Weverstraat

In juni 2020 start aannemer Boogaard Infra B.V. met de werkzaamheden. Op deze pagina lees je meer over het project.

De openbare ruimte van de Weverstraat is aan vervanging toe. De inrichting voldoet niet meer aan de huidige eisen, de bestrating is versleten, de rijbaan vertoont rijsporen en is op plaatsen verzakt. Ook wordt daar waar nodig het riool vervangen.

Wat gaat er gebeuren?

Het vervangen van de bestrating biedt de kans de openbare ruimte opnieuw in te richten. Langs bijna de gehele Iepen- en Weverstraat komen brede fietsstroken. Fietsers krijgen hierdoor meer ruimte. Het autoverkeer krijgt minder ruimte door een smalle rijstrook tussen de fietsstroken. Hierdoor lijkt de rijstrook smaller, waardoor auto's langzamer zullen rijden. Daarnaast worden drie oversteekpunten voor voetgangers aangelegd. Deze oversteekpunten worden voorzien van een middensteunpunt, waardoor voetgangers in delen de weg kunnen oversteken. Deze steunpunten hebben ook een remmende werking voor het autoverkeer. Verder worden de openbare verlichting en diverse laanbomen vervangen.

Bij de kruising van de Weverstraat met de Heiligeweg wordt de VRI (verkeerslichten) vernieuwd. Bij de Iepenstraat en het eerste gedeelte van de Weverstraat worden alleen fietsstroken aangebracht en zijn geen andere werkzaamheden gepland. Waar dat nodig is, worden de straat en trottoirs ongeveer 10 cm opgehoogd, om de zakking van de afgelopen jaren iets te compenseren. Het hoogteverschil dat hierbij mogelijk ontstaat met uw inrit of tuinpad wordt opgelost door het ophogen van de eerste meter van de verharding op uw erf.

De verwachting is dat in maart 2021 de bomen worden geplant.

In maart 2019 is een informatiebijeenkomst in de buurt georganiseerd, waar u het voorlopig ontwerp heeft kunnen inzien.

bijlage - presentatie definitief ontwerp.pdf

bijlage - tekening riool.pdf

Op het definitief ontwerp staan nog esdoorns, maar op verzoek van enkele bewoners is er toch nog eens over gesproken of het haalbaar is om kastanjes terug te plaatsen. Bij twee kastanjesoorten is dit mogelijk, namelijk de Amerikaanse paardenkastanje (Aesculus flava) en de Amerikaanse gele paardenkastanje (Aesculus pavia). Deze twee soorten worden om en om aangeplant.


Wanneer?

Vanaf half juni 2020 starten we met de werkzaamheden. Meer informatie over planning en fasering volgt nog.

Verkeersomleidingen

Tijdens de werkzaamheden sluiten wij de rijweg volledig af. Doorgaand autoverkeer is dan niet meer mogelijk. Het verkeer wordt omgeleid door middel van borden via de Provincialeweg, Rosariumlaan en Heiligeweg. Fietsers en voetgangers kunnen langs het werk. Woningen en winkels blijven te voet bereikbaar.

 

 

Communicatie

Boogaard Infra B.V. is gestart met de werkvoorbereiding en het bestellen van materialen. Zodra de planning is vastgesteld worden de bewoners geïnformeerd met een bewonersbrief, waarin informatie over planning en fasering is opgenomen. Op dat moment wordt deze website ook bijgewerkt.

Vragen?

Tijdens de uitvoering houdt de heer N. (Niels) de Jong van de aannemer Boogaard Infra B.V. je op de hoogte van de voortgang. Hij is het aanspreekpunt als je meer informatie wilt of als je vragen, opmerkingen of klachten hebt. Bijvoorbeeld over de bereikbaarheid van de woning of garage, problemen met achtergebleven materialen en vragen over de planning. Ook voor afstemming over bevoorrading of bij verhuizingen kan je hem bereiken per e-mail op werkvoorbereiding@boogaardinfra.nl of telefonisch via 0252-672591.

Voor overige vragen kan je contact opnemen met de projectleider van het werk de heer O. Kramer via het algemene informatienummer 14075 of o.kramer@zaanstad.nl.Hoog contrast
Ga naar Zaanstad.nl