Groen en waterplan

Het Groen en waterplan geeft regels aan hoe we in Zaanstad omgaan met het groen en water bij projecten. Op deze pagina lees je er meer over.

Wat is het Groen en Waterplan?

Het Groen en Waterplan geeft regels aan hoe om te gaan met het groen en water bij projecten. De waarden die het groen en water hebben staan beschreven, en bij ontwikkelingen wordt gewerkt aan het versterken van deze kwaliteiten. Zo is groen en water heel belangrijk als het gaat om de directe leefomgeving van mens en dier. Ook speelt het een belangrijke rol bij het aanpassen aan klimaatsveranderingen. Daarnaast beschrijft het plan mogelijkheden die inwoners zelf op kunnen pakken om groen en water beter tot hun recht te laten komen. 

Via onderstaande button kun je het Groen en Waterplan bekijken.

Groen- en Waterplan Zaanstad


De uitvoeringsagenda

Op 5 februari 2019 heeft het college de Uitvoeringsagenda Groen en Waterplan vastgesteld. Hierin staan 71 projecten die het groen en het water en het gebruik van beiden bevorderen. De projecten zijn gericht op het vergroten van de biodiversiteit, het verbeteren van groen- en waterstructuren en het vergroten van de recreatieve mogelijkheden van zowel het landschap als het stedelijke gebied. Vele partners uit de stad hebben meegewerkt om deze uitvoeringsagenda op te stellen en zijn nodig bij de uitvoering ervan.

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaringGa naar Zaanstad.nl