Meepraten?

Bewoners betrekken bij het onderhoud, gebruik, beheer en inrichting in hun wijk. Met elkaar het gesprek aangaan en gezamenlijk bepalen wat prioriteit heeft. Daar gaan we de komende maanden mee aan de slag. Help je mee?

Evaluatieavond pilot 3 december

De afgelopen maanden is er een pilot bewonerstevredenheid geweest. Tijdens diverse gesprekken en bijeenkomsten hebben buurtbewoners aangegeven wat zij belangrijk vinden in het onderhoud van de wijk. De werkzaamheden van de wijkonderhoudsploeg zijn hierop aangepast. Wij denken dat bewoners daardoor meer tevreden zijn over het onderhoud van de wijk.

Meten is weten
Om na te gaan of dit een goede aanpak is, is er onderzoek gedaan. De afgelopen maanden hebben wij metingen uitgevoerd, waarbij bewoners ook zijn geïnterviewd. Wij hebben dit gedaan om na te gaan of de aangepaste werkzaamheden de bewonerstevredenheid verhoogt. Alle resultaten zijn nu bekend en de uitkomsten willen wij
graag met u bespreken!

U bent op maandag 3 december vanaf 19.45 van harte welkom in de Protestantse Gemeente Noorderkerk aan de Heijermansstraat 127, te Zaandam.

Zijn bewoners tevreden over het onderhoud in hun buurt?

Hoe staat het met de tevredenheid van bewoners over het onderhoud in hun wijk? En hoe kunnen we bijdragen aan het verhogen van die tevredenheid? Met deze vragen houdt de gemeente zich regelmatig bezig. In de Rosmolenwijk, Westerkoog en Saendelft-West voert Zaanstad de komende maanden een pilot bewonerstevredenheid uit.

Met elkaar in gesprek

Circa dertig bewoners, verdeeld over deze drie verschillende wijken, gaven begin dit jaar aan dat ze mee wilden doen met deze pilot. De tweede stap was om tijdens een bijeenkomst in februari te praten over plekken die meer aandacht verdienen en welke wat minder. De wensen van de bewoners en prioriteiten verschilden per wijk.

Prioriteiten

Tijdens een bijeenkomst in februari konden bewoners prioriteiten aangeven over het onderhoud in hun wijk. Onderwerpen die aan de orde kwamen, waren onder andere het verwijderen van zwerfvuil en dumpingen en verbetering van de bestrating. Een ander belangrijk onderwerp was de vraag hoe we de hondenpoep op straat kunnen terugdringen.

Evalueren en verder uitrollen

De gemeente gaat met deze manier van wijkonderhoud aan de slag en geeft eind april de eerste terugkoppeling over de resultaten. Als onderdeel van de aangepaste werkwijze worden wijkbewoners in de loop van het jaar een aantal keren geïnterviewd over hun beleving van de wijk. Om de betrokkenheid van wijkbewoners te vergroten, wordt er in mei een nieuwsbrief over het project verspreid. In november vindt de evaluatie van de pilot plaats en wordt gekeken of deze vorm van participatie in andere wijken ook een optie is.

Bijeenkomsten februari en april in de Rosmolenwijk

Hieronder een foto van de bewonersbijeenkomst op 12 februari  voor de Rosmolenwijk in Filmtheater De Fabriek. De vervolgbijeenkomst was op 19 april in sporthal de Struijck. Circa 60 bewoners hebben de twee bewonersavonden bezocht. De bewoners en de Wijkonderhoudsploeg hebben samen een lijst gemaakt met acht actiepunten waarmee de ploeg de afgelopen periode aan de slag is gegaan. Om ook de rest van de wijk te informeren, is op verzoek van bewoners een bewonerskrant gemaakt: Bewonerskrant Rosmolenwijk.pdf

Bijeenkomst 12 juli in de Rosmolenwijk

Op 12 juli stond een derde avond ingepland in buurthuis De Kolk. Tijdens de eerdere bewonersavonden is door bewoners de vraag gesteld of op de vervolgbijeenkomst informatie kon worden gegeven over de werkzaamheden van de afdeling Straattoezicht en over de aanpak van afval en dumpingen. Na de presentatie met de voorlopige resultaten van de pilot Bewonerstevredenheid, hebben daarom de afdeling Straattoezicht en de afvalcoördinator een presentatie gegeven en zijn er vele vragen beantwoord.


Bekijk hier de folder >> MeepratenRosmolenwijk folder

Ik wil meepraten over het onderhoud in mijn wijk!

Neem contact op met één van onze gebiedsbeheerders Nienke Glorie, Chris Schuurman of Frank Peters, via buitengewoonsamenwerken@zaanstad.nl of bel 14 075.

Chris Schuurman, gebiedsbeheerder Zaanstad-Noord

Frank Peters, gebiedsbeheerder Zaanstad-Midden

Nienke Glorie, gebiedsbeheerder Zaanstad-Zuid

Ga naar Zaanstad.nl