of als je vragen, opmerkingen of klachten hebt. Bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van de woning of garage, problemen met achtergebleven materialen en vragen over de planning. Ook voor afstemming over bevoorrading of bij verhuizingen kan je hem bereiken per e-mail op r.tenhave@germieco.nl of telefonisch via 06-3818 5969.

Als u vragen heeft over uw fundering kunt u terecht bij het Funderingsloket (ook bekend als het

Gemeentelijk Adviesbureau Funderingsherstel) of via 075 - 655 22 27.


Voor overige vragen kan je contact opnemen met de projectleider van het werk de heer O. Kramer via het algemene informatienummer 14075 of o.kramer@zaanstad.nl.


Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 
Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl