De Ruyterstraat

Wij hebben dit project in 2022 succesvol afgerond.  

Bewoners van De Ruyterstraat hebben bij de gemeente Zaanstad aangegeven een onveilig gevoel te hebben bij de huidige verkeerssituatie. 

Doorgaand (auto)verkeer rijdt nu door De Ruyterstraat. Zij rijden vooral door naar de achterliggende woonwijk. Er is namelijk beperkte toegang tot deze woonwijk vanaf de Raadhuisstraat en het Zuideinde. Daarnaast geldt er eenrichtingsverkeer op de Reëelenstraat en Julianastraat. 

De Ruyterstraat is niet breed en in de straat moet worden geparkeerd.  Voor bewoners van De Ruyterstraat is de huidige verkeerssituatie niet wenselijk. 

Ontwerp

Een voorstel eerder dit jaar om de rijrichting en parkeerrichting aan te passen is voorgelegd aan de bewoners. Doel van deze oplossing was het spreiden van verkeer in de wijk waardoor de verkeersdrukte af zou nemen in De Ruyterstraat.

Aan de hand van dit voorstel zijn ideeën opgehaald en verwerkt in het huidige ontwerp. Het liggende principe (woonerf en behoud huidige rijrichting) is aangedragen door een meerderheid van bewoners. De gemeente Zaanstad heeft deze ideeën getoetst. Eerder is aangegeven dat de voorgestelde aanpassingen van de bewoners, door een meerderheid van de bewoners gedragen moet worden.

De bijgevoegde tekening geeft een indruk van de aanpassingen. De daadwerkelijke kleurstelling zal anders zijn (geen grote, rode parkeervakken). 

Ontwerp Ruyterstraat 6-05-2022.pdf

Dit gaan we niet doen

Rijrichting

Wij hebben voorgesteld om van rijrichting in de straat te veranderen. Ervaringen van buurtbewoners geven aan dat dit eerder is toegepast in verband met een langdurig rioolwerk. Dit is als onwenselijk ervaren.

Redenen hiervoor waren onder andere dat
het zicht op de Raadhuisstraat/Zuideinde beperkt was en het Zuideinde is relatief druk om in te voegen.  Ook het verplaatsen van de lantaarnpalen is ongewenst net zoals de parkeerplekken naar de zuidkant van de weg.

Aantal parkeerplaatsen

De behoefte aan parkeerplaatsen is groot. Wanneer De Ruyterstraat vandaag de dag zou worden aangelegd had dit een autoloze straat geworden. Om een goede balans te houden hebben wij het aantal parkeerplaatsen gerespecteerd. Dit houdt wel in dat snelheid beperkende maatregelen met bijvoorbeeld  parkeerplaatsen aan beide kanten van de straat (slalom) niet haalbaar is.

Wegprofiel

Een veelgemaakte suggestie is het toepassen van (verkeers)drempels. Ondanks dat deze in vele afmetingen voorkomen leggen wij deze niet aan. Er wordt te veel hinder voorzien voor de bewoners waar de drempels zouden worden geplaatst. Ervaringen leert dat optrekkend en afremmend verkeer bijzonder veel trillingen veroorzaken in de ondergrond. Dit heeft gevolgen voor het woongenot en de toestand van de woningen.


Dit gaan we wel doen

Woonerf

Een groot deel van de bewoners heeft het idee aangedragen om de straat te veranderen in een woonerf. Dit gaan wij uitvoeren. Hierdoor verlagen wij de de maximumsnelheid in de straat naar 15 km/uur.

Parkeervakken

Door het invoeren van een woonerf moeten parkeervakken duidelijk zichtbaar zijn in het straatbeeld in verband met handhaving. Deze parkeervakken zullen op nagenoeg dezelfde parkeerplekken terugkomen. Hierbij blijven de uitgangen van de stegen allemaal vrij. Het huidige aantal parkeerplaatsen blijft gehandhaafd en voorzien van een parkeertegel  –P-.

De parkeervakken brengen wij niet volledig aan. Alleen de hoekpunten geven wij aan in witte/lichtere bestrating.

Bebording

Aan het begin van de straat plaatsen wij een verkeersbord “woonerf” met een aangegeven snelheid van maximaal 15 km/h.

Waarom geen andere maatregelen?

Er is budget beschikbaar voor kleine aanpassingen. Een volledige herinrichting is lastig in verband met funderingsproblematiek, te kostbaar voor het huidige budget en vergt een voorbereidingstijd van meer dan 12 maanden.

Bedankt voor uw reactie

U heeft tot 21 februari 2022 kunnen laten weten wat u vindt van een aangepaste rijrichtingen in De Ruyterstraat. 

Hieronder ziet u het vraag- en antwoordformulier.

Vraag en antwoord uit reactieformulieren 6-05-2022.pdf

Zo laten we van ons horen

Bewonersbrief voorlopig ontwerp 6-05-2022.pdf

Bewonersbrief ophalen ideeën De Ruyterstraat 20-01-22.pdf

Zo zijn wij te bereiken

Bel met ons telefoonnummer 14 075 en vraag naar, Koen van Geemen, projectleider Ingenieursbureau. Of stuur een mail naar k.geemen@zaanstad.nl.

Wilt u meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl