Estafette Klimaatadaptatie

Estafette met het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie Agora


Met het veranderende klimaat neemt de kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen toe. Afgelopen voorjaar heeft de gemeente het eerste Zaanse Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie vastgesteld. Met de maatregelen en mogelijkheden in het plan bereiden we de stad voor op extremer weer. Maar dit kunnen we niet alleen. Daarom organiseren we een estafette om de stad te betrekken bij de plannen. Met iedere keer de vraag: hoe kunt u bijdragen aan klimaatadaptatie?

Wethouder Wessel Breunesse trapte de estafette af en overhandigde in juli het Uitvoeringsplan Klimaatadaptatie aan Paul Laport van het Zaans Natuur & Milieu Centrum. Zij willen bijdragen met lessen en excursies voor kinderen over natuur en milieu. 'Ik denk dat klimaatadaptatie begint met bewustwording’, aldus Laport. 

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier 

Paul Laport gaf het plan door aan Klazien Hartog van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (HHNK). Zij willen Zaanstad graag helpen met de kennis die ze hebben.  Hartog: 'Alleen samen kunnen we de stad klimaatbestendig maken.’ 

Stichting Agora 

Op dit moment liggen de plannen bij Marc van de Geer, van Stichting Agora: ‘Agora gaat beleidsmatig én heel praktisch aan de slag met klimaatadaptatie. Onze aandacht richt zich dit jaar onder andere op de Ecosfeer, waarin thema’s als duurzaamheid, groene schoolpleinen en moestuinieren aan de orde komen. Veel van onze scholen zullen in de komende jaren een groen(er) schoolplein realiseren, met ruimte voor waterafvoer, beheersing van hittestress en vooral veel groen! We zien er naar deze plannen met onze partners, waaronder gemeente Zaanstad, te realiseren.'

Parteon 

Bij Parteon staat de komende jaren klimaatadaptatie centraal. Melvin is contractmanager groen en neemt het estafettestokje over namens Parteon. 'We kijken hoe we bij nieuwbouwprojecten klimaatadaptieve maatregelen mee kunnen nemen. Denk hierbij aan het bouwen van woningen met groen-blauwe daken, groene gevels, de aanleg van wadi’s, maar ook aan het terug planten van bomen die voor de bouw verplaatst moeten worden. Daarnaast kijken we samen met de gemeente en bewoners naar mogelijkheden om de buurt te vergroenen, bijvoorbeeld door de aanleg van geveltuintjes of het mogelijk maken van moestuinen. Binnen Parteon zijn we ook druk bezig met kennisdeling, want ook wij kunnen nog veel leren! Zo komen we tot de beste oplossingen. Want samen maken we het grootste verschil. Wij geven het stokje door aan De Enk, het hoveniersbedrijf waarmee we samenwerken. Zij weten alles van groen denken!'


foto van wethouder Wessel Breunesse en Paul Laport met het KlimaatadaptatieplanWethouder Wessel Breunesse overhandigt het Klimaatadaptatieplan aan Paul Laport

foto van Paul Laport en Klazien Hartog met het KlimaatadaptatieplanPaul Laport overhandigt het Klimaatadaptatieplan aan Klazien Hartog

foto van Klazien Hartog en Marc van de GeerKlazien Hartog overhandigt het Klimaatadapatieplan aan Marc van de Geer

foto van marc van de geer en michelMarc van de Geer overhandigt het Klimaatadaptatieplan aan Michel van Parteon

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl