Vergroenen

Samen werken aan een groener Zaanstad

De gemeente wil Zaanstad groener maken. Meer bomen, struiken, bloemen en planten. In groen kun je mensen ontmoeten, spelen, sporten, schaduw opzoeken of genieten van bloeiende bloemen. Groen in de wijk is goed voor bijen, insecten en andere dieren. Groen kan helpen om water op te vangen als het hard en lang regent.

Groene straat


Op veel plekken werken we aan de openbare ruimte. Dit biedt kansen voor vergroening. Zo is er extra aandacht voor groen als we een straat opnieuw inrichten.

Er komt bijvoorbeeld meer groen bij:

Gortpeller in Zaandam

Speelplaatsen  

Groen in Parkrijk Saendelft

Pontplein in Zaandam  

Noorder- Zuiderhoofdstraat in Krommenie

Zaanweg in Wormerveer

Groene schoolpleinen


Binnen tien jaar willen we 60 schoolpleinen van basisscholen vergroenen. Goede voorbeelden hiervan, en tips over hoe u zelf een schoolplein kunt vergroenen staan hier

Groene schoolpleinen

Drijvende tuinen


We kijken verder dan de straat. Ook in het water zijn er kansen voor meer groen. Zaanstad krijgt volgend jaar drijvende tuinen: kunstmatige drijvende eilandjes. Deze komen vol te staan met oever- en waterplanten, die in het water kunnen wortelen. Gemeente Zaanstad plaatst twee tuinen van ongeveer 15 vierkante meter achter de steigers in de Rosmolenwijk langs de Zaan.

Meer informatie over de drijvende tuinen staat hier

 Drijvende tuinen 


We maaien minder vaak


Ons uitgangspunt: het gras is lang waar het kan, kort waar het moet. Op plekken waar gespeeld of gesport wordt, houden we het gras kort. Dat geldt ook voor het gras op kruispunten en zichthoeken. Het verkeer moet goed zicht op de weg hebben. Op andere plekken maaien we nog maar 2 tot 4 keer per jaar. Die grasvelden laten we ‘verruigen’. Daardoor komt het gras hoger te staan en komt er meer ruimte voor andere begroeiing zoals fluitekruid en orchideeën. Het oogt misschien wat rommeliger, maar de insecten profiteren ervan. 

Hier leest u meer over ons nieuwe maaibeleid.

Grasmaaien 

 

Zelf aan de slag


Wilt u zelf vergroenen rondom uw huis? Wij denken graag met u mee. 

Kijk hier voor vergroeningstips: 

Tips om te vergroenen


Wat doen we nog meer?

In de 'Aanpak vergroening van de stad' kunt u meer lezen over onze vergroeningsplannen. Ook maken we elk jaar een lijst van alle projecten waar we met groen aan de slag gaan. Klik op de onderstaande knop om hier meer over te lezen.

 Aanpak vergroening van de stad 

Bekijk hier al onze verschillende projecten

Plan
Hotspot
Hotspot
Noorder- en Zuiderhoofdstraat

De Kruisstraat, Vlietsend, Noorder- en Zuiderhoofdstraat worden vernieuwd en heringericht.

Hotspot
Hotspot
Zaanbocht

Wij gaan de verkeersveiligheid tussen de Marktstraat en de Stationsstraat verbeteren. Daarnaast maken wij ook de kruispunten Stationsstraat - Zaanweg en Marktstraat - Zaanweg veiliger.

Hotspot
Hotspot
Pontplein

De inrichting van het Pontplein krijgt een ‘upgrade’. Het plein richten wij nieuw in met meer ruimte voor groen.

Hotspot
De Belt

In 2023 start de planvorming, om samen met bewoners te komen tot een groenere aankleding van de Belt.

Hotspot
Hotspot
station Zaanse Schans

Op initiatief van GroenZaans is de entree van het station groener geworden. Gemeente Zaanstad levert hier een bijdrage aan.

Hotspot
station Zaandam

Vooruitlopend op de ontwikkeling van het gebied aan de Westzijde van het station Zaandam is het groen aangepast. Na de droogte van 2022 was het nodig dit groen te vervangen.

Hotspot
Hotspot
Gortpeller

Wij gaan het plein van de Gortpeller vergroenen. We zullen grassen en vaste planten plaatsen, een groene parkeerplaats realiseren en halfverharding plaatsen.

Hotspot
Conradwerf/Conradstraat

In 2023 start de planvorming, om samen met bewoners te komen tot een groenere aankleding van de omgeving van de Conrad.

Hotspot
Hotspot
Speelplaats de Boeg

De speelplaats aan de Oostzijde wordt getransformeerd naar een groene tuin aan de Zaan.

Hotspot
Hotspot
Parkrijk Saendelft

Samen met inwoners willen we Parkrijk in Saendelft vergroenen.

Hotspot
Kogerkerk

In 2023 start de planvorming, om samen met de kerkgemeenschap, de omwonende en historische vereniging Koog-Zaandijk te komen tot een groenere inrichting van het kerkplein.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl