Meepraten?

Bewoners betrekken bij het onderhoud, gebruik, beheer en inrichting in hun wijk. Met elkaar het gesprek aangaan en gezamenlijk bepalen wat prioriteit heeft. Daar gaan we de komende maanden mee aan de slag. Help je mee?

Zijn bewoners tevreden over het onderhoud in hun buurt?

Hoe staat het met de tevredenheid van bewoners over het onderhoud in hun wijk? En hoe kunnen we bijdragen aan het verhogen van die tevredenheid? Met deze vragen houdt de gemeente zich regelmatig bezig. In de Rosmolenwijk, Westerkoog en Saendelft-West voert Zaanstad de komende maanden een pilot bewonerstevredenheid uit.

Met elkaar in gesprek

Circa dertig bewoners, verdeeld over deze drie verschillende wijken, gaven begin dit jaar aan dat ze mee wilden doen met deze pilot. De tweede stap was om tijdens een bijeenkomst in februari te praten over plekken die meer aandacht verdienen en welke wat minder. De wensen van de bewoners en prioriteiten verschilden per wijk.

Prioriteiten

Tijdens een bijeenkomst in februari konden bewoners prioriteiten aangeven over het onderhoud in hun wijk. Onderwerpen die aan de orde kwamen, waren onder andere het verwijderen van zwerfvuil en dumpingen en verbetering van de bestrating. Een ander belangrijk onderwerp was de vraag hoe we de hondenpoep op straat kunnen terugdringen.

Evalueren en verder uitrollen

De gemeente gaat met deze manier van wijkonderhoud aan de slag en geeft eind april de eerste terugkoppeling over de resultaten. Als onderdeel van de aangepaste werkwijze worden wijkbewoners in de loop van het jaar een aantal keren geïnterviewd over hun beleving van de wijk. Om de betrokkenheid van wijkbewoners te vergroten, wordt er in mei een nieuwsbrief over het project verspreid. In november vindt de evaluatie van de pilot plaats en wordt gekeken of deze vorm van participatie in andere wijken ook een optie is.

Bijeenkomst in de Rosmolenwijk

Hieronder een foto van de bewonersbijeenkomst op 12 februari  voor de Rosmolenwijk in Filmtheater De Fabriek. De vervolgbijeenkomst is op 19 april.


Bekijk hier de folder >> MeepratenRosmolenwijk folder

Ik wil meepraten over het onderhoud in mijn wijk!

Neem contact op met één van onze gebiedsbeheerders Nienke Glorie, Chris Schuurman of Frank Peters, via geveltuinen@zaanstad.nl of bel 14 075.

Chris Schuurman, gebiedsbeheerder Zaanstad-Noord

Frank Peters, gebiedsbeheerder Zaanstad-Midden

Nienke Glorie, gebiedsbeheerder Zaanstad-Zuid

Ga naar Zaanstad.nl