Waar gaat al het regenwater heen?

Waar blijft al die regen eigenlijk? En wie is voor verantwoordelijk voor? Lees er hier meer over

Waar blijft al die regen eigenlijk? En wie is voor verantwoordelijk voor? Dat hangt er bijvoorbeeld al vanaf waar de regendruppels neerkomen. Water zoekt altijd het laagste punt. Op onverharde bodem verdwijnt het water in de grond. Op straten, pleinen en trottoirs stroomt het uiteindelijk het rioolputje in.

Een dak vangt druppels op, vanaf daar stromen ze via een eventuele goot naar de regenpijp. Deze regenpijp is aangesloten op de riolering. Op onverharde grond zoals in tuinen en parken, verdwijnen de regendruppels in de bodem, vullen ze het grondwater aan en stromen door de grond naar de sloot. Het regenwater dat op verharde oppervlakten zoals een betegelde tuin, straat of plein valt, stroomt naar de rioolput en verdwijnt in de rioolbuis.

Gemengd en gescheiden riool

Zaanstad heeft twee typen rioolstelsels: een gemengd en een gescheiden riool. In de oudere stadswijken ligt onder de straten vaak één rioolbuis waarin regenwater én afvalwater van toilet, douche en wasmachine samen komen. Het water stroomt via de riolering en een rioolgemaal naar de rioolwaterzuiveringsinstallaties (RWZI). Het afvalwater van Zaanstad wordt gezuiverd op de RWZI in Amsterdam, Beverwijk of Zaandam-Oost. Als het water gezuiverd is, loost de RWZI het schone water in het Noordzeekanaal.

Vanaf de jaren zeventig zijn in nieuwe wijken gescheiden rioolsystemen aangebracht, een voor afvalwater en een voor regenwater. Het regenwater wordt via dit riool naar sloten en vaarten wordt geleid.

Foto van twee straatputten voor het gescheiden riool.

Wie is verantwoordelijk voor water?

Als je de weg van de druppel volgt, kom je verschillende personen en organisaties tegen die verantwoordelijk zijn voor regenwater. Een eigenaar van een woning of ander gebouw is tot op de erfgrens verantwoordelijk voor het goed afvoeren van regenwater dat op zijn dak en tuin valt.
De gemeente Zaanstad heeft hemelwaterzorgplicht. Dat betekent dat ze verantwoordelijk is voor het opvangen en verwerken van regenwater op openbaar terrein en het afvoeren van regenwater van particuliere terreinen. Voor het afvoeren van afvalwater moet de gemeente altijd zorgen. Aan de afvoer van regenwater kan de gemeente voorwaarden stellen. Tot nu toe doet de gemeente Zaanstad dat niet.

Wat kan het riool aan?

Het riool in Nederland is erop ingesteld dat het 20 mm regen per dag kan wegpompen de zuiveringsinstallatie en dat bij een regenbui van 20 mm in twee uur er geen regenwater op straat blijft staan. Maar bij zware regen komt er steeds vaker zo’n 60 mm of meer in korte tijd naar beneden. Die plotselinge toevloed van water kan bij gemengde stelsels ertoe leiden dat er ook vuil water uit de riolering op straat komt. Het verschil is dus groot. Het rioolstelsel kan buien van 20 mm aan. De openbare ruimte en de riool moeten zo worden gemaakt dat 60 mm goed verwerkt kan worden.

Maar om in de toekomst de financiële schade door wateroverlast te beperken, is meer nodig. Daarom kijkt Zaanstad bij de (her)inrichting van straten en wijken naar een optimale afvoer van water en naar plekken die bij piekbuien water tijdelijk kunnen bergen. Door hun eigen omgeving te vergroenen kunnen bewoners ook daaraan bijdragen.


Foto van wateroverlast op de stoep

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl