Gebiedenkaart kapvergunning

Het kappen van bomen op openbaar toegankelijk terreinen was al vergunningplichtig, nu worden aanvullende terreinen aangewezen.

Kapvergunningplicht

Zaanstad heeft het voornemen om meer gebieden aan te wijzen waarop de kapvergunningplicht van toepassing is. Daartoe is in 2019 door de gemeenteraad de APV aangepast en heeft het college de bevoegdheid gekregen gebieden aan te wijzen.

De ontwerp-gebiedenkaart ligt nu ter inzage bij de gemeente. De eigenaren van de terreinen krijgen een brief van de gemeente. Er is dan de mogelijkheid om binnen 6 weken zienswijzes in te dienen. Na die periode wordt de gebiedenkaart definitief vastgesteld door het college.

Nieuwe gebieden

Het kappen van bomen op openbaar toegankelijk terreinen was al vergunningplichtig. 

Op de ontwerp-gebiedenkaart kapvergunningen 2020 worden aanvullende terreinen aangewezen waarop de kapvergunningplicht ook van toepassing wordt. 

Het gaat daarbij om terreinen van terreinbeherende organisaties zoals Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap, Prorail, Provincie, Rijk. 

Ook de bomen op schoolpleinen, buitensportaccommodaties, volkstuincomplexen en begraafplaatsen worden kapvergunningplichtig.

Kaartje van de gebieden

Klik op het kaartje om de afbeelding groter te zien of klik op de button onder deze afbeelding om de kaart te downloaden.

Kaartje van de nieuwe gebieden in Zaanstad die vergunningplicht krijgen.


Download gebiedenkaart 2020.pdf

Hoog contrastToegankelijkheidsverklaring
Ga naar Zaanstad.nl