Boomrenovatie       Saendelft-West

Wij gaan het groen in uw buurt aanpakken. Op deze pagina leest u meer over het project.

We zijn in juli 2021 gestart met de uitvoering van een boomrenovatieplan, voor het onderdeel Stijlpaden*, in Saendelft-West.

Projectgebied

Hieronder ziet u het projectgebied.

Projectgebied

Dit gaan we doen

Wij rooien en voeren alle dode bomen en bomen met een slechte conditie af. Wij leggen hier nieuwe verbeterde groeiplaatsen aan. We planten ook nieuwe bomen.

Alle bomen die matig groeien, blijven wel behouden, maar krijgen een groeiplaatsverbeteringsbehandeling. De goed groeiende bomen blijven uiteraard behouden.

Hoe veel bomen kappen wij?

Wij kappen in totaal 259 bomen waarvan:
- 164 bomen niet kapvergunningsplichtig
- 95 bomen wel kapvergunningsplichtig

Hoe veel bomen blijven/komen er?

We behouden 90 watercipressen met een goede groeikracht. Daarnaast komen er 261 nieuwe bomen. 

Kapvergunning 

Voor de boomrenovatie is een kapvergunning aangevraagd en verleend.
Deze kunt u in onderstaande pdf bestand zien.

Kapvergunning incl bijlagen 25-01-21.pdf

Wanneer?

Wij voeren de groeiplaatsverbeteringsbehandeling  in het voorjaar van 2022 uit.

Bodemonderzoek

De bomen staan op dijken aan beide kanten van de fietspaden. De gekozen boomsoort "Watercipres" heeft om verschillende redenen een wisselende groei en moeten worden hersteld. In onderstaand pdf bestand kunt u lezen wat het bodemonderzoek heeft opgeleverd.

Aanvullend onderzoek watercipressen 09-07-20.pdf

Beplantingsplan

Wij vervangen grotendeels De watercipres, samen met vier andere boomsoorten. Hierdoor krijgen de bomen meer afwisseling en biodiversiteit. De bomen worden daardoor minder gevoelig voor specifieke boomziektes. In onderstaand pdf bestand kunt u het beplantingsplan inzien.

Beplantingsplan 20-05-21.pdf

Boomplantdag

Op 1 december 2021 hielpen leerlingen van OBS de Meander en wethouder Gerard Slegers bij het planten van bomen langs de stijlpaden.

foto van bomen planten

Meer weten over deze boomplantactie:

boomplantdag 2-12-2021.pdf


Zo kunt u ons bereiken

Als er vragen zijn, kunt u contact met de projectleider Iwan van Straalen opnemen via ons telefoonnummer 14 075 of i.straalen@zaanstad.nl.

pasfoto projectleider Iwan van Straalen

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl