Boomrenovatie       Saendelft-West

Wij gaan het groen in uw buurt aanpakken. Op deze pagina leest u meer over het project.

We starten in juli 2021 met de uitvoering van een boomrenovatieplan, voor het onderdeel Stijlpaden*, in Saendelft-West.

Projectgebied

Hieronder ziet u het projectgebied.

Projectgebied

Dit gaan we doen

Wij rooien en voeren alle dode bomen en bomen met een slechte conditie af. Wij leggen hier nieuwe verbeterde groeiplaatsen aan. We planten ook nieuwe bomen.

Alle bomen die matig groeien, blijven wel behouden, maar krijgen een groeiplaatsverbeteringsbehandeling. De goed groeiende bomen blijven uiteraard behouden.

Hoe veel bomen kappen wij?

Wij kappen in totaal 259 bomen waarvan:
- 164 bomen niet kapvergunningsplichtig
- 95 bomen wel kapvergunningsplichtig

Hoe veel bomen blijven/komen er?

We behouden 90 watercipressen met een goede groeikracht. Daarnaast komen er 264 nieuwe bomen en 5 extra bomen op lege plekken.

Kapvergunning 

Voor de boomrenovatie is een kapvergunning aangevraagd en verleend.
Deze kunt u in onderstaande pdf bestand zien.

Kapvergunning incl bijlagen 25-01-21.pdf

Wanneer?

In juli 2021 verwijderen we alvast de bomen en maken we nieuwe groeiplaatsen.

Vanaf half november tot half december planten wij nieuwe bomen. Daarna krijgen de nieuw geplante bomen 3 jaar nazorg.

Wij voeren de groeiplaatsverbeteringsbehandeling  in het voorjaar van 2022 uit.

Bodemonderzoek

De bomen staan op dijken aan beide kanten van de fietspaden. De gekozen boomsoort "Watercipres" heeft om verschillende redenen een wisselende groei en moeten worden hersteld. In onderstaand pdf bestand kunt u lezen wat het bodemonderzoek heeft opgeleverd.

Aanvullend onderzoek watercipressen 09-07-20.pdf

Beplantingsplan

Wij vervangen grotendeels De watercipres, samen met vier andere boomsoorten. Hierdoor krijgen de bomen meer afwisseling en biodiversiteit. De bomen worden daardoor minder gevoelig voor specifieke boomziektes. In onderstaand pdf bestand kunt u het beplantingsplan inzien.

Beplantingsplan 20-05-21.pdf


Planning

In onderstaande pdf bestanden ziet u de projectplanning en een omleidingsplan met de tijdelijke verkeersmaatregelen, om de overlast tijdens werkzaamheden tot een minimum te beperken.

Planning 06-07-21.pdf

Planning verkeersmaatregelen 12-07-21.pdf

Zo kunt u ons bereiken

Als er vragen zijn, kunt u contact met de projectleider Siep van Jaarsveld opnemen via ons telefoonnummer 14 075 of S.Jaarsveld@zaanstad.nl.

Projectleider Siep van Jaarsveld

Wil je meer weten over hoe een project tot stand komt? Klik hier voor onze informatiepagina. 

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl